Sestdiena, 13. aprīlis
Vārda dienas: Jūlijs, Ainis

Šogad strādāts nākotnei

Druva
00:00
02.01.2006
1

Šogad esam daudz darījuši, lai piesaistītu Eiropas Savienības finansējumu tādu projektu īstenošanā, kuri skar daudzu rajona iedzīvotāju intereses. Strādājot kopā, mēs varam piesaistīt vairāk naudas, vieglāk arī rast līdzfinansējumu. Veselības aprūpes centrs (bijusī poliklīnika) noslēdzis līgumu par nacionālās programmas projekta īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu. Projekta gaitā ēkā jau ierīkota gāzes apkure, turpinās remontdarbi, tiks nomainīti logi, kā arī veikts kosmētiskais remonts. Veselības aprūpes rekonstrukcijai piesaistīti 72 tūkstoši latu Eiropas naudas, rajona padome ieguldījusi 18 tūkstošus latu. Tuvākajā laikā tiks uzsākta iepirkuma procedūra rentgena aparatūras iegādei ar rajona padomes līdzfinansējumu 25 tūkstošiem latu.

Sekmīgi kopā ar Cēsu domi īstenots Phare projekts “Cēsu pilsētas transporta apvedceļa un trešā loka izbūves un rekonstrukcijas izpēte un projektēšana”. Veiksmīgs bija “Lapu koku projekts”, kura gaitā rajona uzņēmēji varēja iepazīt kokapstrādes uzņēmumus citās valstīs, veidot sadarbību, kā arī uzzināt jaunāko nozarē. Vairāk nekā 250 tūkstoši eiro saņemti Interreg IIIB projektam “Inovāciju aplis”, kurā aktīvi iesaistījušies jaunieši, kuri izstrādā attīstību virzošus projektus savās pašvaldībās. Turpinās rajona pedagogu, kuri strādā ar bērniem, kam īpašas vajadzības, sadarbība ar zviedru kolēģiem, mācības. Šajā sadarbībā esam iesaistījuši arī pedagogus no Pleskavas apgabala. Novembrī saņēmām apstiprinājumu vēl vienam Phare projektam – “Inovatīvie demokrātijas modeļi pašvaldībās”. Tā īstenošanai piešķirti 62 500 eiro. Patlaban aktīvi tiek strādāts, lai varētu piesaistīt Norvēģijas valdības piešķirto naudu Latvijai. Vairākām rajona pašvaldībām, arī rajona padomei, noslēgti sadarbības līgumi ar Norvēģijas pašvaldībām.

Iespēju ir daudz. Pirms iesaistīties kādā projektā, tiek nopietni izsvērti ieguvumi, pašu līdzfinansējuma iespējas. Jau vairākus gadus rajona padome daļēji finansē projektu konkursu “Mūžizglītības un iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanai Cēsu rajonā”. Daudzos pagastos gan nevalstiskās organizācijas, gan iedzīvotāju grupas projekta gaitā

sakopj un labiekārto vidi,

apgūst jaunas zināšanas,

rosina līdzcilvēkus darboties sabiedrības labā. Kā labprātīgu funkciju rajona padome uzņēmusies bērnu vasaras nometņu organizēšanu.

Rajona padomes rūpju lokā vienmēr bijusi sociālo iestāžu iemītnieku – bērnu un veco cilvēku – sadzīves apstākļu uzlabošana. Šogad Gatartas pansionātā veikta katlu mājas rekonstrukcija, nomainīts jumts. Iemītnieku istabiņas pēc kosmētiskā remonta kļuvušas gaišākas, mājīgākas, labiekārtoti pastaigu celiņi. Izstrādāta tāme ēkas trešā stāva remontam. Cēsu pansionāta ēkai sākta siltināšana, kas turpināsies nākamgad, veikts remonts kāpņu telpās. Līgatnes pansionātā pēc ugunsgrēka atjaunota elektroinstalācija trešajā stāvā, nomainīts jumts, bet bērnunamā “Gaujaslīči” veikts kosmētiskais remonts. Rajona padome daļēji finansē rajona iedzīvotāju atveseļošanos SIA “ Vecpiebalgas doktorāts”.

Šis gads sākās ar janvāra vētras postījumiem. Rajona padome civilās aizsardzības vajadzībām iztērējusi gandrīz septiņus tūkstošus latu. Papildināts un atjaunots ugunsdzēsības inventārs brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienībām pagastos. Iegādāta lietota ugunsdzēsības automašīna Skujenes un apkārtējo pagastu vajadzībām. Straupes, Nītaures un Vecpiebalgas pagasta ugunsdzēsības automašīnām piešķirts operatīvā transporta statuss. Iekšlietu ministrijā iesniegts pieprasījums un ceram, ka drīzumā tādu saņems vēl septiņu pagastu ugunsdzēsības mašīnas.

Diemžēl neviens nav pasargāts no dabas postījumiem. Vairāku pašvaldību ceļi lietavās tika izskaloti, to labošanai rajona padome no pašvaldības autoceļu (ielu) fonda rezerves plūdu seku likvidēšanai piešķīra 11 tūkstošus latu. Apzinot pašvaldību ceļu stāvokli, to sakārtošanai rajona padome no a/s “Latvijas valsts ceļi” saņēma 47 tūkstošus latu.Visi zinām, kādi ir lauku ceļi, kādas pilsētu ielas. Ik gadu tiek vētīts, kurus ceļus un ielas remontēt, ko paglābt no sabrukšanas. Pašvaldību vadītāji zina un izprot, ka vajadzību ir ļoti daudz, bet naudas pietiek tikai mazumam. Tomēr ik gadu vairākos pagastos tiek rekonstruēti, laboti nozīmīgi ceļu posmi. Šogad no autoceļu (ielu) fonda rezerves pašvaldībām sadalīti gandrīz 98 tūkstoši latu.

Rajona padome tāpat kā agrākos gadus līdztekus noteiktajām funkcijām atbalstījusi dažādu plašāka mēroga pasākumu rīkošanu, rajona sportistu un amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos starptautiskās sacensībās, konkursos, festivālos. Daudzu rajona koru, deju kolektīvu un amatierteātru sniegums augstu novērtēts gan Latvijā, gan citviet pasaulē. Rajona padome kultūras dzīves norisēm šogad bija atvēlējusi ap 28 tūkstošus latu, finansējam arī koru un deju kolektīvu virsvadītājus, tādējādi atbalstot amatiermākslas kvalitatīvo izaugsmi. Gandarījums bija, ne vienam vien redzot mūsu rajona skolēnu kuplo pulku 9.skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos. Varam lepoties ar skolēniem – olimpiāžu uzvarētājiem, kuru zināšanas arī spodrina Cēsu rajona vārdu, un viņi godam pelnījuši atbalstu un atzinību. Šogad par rajona padomes finansējumu uzlabota materiāli tehniskā bāze rajona skolu dabaszinību kabinetos.

Rajona padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju uzlabojusi visu sešu rajona speciālo izglītības iestāžu un internātskolu energoefektivitāti, nomainot logus. Ievērojams atbalsts sniegts pedagogu tālākizglītībai, metodiskajam darbam un skolotāju mācībām jauno pamatizglītības standartu apguvē.

Sportisku aktivitāšu veicināšanai rajonā, sporta klubu atbalstam, dažāda līmeņa sacensību rīkošanai, kā arī rajona kandidātu atbalstam, gatavojoties olimpiskajām spēlēm Turīnā, un SIA “Olimpiskais

centrs” finansēšanai no rajona padomes budžeta šogad izlietoti vairāk nekā 44,5 tūkstoši latu.

Lai arī aizvien tiek runāts par rajona padomju lietderību, skaidri zināms, ka tās strādās līdz 2009. gadam un centīsimies izdarīt pēc iespējas vairāk, lai radītu bāzi tālākai attīstībai. Ir apstiprināts rajona teritorijas plānojums, tas palīdzēs vietējām, pašvaldībām izstrādāt konkrētu savas teritorijas nākotnes redzējumu. Lai arī turpmāk gan atbalstītu, gan palīdzētu vietējām pašvaldībām, rajona padomes struktūrvienībās tiek veiktas izmaiņas. Paplašināta plānošanas un attīstības nodaļa, pašvaldībā darbu sāks veselības aprūpes koordinators un sabiedrisko attiecību speciālists. Rajona padomē vienmēr strādājuši sava darba profesionāļi, un darām visu, lai viņiem nodrošinātu labus darba apstākļus un pienācīgu atalgojumu. Ne vienam vien pieredze rajona padomē noderējusi tālākā karjerā.

Gads izskan. Lai svētku noskaņu papildina prieks par labiem darbiem šogad un domas jau aizslīd nākamajā gadā, kurā darāmā mums nevienam netrūks. Pierakstījusi Sarmīte Feldmane

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Muzeji paraksta līgumu mērķtiecīgai sadarbībai

00:00
13.04.2024
5

Starp Cēsu Vēstures un mākslas muzeju un Talsu novada muzeju parakstīts ilgtermiņa līgums, nostiprinot sadarbību arī juridiski. Šāda veida pārnovadu muzeju ilgtermiņa sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim nav īstenota. Līgums paredz ne tikai kopīgu pasākumu īstenošanu, bet arī izstāžu un zināšanu apmaiņu. Muzeji jau iepriekš veiksmīgi īstenojuši kopīgus projektus. Cēsu muzeja direktore Ināra Bula “Druvai” […]

Nākotnes redzējums par bioloģisko pārtiku

08:26
12.04.2024
30

Kā veicināt bioloģiskās pārtikas patēriņu Vidzemes bioreģionā? Ko celsim galdā 2030.gadā ģimenēs, restorānos un lielveikalos, mācību iestādēs, pansionātos un slimnīcās, bija galvenais jautājums, ko risināja pirmajā koprades darbnīcā. Vidzemes plānošanas reģiona un Cēsu novada pašvaldības organizētās trīs darbnīcas ir praktisks turpinājums pērn parakstītajam memorandam par atbalstu bioreģiona izveidei Gaujas Na­cionālā parka teritorijā. Koprades darbnīcā tikās […]

Ne tikai par bedrēm ielās, naudu kultūrai un atbalstu tūrismam

00:00
11.04.2024
49

Finansējums amatiermākslai, pašvaldības atbalsts tūrisma attīstībai, sabiedriskais transports, ielu un ceļu sliktais stāvoklis – tā ir daļa jautājumu, par ko Līgatnes pilsētas un pagasta iedzīvotāji gandrīz četras stundas diskutēja ar Cēsu novada domes vadību un Līgatnes apvienības pārvaldes pārstāvjiem. Novada domes priekšsēdētājam Jānim Rozenbergam un viņa vietniecei Inesei Suijai-Markovai nācās uzklausīt pārmetumus par tūrisma organizāciju […]

Valmierā tiekas remigranti uzņēmēji

09:22
10.04.2024
37

5.aprīlī, Valmieras integrētajā bibliotēkā pulcējās remigranti no Valmieras, Cēsu un Limbažu novada – gan jau esošie, gan topošie uzņēmēji, lai dalītos savos pieredzes stāstos un uzzinātu vairāk par grantu konkursu uzņēmējdarbības atbalstam remigrantiem. Remigranti atklāti runāja par saviem dzīves pavērsieniem, izaicinājumiem, kas bija jāpārvar, atgriežoties dzimtenē, un sapņiem, ko viņi vēlas piepildīt ar savu biznesu. […]

Nemanāma, bet tik noderīga

08:21
10.04.2024
40

Cēsīs, Torņa ielā ,ir viena no publiski pieejamām bezmaksas tualetēm. Tā darbojas ne tikai vasarā, bet arī ziemā no septiņiem rītā līdz vienpa­dsmitiem vakarā. Tikai bēda tāda, ka ne katrs pilsētas, Pils parka vai vecpilsētas apmeklētājs zina, ka šāda tualete ir, turklāt bez maksas. Tam varētu palīdzēt pamanāmas un skaidras norādes, lai ikviens, kuram tāda […]

Putni ar dziesmām atnesuši arī putnu gripu

00:00
10.04.2024
209

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis šopavasar pirmo    putnu saslimšanas gadījumu ar augsti patogēno putnu gripu. “Mazsalacā atrasta inficēta pīle. Tas, ka viena atrasta, nedod nekādu garantiju, ka nav vairāk un nav inficēti vēl citi ūdensputni,” stāsta PVD Ziemeļvid­zemes pārvaldes vadītājs Mārcis Ulmanis un piebilst, ka pārvaldes inspektori vērtēs situāciju Veselavas pagastā, dīķī Bērzkrogā, […]

Tautas balss

Neiecietīgais šoferis

12:20
12.04.2024
10
Druva raksta:

“Izlasīju “Hallo, “Druva”” par laipno autobusa šoferi un nodomāju, cik jauki, ja tādi būtu visi. Diemžēl esmu novērojusi, ka ir arī ļoti nelaipni autobusu vadītāji. Tā vienudien autobusā kāpa sieviete ar atbalsta nūjām, ko viņai bija grūti noturēt rokās, tās krita, šoferis tās vairākkārt pacēla, līdz neizturēja un teica – vai visu dienu tā būs […]

Stingrāk jāsoda

08:20
09.04.2024
35
Druva raksta:

“Mēs apsūdzam Balt­krieviju migrantu plūsmā uz Latviju. Taču vai tāda būtu iespējama, ja mūsu pusē nebūtu cilvēku, kas palīdz? Manuprāt, tos, kas atbalsta migrantu ievešanu Latvijā, būtu ļoti stingri jāsoda, jo nekas cits šos cilvēkus neatturēs,” domās dalījās J.

Ielāps uz ielāpa. Tā ir Birzes iela

08:19
09.04.2024
36
8
Druva raksta:

“Atkal Cēsīs remontē Birzes ielas asfaltēto daļu. Segums jau tagad sastāv tikai no ielāpiem, iznāk, ka ar lāpīšanu labo lāpīto. Vai neatmaksātos beidzot šo daļu kārtīgi atjaunot, lai mašīnām nebūtu jābrauc kā slalomistam pa pampakiem? Birzes iela ir ļoti labs ceļš, kā apbraukt centru. Atslogot satiksmi Vienības laukumā, domāju, pašvaldība taču ir ieinteresēta,” pauda autovadītājs […]

Laipns šoferis

08:19
09.04.2024
33
Druva raksta:

“Ļoti vēlējos izteikt pateicību ilggadējam “CATA” autobusa šoferim Zigmāram Balodim,viņš vienmēr ir jauks, laipns un punktuāls. Ar pasažieriem sasveicinās un ir smaidīgs, uzlabojot garastāvokli ikvienam braucējam. Daudzi šoferi no viņa varētu mācīties. Jau ilgi braucu no Jāņmuižas uz Cēsīm un vienmēr priecājos par šo autobusa vadītāju,” sacīja jāņmuižniece.

Emocijas pašiem un skatītājiem

08:18
09.04.2024
25
Druva raksta:

“Skatītāju vārdā paldies deju grupas “Viva” vadītājai Ingai Cipei un dejotājām par izcili emocionālo 25 gadu jubilejas koncertu,” ar prieku par pasākumu sacīja cēsniece Maija Ozoliņa.

Sludinājumi