Raksti

Skolās

Mūzikas pedagogu vasaras sapnis

Mūzikas skolotājas. Metodiskās apvienības vadītāja Ilga Šķendere (no kreisās) Cēsu 1. pamatskolas mūzikas klasē sagaidījusi savas kolēģes no pilsētas un lauku skolām.
Foto: Mairita Kaņepe

Cēsu un tai apkārtējo novadu mūzikas pedagogi, skolēnu koru diriģenti, gada beigās satikušies, secināja, ka lielie pārdzīvojumi vasarā Mežaparka estrādē nav palikuši bez sekām. Izglītības ministrijas speciālisti, kuri ik gadu rīko koru svētkus, šoreiz paziņojuši, ka atcelts 2016. gada vasarā iecerētais tradicionālais 2. – 4. klašu koru salidojums “Tauriņu balsis”. Taču, gatavojoties tam, pirmajā mācību pusgadā jau apgūta daļa no speciāli izdotā dziesmu krājuma 20 dziesmām. “Pats galvenais, ka jaunajiem kora dziedātājiem apsolīta piedalīšanās salidojumā, lai dziedātu lielākā kopkorī,” uzsver Anda Tomsone, diriģente no skolas Stalbē.

“Uzzinājuši, ka valsts līmenī šāda pasākums nebūs, Madonas pilsētas domes Izglītības nodaļa uzņēmās Latvijas bērnu koriem 1. jūnijā sarīkot dziesmu dienu, uz kuru noteikti dosies arī Cēsu kori,” tagad saka Ilga Šķendere, vairāku Cēsu skolēnu koru diriģente.

2. un 4.klašu dziedātājiem būs arī savi svētki Cēsīs. Ilga Šķendere, būdama vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, šo problēmu par bērnu koru salidojuma atcelšanu valsts mērogā apspriedusi Amatas Apvienotajā, kā arī Cēsu novada Izglītības nodaļā. Tās atbalstījušas diriģentes ieceri svētkus sākumklašu koru dziedātājiem sarīkot pašiem. No Cēsu vēsturiskā rajona tajā varētu piedalīties 260 dziedātāji. Par ieceri uzzinājuši arī citi vidzemnieki, un nu jau zināms, ka uz dziesmu dienu Cēsīs skolotāji vēlas atvest korus arī no Madonas, Valmieras un, iespējams, arī Aizkraukles.

Metodikās apvienības sanāksmē skolotāji no dziesmu grāmatas vasaras koncertam izraudzījušās 11 dziesmas – interesantākās, kas stāsta par dabu, pavasari un, galvenais, nav sarežģītas, jo tādas būtu par grūtu apgūt mazajiem lauku skolu koriem.

Tagad mūzikas skolotājas lolo sapni, ka bērnu koru svētki varētu notikt brīvā dabā piepilsētā. Pirms koncerta pļavā spēlētu spēles, dziedāšanai paredzētajā vietā siena ķīpas kalpotu par koru pakāpieniem, bet klausītājiem būtu pļava. Skolotājas uzsver, ka bērniem, kuri dzied korī, pirmajai lielajai dziedāšanai kopkorī jākļūst par notikumiem bagātu dienu.

Tas nav viss, ko šajā pusgadā nodomājušas īstenot aktīvākās mūzikas skolotājas no vēsturiskā Cēsu rajona skolām. Janvārī notiks tautas dziesmu dziedāšanas konkursa „Lakstīgala” pirmā kārta, februārī būs mūzikas olimpiāde. Līdz marta konkursam „Balsis” jāsagatavo vokālie ansambļi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *