Ceturtdiena, 30. maijs
Vārda dienas: Vitolds, Lolita, Letīcija

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

Portālu kurzemnieks.lv uztur un tā darbību organizē SIA “Cēsu Druva” (turpmāk – Uzņēmums), kas izdod laikrakstu “Druva”. Portāla domēna vārda lietošanas tiesības ir Uzņēmuma īpašumā. Šie lietošanas noteikumi nosaka eDruva.lv portāla izmantošanas kārtību un nosacījumus.

2. Pakalpojumi

Portāls sniedz lietotājiem bezmaksas informatīvos pakalpojumus, izņemot saturu, kas pieejams tikai laikraksta “Druva” elektroniskās versijas pircējiem un abonentiem. Uzņēmums patur tiesības mainīt piekļuves nosacījumus pie maksas satura jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

3. Lietotāja pienākumi

Lietotājiem aizliegts izplatīt aicinājumus uz vardarbību, rasu naidu, diskrimināciju, propagandēt neiecietību, kūdīt uz noziegumu izdarīšanu un veikt citus likumpārkāpumus. Jebkāda veida nesankcionēta iejaukšanās portāla darbībā ir stingri aizliegta.

4. Komentāru publicēšanas noteikumi

  • Uzņēmums neatbild par portālā publicēto komentāru saturu.
  • Komentārus nedrīkst izmantot privātai sarakstei, sludinājumiem, reklāmai un antireklāmai.
  • Komentārā aizliegts iekļaut saites uz ārējiem interneta resursiem.
  • Portāls patur tiesības izdzēst jebkurus komentārus, kas ir uzskatāmi par neētiskiem, cilvēka godu un cieņu aizskarošiem, apmelojošiem, rasu vai nāciju naidu veicinošiem, piedauzīga rakstura, kā arī komentārus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām.

5. Autortiesības

Visa portālā ievietotā satura autortiesības pieder Uzņēmumam vai tā partneriem. Jebkāda satura kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana vai izplatīšana bez Uzņēmuma vai attiecīgo trešo personu rakstiskas atļaujas ir stingri aizliegta.

6. Atbildība

Uzņēmums cenšas nodrošināt portālā esošās informācijas precizitāti un aktualitāti, tomēr neuzņemas atbildību par iespējamām kļūdām un to izraisītajām sekām. Uzņēmums arī neuzņemas atbildību par trešo pušu saturu vai darbībām.

7. Izmaiņas lietošanas noteikumos

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos. Izmaiņu stāšanās spēkā brīdis ir brīdis, kad tās tiek publicētas portālā. Lietotāju turpināta portāla izmantošana pēc izmaiņu veikšanas nozīmē viņu piekrišanu jaunajiem noteikumiem.

8. Saziņa

Jebkādi jautājumi, iebildumi vai priekšlikumi saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem vai portāla saturu jānosūta uz Uzņēmuma kontaktadresi abone@druva.online.lv.