Ceturtdiena, 18. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs, Alekss

Siguldas novada dome cīnās par darba vietām novada iedzīvotājiem

Druva
10:15
29.03.2010
4

Lai rosinātu uzņēmējus saglabāt darba vietas un, iespēju robežās, radīt jaunas, Siguldas novada dome ir izstrādājusi saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu piemērošanu novada uzņēmējiem. „Saistošo noteikumu projekts paredz nodokļu atlaides 25% apmērā rūpnieciskajiem ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, tostarp viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumiem, ja uzņēmēji turpina darboties, saglabājot noteiktu procentu darbavietu un maksā iedzīvotāju ienākuma nodokļus. Savukārt uzņēmējiem, kas radīs jaunas darba vietas Siguldas novadā, pašvaldība plāno piešķirt 50%-70% nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uz trīs gadiem”, skaidro U.Mitrevics. Plānots, ka saistošie noteikumi “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Siguldas novadā 2010. gadā” tiks pieņemti aprīlī. Šie paši saistošie noteikumi paredz nekustamā īpašuma nodokļu atlaides arī sociāli mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem.

Pašvaldības investīcijas un lēmumi rada jaunas darbavietas

„Protams, ka lielā mērā pašvaldību finansiālā situācija ir atkarīga no valsts kopējās ekonomiskās situācijas, konkrētās pašvaldības ģeogrāfiskās atrašanās vietas, un tomēr, ļoti lielā mērā pašvaldības iedzīvotāju ekonomiskā situācija ir atkarīga no pašvaldības spējas tiešā un netiešā veidā radīt apstākļus darbavietām iedzīvotājiem. Arī tas, cik prasmīgi pašvaldība spēj piesaistīt līdzekļus no dažādiem fondiem, galvenokārt, no Eiropas Savienības struktūrfondiem. Siguldas novada pašvaldība šajā jomā ir labi pastrādājusi un piesaistījusi šim un nākamajiem gadiem papildus līdzekļus aptuveni 4 miljonu latu apmērā”, stāsta Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

Realizējot projektus, darbavietas tiks nodrošinātas gan īstermiņā uz noteiktu laiku, gan ilgtermiņā. Piemēram, jaunuzbūvētajā bērnudārzā būs apmēram 20 jaunas darbavietas.

Pateicoties pašvaldības precīzi pieņemtajiem lēmumiem, investīcijām un slimnīcas vadības mērķtiecīgai darbībai, mūsu slimnīcā ir saglabātas darbavietas. Vērojama arī tendence atjaunot darbā tos darbiniekus, kam pagājušajā gadā, sakarā ar valsts finansējuma krasu samazinājumu, darba attiecības tika pārtrauktas.

2010.gadā tiks realizēti vai uzsākti realizēt vairāki jauni projekti: -Velotūrisma maršrutu izstrāde, veloceliņu izbūve – 10 km bruģētas ietves gar televīzijas torni un uz Kaķīškalnu; -Velomaršrutu „Vidzeme – Dienvidigaunija” izstrāde – veloceliņš cauri Siguldas novadam ar atpūtas vietām; -Izglītības iestāžu ēku siltināšana – trīs pašvaldības bērnudārzu, 3.pamatskolas un 2.vidusskolas siltināšana; -Bērnudārza Nurmižu ielā 31 būvniecība – papildus 128 vietas novada bērniem; -Siguldas pilsdrupu rekonstrukcija; -Ainavu plānojuma izstrāde, lai nodrošinātu Teritorijas plānojuma darbību; -Šveices autobusa iegāde pagastu skolēnu pārvadājumiem; -Materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana 2.vidusskolā mācību procesa uzlabošanai; -Izglītības iestāžu informatizācija – jaunu IT tehnoloģiju ieviešanai; -Mores pamatskolas teritorijas labiekārtošana skolēnu drošībai; -Rīgas rajona slimnīcas un poliklīnikas ēku siltināšana.

Būtisks lēmums, kas tuvākajos gados sakārtos pilsētas sabiedriskā transporta kustības centru un radīs iedzīvotājiem iztrūkstošo pilsētas centra, laukuma, atpūtas un darījumu zonu, ir Siguldas dzelzceļa stacijas atsavināšana izsolē. „Izsoles noteikumu projekts paredz, ka esošā dzelzceļa stacija paliek, to savedot kārtībā. Spēkā esošais, pirms gada apstiprinātais Teritorijas plānojums un apbūves noteikumi noņem aizdomas par „monstra apjoma” būvēm pilsētas centrā. Ļoti būtiski nosacījumi paredz konkrētus termiņus, veicamās aktivitātes un investīciju apjomu šajā teritorijā, lai jau tuvākajos gados šajā vietā radītu jaunas darbavietas, sakārtots pilsētas centrs, radīta tūristiem pievilcīga zona, tai skaitā paredzēta Tūrisma informācijas centra un publisko labierīcību izbūve”, skaidro U.Mitrevics.

Dzelzceļa stacijas atsavināšanas noteikumus plānots apstiprināt jau tuvākajā domes sēdē, līdz šim pusgada garumā šis jautājums ir vairākkārtīgi izdiskutēts un apstiprināts Attīstības un tūrisma komitejā.

Atbalsts uzņēmējiem jaunu objektu radīšanā

Papildus nodokļu atlaižu sistēmas ieviešanai par jaunu darbavietu radīšanu, Siguldas novada domes saistošie noteikumi paredz līdzfinansējumu līdz 50% infrastruktūras objektu izbūvē tiem uzņēmējiem, kas rada jaunas, sabiedriska rakstura būves. Līdzfinansējumu var saņemt ūdens, kanalizācijas, ielu, ceļu, stāvlaukumu un citu infrastruktūras objektu izbūvē. Šie paši noteikumi paredz palīdzību arī daudzdzīvokļu māju īpašniekiem autostāvlaukumu izbūvē.

Lai sekmētu Eiropas Savienības un citu struktūrfondu finansējuma piesaisti mūsu novadam, Siguldas novada domes Attīstības pārvalde sniedz konsultācijas uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kuri vēlas uzzināt par iespējam piedalīties projektu konkursos vai sagatavot kvalitatīvu pieteikumu kādam projektu konkursam. „Attīstības pārvaldes darbinieku sniegtās konsultācijas ir vērtīgs atbalsts, jo mūsu pieredze Eiropas līdzekļu piesaistē, pēdējos gados ir ļoti liela”, izmantot iespēju aicina Uģis Mitrevics.

Pašvaldības darbinieku darba kvalitātes paaugstināšana – priekšnosacījums darbavietu saglabāšanai un radīšanai novadā

„Šī brīža ekonomiskā situācija mūsu valstī ir saistīta ar pasaules ekonomisko krīzi un tomēr, liela atbildība par to, kā mēs dzīvojam šodien, ir jāuzņemas mūsu valdībai – konkrētiem cilvēkiem ar spēju vai nespēju pieņemt pareizus lēmumus. Tāpat kā privātajā sektorā, kur valda konkurence, arī publiskajā sektorā – valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem, ir nemitīgi jāattīstās un pagurušajiem, vai sevi tālāk pilnveidot negribošajiem, ir jādod vieta tiem, kuri ir gatavi enerģiski strādāt. Uzskatu, ka pareizais cilvēks pareizajā vietā ar savu darbu, ar saviem pieņemtajiem lēmumiem, var veicināt ekonomiskās situācijas uzlabošanos, kas cieši saistīta ar novada iedzīvotāju darba vietām”, secina priekšsēdētājs.

Arī Siguldas novada pašvaldības vairāku jomu vadošo darbinieku maiņa dod priekšnoteikumus konkrētās jomas attīstībai, līdz ar to arī darbavietām novada iedzīvotājiem. „Profesionāļu piesaiste ir pamats kompetentu lēmumu pieņemšanai, kultūras, tūrisma, izglītības un citu jomu attīstībai, piesaistot jaunas investīcijas, idejas un norises mūsu novadam – un iedzīvotājiem tās ir saglabātas vai no jauna radītas darbavietas”, teic U.Mitrevics.

Turpinās nodrošināt stipendiātiem darbu

Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” ietvaros Siguldas novadā izveidotas darba praktizēšanas vietas 272 novada iedzīvotājiem, kuri ir palikuši bez darba. 2009.gadā Siguldas novada dome nodrošināja darba vietas 132 stipendiātiem, bet šajā gadā darba iespējas nodrošinātas vēl 140 Siguldas, Siguldas pagasta, Mores pagasta un Allažu pagasta iedzīvotājiem. Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālei pašvaldība ir iesniegusi pieteikumu, kas apliecina projekta ietvaros gatavību veidot vēl papildus 47 jaunas darba praktizēšanas vietas Siguldas novadā.

Nodarbinātības Valsts aģentūras finansētā projekta mērķis ir nodrošināt iespēju bezdarbniekiem iegūt un uzturēt fiziskā darba iemaņas, veicot mazkvalificētus darbus pašvaldības izveidotajās darba praktizēšanās vietās, ar nosacījumu, ka dalība noteiktajā darba praktizēšanas vietā rada sociālo labumu sabiedrībai. Darba praktizētāji veic mazkvalificētos darbus – sakopj teritorijas, strādā par palīgstrādniekiem sociālās aprūpes jomā, dežurantiem, apkopējiem, garderobistiem un bibliotekāru palīgstrādniekiem. Viena praktizēšanās vieta tiek izveidota uz 6 mēnešiem.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Saistītie raksti

Amatas apvienības svētkos ceļ godā pļaušanu ar izkapti

00:00
18.07.2024
4

Nītaurē tikās pieci pagasti, kas savulaik veidoja Amatas novadu, tagad svinot apvienības svētkus. Bija daudz aizraujošu atrakciju un koncertu, bet zīmīgākais notikums – nītaurieši uzspodrināja senāk laukos neaizstājamās prasmes, proti, rīkoties ar izkapti. “Pļaušanai ar izkapti Nītaurē ir tradīcijas. Nītaurieši gan bijuši labākie Latvijas čempionātā pļaušanā, gan paši bijuši šo sacensību rīkotāji,” stāsta Nītaures kultūras […]

Pārstāvēt savu pagastu Kanādā

00:00
17.07.2024
84

Kanādā, Toronto, aizvadīti 16. Dziesmu un deju svētki. Tie tagad ir atmiņas, emocijas, prieks par kopābūšanu, satiktiem un iepazītiem cilvēkiem. Zaubes jauktā kora dziedātājiem neaizmirstams notikums, kuram veltīts daudz laika un enerģijas, lai kļūtu par Dziesmu svētku dalībniekiem. Pēc 2023.gada XXVII Vispārējajiem latviešu dziesmu un XVII Deju svētkiem zaubēnietis    Arnis Zvaigzne korim ierosināja braukt uz […]

Ar mākslu pret vardarbību

05:14
16.07.2024
13

Cēsīs, Raunas ielas 8 iekšpagalmā, garāmgājēji nevar nepamanīt sienas gleznojumu. Tajā sieviete, kurai uzglūn čūska, bet kāda roka uzbrucēju satver. Kā stāsta biedrības “Latvian Association for Youth Activists”  vadītāja Marija Groza, gleznojums simbolizē  solidaritāti un atbalstu pret vardarbībā cietušajāmsievietēm. Darba autore ir lietuviešu māksliniece Egle Narbutaite. “Vēlējos ilustrēt spēcīgu sievieti, kura spēj stāties pretī briesmām un […]

Ūdenslīdēju mācībās atgādina par drošību pie ūdens

00:00
16.07.2024
97

Šī gada peldēšanās sezonā no ūdenstilpēm izcelti jau 27 bojāgājušie, 2024. gadā līdz šim – 52 cilvēki. Peldsezonā pēdējos trīs gados Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) no ūdens izceļ vidēji 50 bojāgājušos. Lai spētu pēc iespējas operatīvāk sniegt palīdzību slīkstošajam vai arī atrast noslīkušo, ūdenslīdēji reizi mēnesī rīko mācības praktisko iemaņu nostiprināšanai. Šonedēļ tās […]

Seminārs "Dīķis kā mazdārziņš"

17:36
15.07.2024
18

SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju un Izglītības Cents” zivsaimniecības nodaļa) organizē izglītojošu semināru Cēsīs “Dīķis kā mazdārziņš – ierīkošana un uzturēšana” Norises datums 18.07.2024Ruckas muiža, Piebalgas iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101Laiks: 10.00 -15.00 Dalībniekiem būs iespējas iegūt zināšanas par zivju audzēšanu, zivju barošanu, par ūdens kvalitātes parametriem, kā izveidot tehniski pareizu zivju dīķi, kā arī […]

Vērtē Ungura veselību

00:00
15.07.2024
51

Ungura, Juvera, Ilzes, Nedža, Tauna un Niniera ezeros šovasar tiek veikta zinātniskā zveja un hidrobioloģiskā izpēte. Pētnieki kontrolzvejā novērtē zivju resursus, ņem ūdens paraugus, lai noteiktu ezera ekoloģisko stāvokli un zivju barības bāzi. Pie Ungura ikvienam bija iespēja parunāties ar pētniekiem, uzklausīt viņu secinājumus. “Ungurs ir viens no Latvijas priecīgākajiem ezeriem. Zivju sabiedrība ir veselīga, […]

Tautas balss

Prieks par sakārtoto un skaisto ielu

17:29
15.07.2024
22
Cēsniece O. raksta:

“Cēsīs, atjaunotajā Bērzaines ielas posmā, ierīkoti glīti soliņi un atkritumu urnas, apkārtne tīra. Jauki tur piesēst. Bērzaines iedzīvotāji beidzot ir ieguvēji. Labi sakārtota gan Gaujas, gan Bērzaines iela. Par to prieks,” pārdomās dalījās seniore, cēsniece O.

Haoss ar pasažieru pārvadājumiem

17:28
15.07.2024
19
Lasītājs J. raksta:

“Ik pa brīdim parādās ziņas, ka nav skaidrs, kas mūspusē nodrošinās sabiedriskā transporta pakalpojumus. Valsts pasūtījumā ar līgumiem un pārsūdzībām tāds juceklis, ka neviens no malas netiek skaidrībā. Jūnija nogalē pakalpojumu atļāva veikt CATA, bet tikai līdz gada beigām. Taču nav dzirdams, ko atbildīgie dara, lai sajukums neturpinātos. Nesaprotu, kā Satiksmes ministrija pieļauj tādu bardaku,” […]

Nevar sagaidīt

16:55
15.07.2024
13
Piebaldzēns raksta:

“Sola un sola, ka Jaunpiebalgā drīz būs gatavs pansionāts, bet kā nav, tā nav. Gan jau vainojami būvnieki, bet žēl, ka vietējai varai nav nekādu iespēju procesu pasteidzināt. Tur būtu gan darba vietas vietējiem, gan pagastā apgrozītos vairāk cilvēku, proti, pie pansionāta iemītniekiem brauktu ciemos tuvinieki, draugi. Tirgotājiem būtu lielāks apgrozījums,” pārdomās dalījās piebaldzēns.

Botāniskais dārzs pilsētas centrā

16:54
15.07.2024
19
Cēsnieks O. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Rīgas ielu, mani uzrunāja tūristi, ārzemnieki. Lūdza padomu, kā aizbraukt uz Līgatni, jautāja par Cēsīm. Un prasīja, kā var iekļūt Rīgas ielas botāniskajā dārzā. Jā, tur īpašums, kura adrese ir Rīgas iela 41, aizaudzis ar kokiem, krūmiem. No ielas to nodala dēļu žogs, gājējus šī vieta netraucē, bet iebraucējiem rada dīvainu iespaidu,” […]

Trūkst inženieru

10:49
09.07.2024
26
J. raksta:

“Ziņās televīzijā stāsta, ka Latvijā trūkst augsti kvalificētu speciālistu mežsaimniecībā un lauksaimniecībā. Jau labi zinām, ka trūkst arī celtniecības inženieru, elektroinženieru un līdzīgu profesiju speciālistu. Te nu esam nonākuši ar savu izglītības sistēmu. Ja bērnam skolā neiemāca rēķināt, ja viņš neapgūst fizikas, ķīmijas pamatus, tad vēlāk, protams, neizvēlas studēt inženierzinātnes, profesijas, kas saistītas ar matemātiku, […]

Sludinājumi