Trešdiena, 24. aprīlis
Vārda dienas: Visvaldis, Nameda, Ritvaldis, Ritums

Ētikas kodekss

Žurnālisti aizstāv vārda un preses brīvību, nepakļaujas ietekmei, kas ierobežo informāciju vai traucē debates par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem.

“Druvas” žurnālistu pienākums ir nodrošināt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par ikvienu nozīmīgu procesu un notikumu vēsturiskā Cēsu rajona novados – Amatas, Cēsu Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas Vecpiebalgas. Žurnālisti nodrošina daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, pat ja nepiekrīt šiem viedokļiem, nodrošina analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

Žurnālistu darbā tiek ievērota precizitāte un objektivitāte. Faktu izklāstam jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, nepieļaujot izkropļojumus, neskaidrības.

Žurnālisti ir personiski atbildīgi par sniegto informāciju un tās interpretāciju. Ja publikācijās atklājas kļūdas, tās iespējami ātrāk jālabo, publicējot kļūdu labojumu.

Žurnālistiem un redaktoram jānodrošina redakcijas un reklāmas materiālu nepārprotamu nodalīšanu.

Žurnālisti neatklāj savus informācijas avotus, ja tie vēlas palikt anonīmi. Informācijas avotus drīkst atklāt tikai ar viņu piekrišanu.

Žurnālistu pienākums ir pārbaudīt ziņu avotu sniegto informāciju.

Žurnālisti nepiemin cilvēka etnisko izcelsmi, tautību, politisko pārliecību, reliģisko uzskatus vai seksuālo orientāciju, ja šīm detaļām nav būtiskas un izšķirošanas nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša.

Žurnālisti neizplata neoficiālu informāciju, kas ietekmē cilvēka reputāciju, neļaujot viņam aizstāvēties.

Žurnālisti ar savām publikācijām neiejaucas cilvēku privātajā dzīvē, ja tas nav iepriekš saskaņots ar publikācijas varoni un pārējām pieminētajām personām un ja tas nav nepieciešams konkrētā materiāla kontekstā.

Žurnālistu pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātu. Izmantojot citu mediju saturu, jānorāda citāta avots.

Žurnālisti drīkst būt politisko partiju biedri, bet nedrīkst ieņemt amatu kādā partijā. Žurnālists nedrīkst kandidēt valsts vai pašvaldību vēlēšanās.

Žurnālisti nepieņem dāvanas vai citus labumus kā atlīdzību par profesionālā darba veikšanu, gatavojot publikācijas laikrakstam, no personām, kas nav viņa darba devējs.

Žurnālisti negatavo publikācijas, kurās varētu būt saskatāms interešu konflikts.