Svētdiena, 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika

Sakoptības latiņu nedrīkst nolaist

Sarmīte Feldmane
00:00
06.04.2024
80
Male Hands Cutting Bushes With Big Scissors.

FOTO: freepik.com

Bet, lai kādas idejas īstenotu, vajadzīgs kaut neliels finansējums un profesionāļa padoms.

Dzērbenē interese tikties ar Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāju Leldi Burdaju, Saimniecī­bas nodaļas vadītāju Andri Lapiņu, pagasta saimniecības vadītāju Andri Laumani, galveno nekustamā īpašuma speciālisti Dainu Slaidiņu, sociālo darbinieku Ivaru Saksu un tautas nama vadītāju Dainu Šmiti bija maza. Saruna raisījās par pagasta ikdienu, problēmām, kas jārisina, darbiem, kas jādara.

L.Burdaja izstāstīja, ka pārvaldes pamatbudžetā ieplānots turpināt Dzērbenes pils fasādes sakārtošanu un apkures cauruļu siltināšanu pagrabā, atjaunot apgaismojumu posmā, no Taurenes iebraucot Dzērbenē līdz skolai. Plānota Vecā ceļa rekonstrukcijas projektēšana, lai nākamgad šo grants ceļu 1,65 kilometru garumā varētu pārbūvēt.   ”Gar ceļu ir daudz īpašumu, ar īpašniekiem būs jāsaskaņo darbi, grāvju rakšana,” bilda A.Laumanis.

Jau vairākus gadus tiek runāts, ka pie Skolas ezera nepieciešams izveidot peldvietu. To varētu izdarīt, piesaistot “Leader” finansējumu. “Topogrāfija izstrādāta jau pirms lielā novada izveidošanas. Kurš varētu uzrakstīt projektu, tas ir būtiskākais jautājums, jo tie, kuri to prot, ir aizņemti,” atzina L.Burdaja. Vasarā Augstā kalna estrādē notiek pasākumi, bet kāpnes ir beigtas, pa tām nedrīkst iet, izskanēja ierosinājums, varbūt labāk saremontēt tās.   

“Augstais kalns ir aizsargājams kultūras piemineklis, dziļāk par 15 centimetriem rakt nedrīkst, darbi jāsaskaņo. Estrādi remontēt vai kādu bīstamu koku nozāģēt varam paši, bet kāpņu atjaunošanai vajadzīgs projekts, paši to darīt nedrīkstam, jāizsludina iepirkums. Vienīgi saviem spēkiem varam kāpnes pielabot,” skaidroja A.Laumanis un piebilda, ka estrādē var tikt, ejot pa citu ceļu. Raisījās domu apmaiņa, ka peld­vietu izmanto vairāk cilvēku, estrādē pasākumi ir tikai vasarā.

“Kokmateriālu iegāde ir plānota, kāpnes varētu paši saremontēt,” piekrita A.Lapiņš, bet L.Burdaja paskaidroja, ka nauda būs tad, ja izdosies pārdot kādu pašvaldības īpašumu.

Mājai “Tauriņi 1” plānots mainīt logus, radiatorus, remontēt jumtu. Mājā ir viens privātais un trīs pašvaldības dzīvokļi. Blakus atrodas “Tauriņi”, kas ir bēdīgā stāvoklī,    to varētu pārdot.

Daina Slaidiņa pastāstīja, ka ēkā viens dzīvoklis ir valsts īpašums un par to gara vēsture. Dzīvokli privatizēja, mantinieks sakrāja pašvaldības kapitālsabiedrībai “Dzērbenes siltums” parādu, un uzņēmums dzīvokli ieguva savā īpašumā. Aizvien Zemesgrāmatā tas ir    uzņēmuma, kas jau 2015. gadā likvidēts, īpašums. Ja kāda manta, uzņēmumu likvidējot, nav sadalīta, tā ir piekritīga valstij. “Tā kā pārējā māja pieder pašvaldībai, tiek kārtots, lai šis dzīvoklis nonāktu pašvaldības īpašumā. Tas tiks nodots pašvaldības funkcijas veikšanai,” skaidroja D.Slaidiņa, bet dzērbenieši izteica šaubas, vai kāds pirks ēku avārijas stāvoklī.

“Tauriņu mājas atrodas blakus pilij, zemes nav. Aizvien turpina brukt pārējās muižas kompleksa ēkas. Arī par tām nevienam nav bijusi interese,” atceras Anita Kamerāde. Dzērbenieši arī piebilda, ja kompleksam piešķirs aizsargājamā    pieminekļa statusu, apsaimniekošanas noteikumi būs stingri. Vai par kādu citu ēku, varbūt izņemot muižas pili, būs interese.

Šogad apvienības pagastu kapsētās tiks īstenots digitalizācijas projekts. Par to izvērtās garāka saruna. Klātesošie atzina, ka tas, kas tiks darīts, ir nepieciešams, taču mudināja pašvaldības darbiniekus pievērst lielāku uzmanību kapu pārziņu darbam. Salīdzinot ar citām lauku kapsētām, ne Dzērbenes, ne citas apvienības pagastu kapsētas vasarā nav tik sakoptas. “Ko darīt ar gadiem nekoptajiem dzimtas kapiem? Kapsētās kopaina nav pievilcīga,” bilda L.Burdaja un atzina, ka kapu pārziņiem vairāk jārūpējas, lai kapsētas būtu sakoptas, bet vienmēr ir jautājums, kā būt ar nekoptajiem dzimtu kapiem, ja aizgājējiem ir piederīgie.

Dzērbenieši pieraduši, ka ikreiz pirms svētkiem pagasta centrā ir kāds pārsteigums, interesants noformējums. Šoreiz tas ir pieticīgs. “Kultūras budžetā tam līdzekļi nav paredzēti,” sacīja D.Šmite, bet L.Burdaja paskaidroja, ka darbinieki ir sadalīti struktūrvienībās un saimnieciskais dienests gādā par noformējumu. Te gan jāuzsver, ka tajā nav mākslinieka un vīri var vien uzstādīt to, kas ir.

“Katru gadu ar nelieliem līdzekļiem svētkos atjaunojām, veidojām jaunu noformējumu. Izmantojām, piemēram, materi­ālu no savām vecajām siltumnīcām, vecus dēļus, vienmēr radām risinājumu,” atcerējās D.Šmite. Novada pašvaldības ainavu arhitekte apzinājusi, kādi svētku noformējumi ir katrā apvienībā, tas arī viss. Kurš veidos pagasta kopējo noformējumu?

A. Lapiņš pastāstīja, ka saimnieciskā dienesta budžetā puķēm, stādiem,    svētku noformējumam gadā paredzēti 2900 eiro. Visiem pieciem apvienības pagastiem! Dobēs jāsastāda puķes, jāatjauno kādi košumkrūmi, kā arī jāizveido svētku noformējums Lieldienās, divreiz gadā valsts svētkos, Jāņos, Ziemassvētkos. Mazajā novadā bija savs ainavu arhitekts, kurš kopā ar kultūras darbiniekiem, saimniecisko dienestu, aktīviem vietējiem izdomāja un arī izdarīja.

“Vecpiebalgas pagastos latiņa ir pacelta augstu, negribas to nolaist,” uzsvēra D.Šmite un piebilda, ka nekad šiem mērķiem nav bijis atvēlēts daudz naudas. Arī L.Burdaja piekrita, ka    katru gadu katrā pagastā atjaunoja, sakārtoja kādu stūrīti. “Kaut pamazām, bet jāiet uz priekšu, ja apstāsimies, ar to arī viss beigsies. Ir lietas, kas ir jāizdara. Arī iekārtotās dobes jākopj, jāatjauno,    jāstāda jauni košumkrūmi. Ir plāni, bet kas ir plāni, kurus nevar īstenot. Dzērbenē skvērs jāturpina veidot, Taurenē taka gar Gauju, Vecpiebalgā – Viesistaba,” sacīja L.Burdaja un atgādināja, ka   neviens nenāks un neko nedarīs, cik paši izdarīs, tik būs. Būtiska ir sadarbība, kopienas aktīva iesaistīšanās. Bet, lai kādas idejas īstenotu, vajadzīgs kaut neliels finansējums un profesionāļa padoms.

Dzērbenē pēdējos pāris gados aktuālas ir ūdenssaimniecības problēmas. Līvānu ciematā regulāri plīst ūdensvads. “Fondu finansējums šim mērķim nav paredzēts. Skaidrs, ka tuvākajos gados visu atjaunot noteikti nevarēs, jo nepieciešami ļoti lieli ieguldījumi. Mainīsim pa nelieliem posmiem, viena nomaiņa ir iecerēta šogad,” stāstīja pārvaldes vadītāja.

Dzērbeniete Rudīte Dobele pau­da neizpratni, kāpēc pie represēto pieminekļa var tikt pa ap­kārt­ceļu vai lecot pāri grāvim. “Pārbūvējot ceļu, ir izrakts grāvis, varbūtv pāri grāvim var uzlikt tiltiņu vai laipu,” ierosināja dzērbeniete. Situācija raisīja diskusiju, jo turpat pārdesmit metru tālāk ir trotuārs, taču, ejot no autobusa pieturas, pie kuras ceļš pēc rekonstrukcijas sašaurināts, gājēji nejūtas droši. “Tas ir valsts ceļš. Jārunā ar ceļiniekiem,” atgādināja A.Laumanis un piebilda, ka arī ceļš no centra uz staciju nav paš­valdības un nekādi uzlabojami nav plānoti.     

Arī dzērbenieši, tāpat kā pirms nedēļas taurenieši, atzina, ka jūtas nezinoši par to, kas notiek novadā, pagastā. “Pēc domes sēdēm izpilddirektore atskaitās, kas novadā tiek darīts. Dzirdams, ko kur būvē, projektē. Visur kaut kas notiek, tikai ne Vecpiebalgas pagastos. Dzērbenes pagasts netiek pieminēts pat novada izdevumā, arī skaidrojumā par budžetu. Gribas taču kaut ko zināt,” viedokli pau­da A.Kamerāde. Izskanēja arī pārdomas, ka tie gados vecākie cilvēki, kuri interesējas par pagasta dzīvi, par to uzzina vien no citu runām, kas ne vienmēr ir patiesas. Viņi internetu nelieto.       

L.Burdaja un apvienības speciālisti arī turpmāk rīkos tikšanās pagastos. 

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Rīgas iela. Tava. Mana. Mūsu

00:00
19.05.2024
8

Par to, kādai Cēsu vecpilsētā būt Rīgas ielai, ko ierobežot, ko veicināt, aizvien izskan dažādi viedokļi. Cēsu novada dome saņēmusi 93 fizisku un juridisku personu parakstītu iesniegumu. Tajā izteikti lūgumi gan atcelt pašvaldības Satiksmes drošības komisijas lēmumu, ka no Piebalgas ielas nedrīkst iebraukt vecpilsētā, kā arī nodrošināt , lai pašvaldības mājaslapā būtu publicēti pašvaldības komisiju […]

Māsu dienā labbūtība, skaistums un veselība

00:00
18.05.2024
17

12.maijs ir Starptautiskā medicīnas māsu diena, kad īpaši sveic, godina un paldies saka medicīnas māsām. Šiem profesionāļiem ir būtiska loma veselības aprūpē un ārstniecības komandā. Šogad Māsu dienas moto Cēsu klīnikā bija “Mēs plauksim”, īpaši domājot par medicīnas māsu labsajūtu. Klīnikas pārstāve Dace Valnere uzsver: “Tas ir svarīgi, jo fiziski atpūtusies, iepriecināta un laimīga māsa […]

Gulbenes novadā autovadītājs 1.27 promiļu reibumā bēg no policijas

14:51
17.05.2024
23

Vakar, 16.maijā, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, patrulējot ar dienesta automašīnu, Gulbenes pilsētā pamanīja kādu automašīnu “VW Golf”, kuras vadītājs nelietoja drošības jostu. Lai pārtrauktu likuma pārkāpumu, policijas amatpersonas nolēma to apturēt, taču tās vadītājs uzsāka bēgšanu. Izrādās, viņš pie automašīnas stūres bija sēdies 1.27 promiļu reibumā un, jāpiemin, ka […]

Vēlētāji deputātu kandidātus apber ar jautājumiem

00:00
17.05.2024
50

Cēsniekus uz tikšanos pagājušajā piektdienā aicināja partiju apvienības “Jaunā Vienotība” Eiropas Parlamenta (EP) deputātu kandidāti. Iedzīvotāji politiķus sagaidīja ar jautājumu gūzmu. Tie aptvēra plašu spektru, sākot no ģeopolitiskajām norisēm, vērtībām un procesiem sabiedrībā, līdz konkrētiem pasākumiem labākai ikdienai. Piektdien, 10.maijā, sabiedriskā centra nelielā zālīte Rīgas ielā bija piepildīta, sēdvietu tikko pietika. Kultūras biedrības “Har­monija” un […]

Policija Limbažu novadā aptur motociklistu, kurš brauca ar ātrumu 154 kilometri stundā

21:44
16.05.2024
20

Vakar, 15. maijā, pusdienlaikā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas Limbažu novadā, Liepupes pagastā, veicot satiksmes uzraudzību, apturēja motocikla vadītāju, kurš pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Valsts policijas amatpersonas, veicot ierasto patrulēšanu, uz autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 64. kilometrā pamanīja kādu motociklu, kas ievērojami pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Policisti […]

Kad dabas balss ir atslēga

21:23
16.05.2024
21

Dzērbenē satikās Latvijā pazīstamās cimdu adītājas Jettes Užānes jeb Cimdu Jettiņas draugi, talanta cienītāji un viņas radošā ceļa turpinātāji. Savulaik viņa teikusi: “Svētki ir tad, kad satiekas cilvēki!” Jettes simtgade noteikti ir tā reize, tāpat kā iepriekšējos pavasaros maijā, Jetes dienā. Jau vairākus gadus Dzērbe­nē, atceroties talantīgo cimdu adītāju, rīko izstādi. Šoreiz to veido 170 […]

Tautas balss

Runā pilnīgus melus

21:00
16.05.2024
19
Seniore raksta:

“Kad klausies, ko saka dažu prokrievisko partiju politiķi, ir ne tikai dusmas, bet arī ļoti bēdīgi. Cilvēki bauda visus labumus, ko dod Latvijas valsts un sabiedrība un tajā pašā reizē tā nomelno notiekošo. Kā var teikt, ka skolēniem skolā nedod ēst, ja līdz ceturtajai klasei visiem bērniem pusdienas apmaksā valsts! Tad kā tu vari vispār […]

Jābūt modriem

10:21
13.05.2024
24
"Druva" lasītājs raksta:

“Raksta, ka “Balticom” ka­nālos Maskavas 9.maija parādi varēja redzēt kiberuzbrukuma rezultātā. Es gan domāju, ka vajag kārtīgi pārbaudīt arī pašu televīzijas pakalpojumu sniedzēju, cilvēkus, kas tajā brīdī bija atbildīgi. Lai nu ko kurš saka, aizdomu ēna tomēr paliek, ka viss var nebūt tik vienkārši,” pārdomās dalījās lasītājs.

Svinēsim svētkus kopā

10:21
13.05.2024
21
Seniore Z. raksta:

“Priecājos par 4.maija svētkiem Cēsīs. Bija ļoti sirsnīgs un patriotisks pasākums. Protams, palīdzēja arī tas, ka bija skaists laiks. Ir jauki, ka svētkos varam sanākt kopā, kopā priecāties un svinēt. Tādus pasākumus vajadzētu rīkot biežāk. Piemēram, arī Jāņu vakarā pilsētniekiem varētu būt skaista kopā sanākšana. Nav jau visiem lauku, kur aizbraukt. Tad Zāļu vakarā varētu […]

Krūmi aizsedz krustojumus

12:21
05.05.2024
47
Druva raksta:

“Viss sazaļojis, saplaukuši arī krūmi. Tāpēc gribētos lūgt dažos Cēsu ielu krustojumos tos pavērtēt, vai nevajag apcirpt, lai netraucē autovadītājiem pārskatīt ceļu. Nezinu, kuram dienestam vajadzētu apsekot pilsētu, bet gan jau tāds ir. Īpaši jau bažas par to, ka no krustojuma pa ietvi var izbraukt velosipēdists vai skrejriteņa vadītājs. Tie pārvietojas ātrāk nekā gājēji, un […]

Lielisks pakalpojums

12:20
05.05.2024
36
Druva raksta:

“Izlasīju avīzē par Cēsu Veselības istabu. Arī es gribu teikt paldies, ka ir vieta , kur var uzzināt to, ko par savu veselību nesaproti, jo nereti ģimenes ārstam tādas it kā vienkāršas lietas neērti prasīt. Māsiņa pastāsta, izskaidro, pasaka, kad tiešām jāmeklē dakteris, kad pietiek ar to, ko pats ikdienā vari uzlabot,” sacīja seniore.

Sludinājumi