Svētdiena, 14. aprīlis
Vārda dienas: Strauja, Gudrīte

Vai zaļā gaisma ienācējiem?

Druva
00:00
05.01.2007
3

Cēsu dome pagājušajā nedēļā pieņēma lēmumu par Cēsu tirgus kapitāldaļu privatizēšanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” ir pilsētas pašvaldības dibināta kapitālsabiedrība, kurā 100 procenti kapitāla daļu pieder domei. Sabiedrības komercdarbības veids šobrīd ir tai piederošā nekustamā īpašuma iznomāšana, precīzāk, tirdzniecības vietu un zemes gabala daļu iznomāšana tirdzniecībai. Tirdzniecības vietu nomnieki ir juridiskas un fiziskas personas, kuru darbība ir reģistrēta uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā, individuālie komersanti un fiziskas personas, kuras piedāvā likumdošanā atļauto produktu klāstu.

“Šobrīd SIA “Cēsu tirgus” klienti ir 116 reģistrēti komersanti jeb mikrouzņēmumi, kā arī no 10 – 100 (atkarībā no nedēļas dienas un gadalaika) individuālā darba veicēji un fiziskas personas. 95 procenti Cēsu tirgus pastāvīgo klientu ir cēsnieki un rajona iedzīvotāji.Uz tirdzniecības vietu nomniekiem, tāpat kā uz citiem tirgotājiem, kuri nodarbojas ar produktu pārdošanu veikalos, attiecas tie paši mūsu valstī spēkā esošie likumdošanas akti un to izpildes kontroles kārtība,” uzsver SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs Māris Bērziņš un turpina: “ Nevaru piekrist bieži sabiedrībā un pat domes vadībā izskanējušajam viedoklim par to, ka tirgū notiek mistiska nekontrolēta darbība. Nodokļu nemaksātāji slēpjoties tirgos un tāpēc tirgi, tajā skaitā Cēsu, esot jāiznīcina. Tirgus darbību raksturojošie rādītāji pēdējo gadu laikā ir samazinājušies nebūtiski un liecina par to, ka tirgus mūsu pilsētā ieņem stabilu vietu pircēju nodrošināšanā ar nepieciešamajiem produktiem.”

Lai sakārtotu SIA “Cēsu tirgus” piederošo īpašumu Valmieras ielā 2, 2005. gada beigās tika izsludināts konkurss par atbilstošāko piedāvājumu, un pērnā gada sākumā pēc piedāvājuma publiskās apspriešanas tika noteikts konkursa uzvarētājs SIA “Marno J”. Ar to Cēsu dome noslēdza līgumu par projektēšanas uzsākšanu, projektā paredzot zemes gabala sadalīšanu nomas telpu kompleksam un tirgum. Jau ir gandrīz izstrādāts skiču projekts un saistības ar firmu, konkursa uzvarētāju.

Saskaņā ar likumdošanu domē bija iesniegts firmas SIA “BMS Tehnoloģija” ierosinājums privatizēt SIA “Cēsu tirgus” kapitāla daļas. “28. decembrī dome, neskatoties uz SIA “Cēsu tirgus” valdes iebildumiem un to, ka tajā pat 28. decembrī Ministru kabinets pieņēma grozījumus likumā, kas nosaka, ka privatizācijas ierosinājumus var izskatīt 12, nevis četru mēnešu laikā no iesniegšanas dienas, kā likums to noteica iepriekš, pieņēma lēmumu nodot privatizācijai SIA „Cēsu tirgus” kapitāla daļas, motivējot, ka nav likumīga pamata privatizāciju atteikt.

SIA „Cēsu tirgus” valdes vairākums uzskata, un es atļaujos paust šo viedokli, ka pašvaldībai pirmām kārtām ir jāatbalsta savā administratīvajā teritorijā reģistrētie komersanti (uzņēmēji), un viņiem dotā iespēja iznomāt tirdzniecības vietas komercdarbības organizēšanai ir pašvaldības ieguldījums uzņēmējdarbības sekmēšanā savā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanā. Nododot privatizācijai SIA „Cēsu tirgus” kapitāla daļas un potenciālajam privatizētājam uzliekot par pienākumu nodrošināt lauksaimniecības preču tirgus saglabāšanu, nozīmē Cēsu tirgus iznīcināšanu, likvidējot ievērojamu konkurentu nepārtikas preču tirgū Cēsīs, ko varam uzskatīt par pašvaldības dāsnu atbalstu pilsētā ienākošajiem tirgus dalībniekiem,“ stāsta Māris Bērziņš.

Cēsu domes viedoklis sēdē – saskaņā ar valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteikts, ka lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai jānorāda, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts ir nepieciešams.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, Cēsu domei, lai veiktu šī likuma paredzētās funkcijas – sekmēt saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanas nodrošināšanu, ir nepieciešama kapitālsabiedrība “Cēsu tirgus”.

Cēsu domes priekšsēdētājs Gints Šķenders pēc sēdes atzina:” Neraugoties uz termiņa par privatizācijas atteikuma pagarināšanu, tik un tā vairākums deputātu, manuprāt, būtu lēmuši par Cēsu tirgus privatizāciju. Šo jautājumu vēl ilgāk vilcināt nedrīkstēja. Cits jautājums, vai privatizācijas komisija, zinot termiņa pagarinājumu, būtu deputātiem likusi priekšā lēmuma projektu par kapitāldaļu pārdošanu. Tas jājautā komisijas priekšsēdētājam Andrim Mihaļovam”.

Andris Mihaļovs: ”Avīzē biju lasījis, ka tikai gatavo likuma grozījumus, nevis tie pieņemti. Pašvaldībā gatavo oficiālu komentāru par tirgu. To varēs publicēt arī “Druva”.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Būt dabā un iepriecināt putnus

00:00
14.04.2024
6

Latvijā 10.aprīlī Meža un Putnu dienas. Dzērbenē to pasākumi papildināja cits citu un tapa, sadarbojoties kultūras, tūrisma un jaunatnes lietu speciālistiem. Novada tūrisma speciālisti rīkoja pārgājienu “Putnu dienas simfonija Dzērbenē”. Interese bija tik liela, ka visi gribētāji netika. 30 cilvēkiem ekskursiju gar gleznaino Ievalčupīti vadīja    Agnese Gaile un Mārtiņš Platacis no Latvijas Ornitoloģijas biedrības […]

Muzeji paraksta līgumu mērķtiecīgai sadarbībai

00:00
13.04.2024
13

Starp Cēsu Vēstures un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju parakstīts ilgtermiņa līgums, nostiprinot sadarbību arī juridiski. Šāda veida pārnovadu muzeju ilgtermiņa sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim nav īstenota. Līgums paredz ne tikai kopīgu pasākumu īstenošanu, bet arī izstāžu un zināšanu apmaiņu. Muzeji jau iepriekš veiksmīgi īstenojuši kopīgus projektus. Cēsu muzeja direktore Ināra Bula “Druvai” […]

Nākotnes redzējums par bioloģisko pārtiku

08:26
12.04.2024
41

Kā veicināt bioloģiskās pārtikas patēriņu Vidzemes bioreģionā? Ko celsim galdā 2030.gadā ģimenēs, restorānos un lielveikalos, mācību iestādēs, pansionātos un slimnīcās, bija galvenais jautājums, ko risināja pirmajā koprades darbnīcā. Vidzemes plānošanas reģiona un Cēsu novada pašvaldības organizētās trīs darbnīcas ir praktisks turpinājums pērn parakstītajam memorandam par atbalstu bioreģiona izveidei Gaujas Na­cionālā parka teritorijā. Koprades darbnīcā tikās […]

Ne tikai par bedrēm ielās, naudu kultūrai un atbalstu tūrismam

00:00
11.04.2024
54

Finansējums amatiermākslai, pašvaldības atbalsts tūrisma attīstībai, sabiedriskais transports, ielu un ceļu sliktais stāvoklis – tā ir daļa jautājumu, par ko Līgatnes pilsētas un pagasta iedzīvotāji gandrīz četras stundas diskutēja ar Cēsu novada domes vadību un Līgatnes apvienības pārvaldes pārstāvjiem. Novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam un viņa vietniecei Inesei Suijai-Markovai nācās uzklausīt pārmetumus par tūrisma organizāciju […]

Valmierā tiekas remigranti uzņēmēji

09:22
10.04.2024
40

5.aprīlī, Valmieras integrētajā bibliotēkā pulcējās remigranti no Valmieras, Cēsu un Limbažu novada – gan jau esošie, gan topošie uzņēmēji, lai dalītos savos pieredzes stāstos un uzzinātu vairāk par grantu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam remigrantiem. Remigranti atklāti runāja par saviem dzīves pavērsieniem, izaicinājumiem, kas bija jāpārvar, atgriežoties dzimtenē, un sapņiem, ko viņi vēlas piepildīt ar savu biznesu. […]

Nemanāma, bet tik noderīga

08:21
10.04.2024
42

Cēsīs, Torņa ielā ,ir viena no publiski pieejamām bezmaksas tualetēm. Tā darbojas ne tikai vasarā, bet arī ziemā no septiņiem rītā līdz vienpa­dsmitiem vakarā. Tikai bēda tāda, ka ne katrs pilsētas, Pils parka vai vecpilsētas apmeklētājs zina, ka šāda tualete ir, turklāt bez maksas. Tam varētu palīdzēt pamanāmas un skaidras norādes, lai ikviens, kuram tāda […]

Tautas balss

Rudenī uzbūvē, pavasarī uzrok

12:22
13.04.2024
19
Druva raksta:

“Brīnījos, ka šopavasar Cēsīs, Bērzaines un Satekles ielas krustojumā, atkal raka. Pērn tur izveidoja drošības saliņu, nu visu jauca laukā un pārbūvēja. Jācer, ka tas nesadārdzinās ielas remontu, kas jau tāpat izmaksā daudz. Tādi gadījumi vienmēr raisa izbrīnu. Vai tiešām grūti saplānot, kas kurā vietā jādara, lai nenāktos atkārtoti tērēt naudu,” pārdomās dalījās apkaimes iedzīvotāja.

Neiecietīgais šoferis

12:20
12.04.2024
15
Druva raksta:

“Izlasīju “Hallo, “Druva”” par laipno autobusa šoferi un nodomāju, cik jauki, ja tādi būtu visi. Diemžēl esmu novērojusi, ka ir arī ļoti nelaipni autobusu vadītāji. Tā vienudien autobusā kāpa sieviete ar atbalsta nūjām, ko viņai bija grūti noturēt rokās, tās krita, šoferis tās vairākkārt pacēla, līdz neizturēja un teica – vai visu dienu tā būs […]

Stingrāk jāsoda

08:20
09.04.2024
35
Druva raksta:

“Mēs apsūdzam Balt­krieviju migrantu plūsmā uz Latviju. Taču vai tāda būtu iespējama, ja mūsu pusē nebūtu cilvēku, kas palīdz? Manuprāt, tos, kas atbalsta migrantu ievešanu Latvijā, būtu ļoti stingri jāsoda, jo nekas cits šos cilvēkus neatturēs,” domās dalījās J.

Ielāps uz ielāpa. Tā ir Birzes iela

08:19
09.04.2024
37
10
Druva raksta:

“Atkal Cēsīs remontē Birzes ielas asfaltēto daļu. Segums jau tagad sastāv tikai no ielāpiem, iznāk, ka ar lāpīšanu labo lāpīto. Vai neatmaksātos beidzot šo daļu kārtīgi atjaunot, lai mašīnām nebūtu jābrauc kā slalomistam pa pampakiem? Birzes iela ir ļoti labs ceļš, kā apbraukt centru. Atslogot satiksmi Vienības laukumā, domāju, pašvaldība taču ir ieinteresēta,” pauda autovadītājs […]

Laipns šoferis

08:19
09.04.2024
33
Druva raksta:

“Ļoti vēlējos izteikt pateicību ilggadējam “CATA” autobusa šoferim Zigmāram Balodim,viņš vienmēr ir jauks, laipns un punktuāls. Ar pasažieriem sasveicinās un ir smaidīgs, uzlabojot garastāvokli ikvienam braucējam. Daudzi šoferi no viņa varētu mācīties. Jau ilgi braucu no Jāņmuižas uz Cēsīm un vienmēr priecājos par šo autobusa vadītāju,” sacīja jāņmuižniece.

Sludinājumi