Trešdiena, 22. maijs
Vārda dienas: Emīlija

Rīgas iela vecpilsētā. Eksperimenti turpinās desmitgades

Sarmīte Feldmane
00:00
06.05.2024
625
3
Rigas Iela

Vieno vecpilsēta. Pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciālistei Sabīnei Metālai (no kreisās) un uzņēmējām Tamārai Janelsiņai, Inetai Ledauniecei, Allai Oldermanei-Vadzinskai, Inesei Osītei un Oksanai Zariņai ir būtiski, lai vecpilsēta ir dzīva. FOTO: Sarmīte Feldmane

Cēsīs nav otras tādas ielas, kuru pēdējās desmitgadēs būtu skāruši tik daudzi eksperimenti kā Rīgas ielas vecpilsētas daļu. To mērķis allaž viens – salāgot dažādas intereses: vecpilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju un to, kuri vēlas iepirkties, pavadīt laiku kafejnīcās vai pastaigāties.

Nupat stājušās spēkā jaunas izmaiņas. Lai ar tām iepazīstinātu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova un pašvaldības speci­ālisti tikās ar vecpilsētas uzņēmējiem.

Katram sava taisnība

Meklējot labākos risinājumus, kā vasarā atdzīvināt vecpilsētu, kā pamudināt cēsniekus un viesus iegriezties Rīgas ielā, notikušas vairākas sarunas. Viedokļi izskanēja dažādi. Lai noskaidrotu Rīgas ielas iedzīvotāju un uzņēmēju domas, rīkota aptauja. Tajā piedalījās 38 respondenti – 29 uzņēmēji un deviņi iedzīvotāji. Variantu, ka vasarā Rīgas ielā nav nekādu transporta ierobežojumu, atbalsta 12 cilvēki -seši uzņēmēji un seši iedzīvotāji. Desmit aptaujas dalībnieki par pareizu uzskata, ka transportam Rīgas iela ir slēgta no piektdienas līdz svētdienai, 12 pārliecināti, ka izdevīgāk ir, ja iebraukšanu liedz no sestdienas pēcpusdienas līdz svētdienai, bet, ka tas varētu notikt vien svētku laikā, uzskata četri respondenti.

“Aptauja rāda, ka 26 vecpilsētas uzņēmēji un iedzīvotāji atbalsta ierobežojumus. Vērtējot pagājušo vasaru, kad Rīgas iela bija Vasaras iela un iebraukšana bija liegta no piektdienas līdz svētdienai, aptaujas dalībnieku atziņas ir dažādas,” sacīja I.Suija-Markova un ar dažām iepazīstināja.    Ap­taujas dalībnieki raksta: klienti nevar piebraukt,    tas ietekmē apgrozījumu; patika pagājušās vasaras variants, klientus tas neietekmēja; nepatika ielas vizuālais iekārtojums, labāk uzstādīt tualetes, nevis barjeras; piegādes problēmas sestdienās; ielas slēgšana ļoti ietekmēja. Daudzi negatīvi vērtējuši aizliegumu Rīgas un Gaujas ielas krustojumā nogriezties pa labi.

Lēmums -   kompromiss

Arī šovasar nedēļu nogalēs vecpilsētā Rīgas ielā iebraukt nedrīkstēs. “Tas ir kompromiss – iela auto tiks slēgta sestdienā plkst.15, kad veikali beidz darbu, un līdz svētdienai tiek nodota gājējiem un riteņbraucējiem,” skaidroja I.Suija-Markova un piebilda, ka labiekārtojuma elementus izvietos ne tikai ielās un tiek domāts par vecpilsētai atbilstošām, vienotām atkritumu urnām.   

Pērn jūnijā stājās spēkā noteikumi, kas liedza, braucot no vecpilsētas pa Rīgas ielu, krustojumā ar Gaujas ielu nogriezties pa labi.    Teju gadu par to pukojās uzņēmēji un citi iedzīvotāji, pilsētas viesi. “Tas bija drakonisks lēmums, lai ierobežotu transporta plūsmu vecpilsētā.  Mašīnas brauc caur vecpilsētu, jo tā taisnāks ceļš. Rīgas ielu izvēlējās, lai no Piebalgas ielas tiktu uz Bērzaini. Nevar noliegt, ka ir arī tādi braucēji, kuri riņķo, meklējot kādu brīvu autostāvvietu,” klāstīja domes priekšsēdētāja vietniece un uzsvēra, ka vecpilsētā transporta plūsma ir jāsamazina.

Satiksmes drošības komisija aprīlī mainīja pagājušā gada lēmumu un atzina, ka “sakarā ar to, ka, pieņemot lēmumu aizliegt labo pagriezienu Rīgas ielā krustojumā ar Gaujas ielu, netika sasniegts gaidītais rezultāts autotransporta kustības samazinājumam Rīgas ielā, kā arī šis lēmums apgrūtināja satiksmes organizāciju vecpilsētas iedzīvotājiem, nolemts atcelt labā pagrieziena aizliegumu Rīgas ielā krustojumā ar Gaujas ielu”.

Šo ziņu uzņēma atzinīgi, jo ikviens, kurš dzīvo vai strādā vecpilsētā, vai tur iegriezās ar kādu mērķi, zina pastāstīt, kā, izbraucot pa Rīgas ielu, riņķojis pa pilsētu, lai tiktu tur, kur nepieciešams. Dažs skaidri pateicis: “Maksāšu sodu, griezīšos pa labi, būs lētāk un ātrāk, nekā braukt uz centru un līkumot.” Cits, kā pats atzina, ik rītu izmeta goda apli pa “Maxima” stāvlaukumu, lai brauktu uz Bērzaini.   
Bet līdzās labajai ziņai ir otra – laba vai slikta -, to rādīs dzīve. Satiksmes drošības komisija lēmusi “uzstādīt Piebalgas ielā krustojumā ar Vaļņu ielu rīkojuma zīmi “Braukt pa labi”. Tātad, braucot pa Piebalgas ielu, atļauts tikai labais pagrieziens Vienības laukuma virzienā. Lēmuma mērķis – lai neveidotos    tranzīta plūsma caur vecpilsētu.

“Ja no Piebalgas ielas jātiek vecpilsētā, var braukt pa Dārz­niecības ielu, izmetot līkumu uz Vaļņu ielu. Tā var tikt arī uz Bērzaini. Vecpilsētā var    iebraukt no Vienības laukuma, aplis gar baznīcu saglabājas, var iebraukt no Palasta ielas pa Lielo Katrīnas ielu un pa Kases ielu no Vaļņu ielas. Tranzīta problēmas sākas Piebalgas ielā, tāpēc arī rasts tāds risinājums,” skaidroja I.Suija-Markova un uzsvēra, ka vecpilsētai jābūt pieejamai, bet ne tranzītielai.  Sarunā uzņēmēji arī atgādināja, ka pilsētā daudzas problēmas atrisinātos, ja būtu, kur novietot automašīnas. Tajā pašā laikā ir iestādes, pie kurām darbinieki savu auto atstāj uz visu dienu. “Ikviens redzam, ka stāvēšanas režīmu autovadītāji neievēro. Visus izkontrolēt nav iespējams, tiks meklēti tehnoloģiski risinājumi,” bilda domes priekšsēdētāja vietniece.   

Apsverot, kā klienti varēs piebraukt pie veikaliem un kafejnīcām, uzņēmēji atzina, ka problēmas būs. Un ar katru eksperimentu aizvien sarežģītāk iebraucējiem izstāstīt, kā iebraukt vecpilsētā Rīgas ielā.    I.Suija-Markova atzina, ka tiks domāts par norādes zīmēm, lai, braucot pa Piebalgas ielu, skaidri saprotams, kā nokļūt Gaujas vai Rīgas ielā.   

Kad uzņēmēji iebilda, atgādinot, ka jau pērn bija skaidrs – transporta plūsmas ierobežojumi    traucē veikaliem, bet viņus neuzklausīja, tagad kārtējās pārmai-ņas vecpilsētu padarīs vēl klu- sāku. I.Suija-Markova atgādināja, ka autocentriska filozofija, domājot par vecpilsētu, neder.                                                                                                                                                                                                                                                                            Paš­­valdības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja vietnieks, Cēsu pilsētas un Vaives pagasta Teritorijas un infrastruktūras pārvaldības nodaļas vadītājs Egils Kurpnieks bilda,    ka, braucot iepirkties uz “Alfu”, nevienam neienāk prātā, ka varēs piebraukt tieši pie tā veikala, kur grib iepirkties. “Pircējs ir gatavs iet. Pircēju iepirkšanās paradumi mainās, ar to jārēķinās,” uzsvēra E.Kurpnieks.

Nenoliedzams ir fakts, ka vairāki uzņēmēji Rīgas ielu pametuši, daži vēl meklē nomas telpas citur. Veikalnieki skaidri pasaka: “Ja tagad izvēlētos vietu biznesam, tā noteikti nebūtu vecpilsēta.” Kafejnīcas nostrādā gadu, aizveras, bet vismaz citas nāk vietā, savukārt, ja veikali pārceļas citur, telpas stāv tukšas.    Tik­šanās dalībnieki apmainījās domām gan par augstajām īres maksām, gan tukšajām ēkām. “Vecpilsētā 98 procenti īpašumu pieder privātpersonām. Trūkst ideju, kā īpašumus izmantot, paš­valdība to, ka viņi tura tukšas telpas, ietekmēt nevar,” atzina I.Suija-Markova un pastāstīja, ka tiek domāts par Rožu laukumu, kā to veidot pievilcīgāku. Šova­sar paredzēts strūklakas remonts, ir arī iecere, kā to apzaļumot. “Par Vienības laukumu ir labas atsauksmes, tas kļuvis pievilcīgs iedzīvotājiem, autovadītājiem ērti apbraukt un nokļūt, kur vajag. Arī Rožu laukumā gar ielas malu varētu izvietot stādījumus, bet pasākumu laikā, ja nepieciešams, pārlikt citur.”

Cēsu novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane iepazīstināja ar vasarā iecerēto Rožu laukumā. Būs pasākums ģimenēm ar bērniem, sezonas atklāšanas koncerts, Pirmsjāņu tirdziņš, brīvdabas kino, katru mēnesi vienu vakaru noskaņu un sajūtu koncerts un citi sarīkojumi sestdienās.

Pārdomās iegrimuši, uzņēmēji devās mājup. Kāda vecpilsētas uzņēmējiem būs šī vasara, rādīs laiks. Arī to, cik apmierināti ar jaunajiem satiksmes ierobežojumiem būs autobraucēji.

Rigas Iela 1

Ieklausījās. Pašvaldība sadzirdēja iedzīvotājus, un tagad, izbraucot no vecpilsētas pa Rīgas ielu, atkal var nogriezties pa labi.

Komentāri

 • Gunita saka:

  Lūdzu Vienības laukumā uzstādīt atkritumu konteinerus.

 • Janis saka:

  Transporta kustība centrā un vecpilsētā prasītos pēc kautkādas mazliet nopietnākas uzskaites un analīzes. Bedrītes saremontēt – ar to nebeidzas pilsētas satiksme.

 • Artis Vasins saka:

  Joprojām palieku pie koncepta, ka Rīgas iela ir tikai priekš gājējiem. Protams būtu jālemj par preču piegādi/ dienām un dzīvojošo vajadzībām.
  Ne tāpēc, ka pagājušajā vasarā gandrīz tika sabraukts mans 4gadīgais dēliņš, bet gan vecpilsētas būtība kā tāda. Pašvaldības policija zina, bet diemžēl nevar palīdzēt, jo automašīnas ātrumu neesot iespējams noteikt, viss vienkārši…
  Ir neskaitāmi paraugi citās valstīs, kādai jābūt gājēju ielai un mums vajadzētu īstenot ko līdzīgu, Rīgas iela tikai gājējiem un velobraucējiem, nojumes, ērti soliņi, āra kafejnīcas un arī nevajadzētu aizmirst par bērniem, lai viņiem arī būtu kāda izklaides iespēja.
  Dažkārt viņi ir tie, kuri savus vecākus pie rokas aizved uz vecpilsētu😊
  Iespējams ir vajadzīgs kādu speciālistu viedoklis no citām valstīm, tieši par mazpilsētu dzīves iekārtošanu, noteikti ir daudz nianšu.
  Ar šo vēlos tikai teikt, ka man rūp mūsu vecpilsēta, maz kam tādas ir, tāpēc gribētos, lai tā tiešām būtu īpaša vieta priekš visiem apmeklētājiem.

 • Atbildēt

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

  Saistītie raksti

  “Orisāre” svin Jurģus. Muzeju nakts Inešos

  00:00
  22.05.2024
  35

  “Kur tik mazā, klusā pagastā var būt tāda rosība!” Muzeju naktī, atbraucot uz Inešiem, teica ne viens vien. Arī tuvējo pagastu kaimiņi kautrīgi atklāja, ka te nav bijuši ilgus gadus. Muzejs ir senu bagātību, vērtību glabātājs, un Muzeju naktī ikviens var pavērt tās durvis, kur ikdienā drīkst ieiet tikai muzejnieki, un ieraudzīt tur glabāto. Muzeju […]

  Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem pieci izsaukumi

  13:30
  21.05.2024
  18

  Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 20. maija plkst. 6.30 līdz 21. maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma piecus izsaukumus – vienu uz ugunsgrēku dzēšanu, kā arī četrus uz glābšanas darbiem. Šonakt izsaukums tika saņemts uz Smiltenes novada Smiltenes pagastu, kur dega nepieskatīts ugunskurs 1m2 platībā. Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēju glābēju […]

  Atzīmē baznīcas 85 gadu jubileju

  00:00
  21.05.2024
  84

  12.maijā Jaunpiebalgas Vissvētākās Marijas Romas katoļu baznīca atzīmēja 85.jubileju. Uz svētkiem vizitācijā bija paredzēts ierasties Viņa Ekselen­cei arhibīskapam-metropolītam Zbigņevam Stankevičam, taču viņš steidzami tika izsaukts uz ārzemēm un Jaunpiebalgā ieradās Rīgas Svētās Marijas Magdalē­nas Romas katoļu draudzes bīskaps Andris Kravalis. Viņš vadīja dievkalpojumu un arī iestiprināja jaunpiebaldzēnu, Jaunpiebalgas vidusskolas direktoru Arni Fran­cisku Ratiņu, kuru sveica […]

  Vidzemē ugunsdzēsējiem glābējiem 16 izsaukumi

  13:50
  20.05.2024
  22

  Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 17. maija plkst. 6.30 līdz 20. maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma 16 izsaukumus – sešus uz ugunsgrēku dzēšanu, piecus uz glābšanas darbiem, bet vēl pieci bija maldinājumi. Piektdien ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Madonas novada Indrānu pagastā, kur dega traktora motors 0,1m2 platībā, […]

  Pirmizrāde aizvadīta ar pilnu skatītāju zāli

  13:40
  20.05.2024
  66

  Raiskuma pagasta amatierteātris “Punkts uz i” skatītāju vērtējumam nodevis jaunu iestudējumu “Pavasara neprāts”. Pirmizrāde bija kupli apmeklēta, pagasta tautas nama “Auciemmuiža” zāle pilna, stāsta režisore Antra Priedīte un saka: “Neviens arī nenobijās, ka visā mūsu teātra pastāvēšanas vēsturē pirmoreiz par apmeklējumu bija jāmaksā trīs eiro. Cilvēki ar prieku nāca un skatījās!” Amatierteātrī būtiski izraudzīties darbu, […]

  Meklē bezvēsts prombūtnē esošo Gunti Eglīti

  13:31
  20.05.2024
  89

  Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1978.gadā dzimušo Gunti Eglīti, kurš 2024.gada 17.maijā ap plkst. 12:00 izgājis no savas dzīvesvietas Valmieras novadā, Valmieras pagastā, Valmiermuižā. Iespējams, pārvietojas ar attēlā redzamo melnas krāsas velosipēdu. Personai ir garīgās un fiziskās attīstības traucējumi, var būt veselības problēmas. Īpašās pazīmes: labai rokai iztrūkst divi […]

  Tautas balss

  Vai pilsētas vizītkarte

  13:07
  21.05.2024
  18
  Velta no Priekuļiem raksta:

  “Druva” rakstīja par Bagāžnieku tirgu. Patiesi, jauks pasākums. Šosestdien būs Stādu tirgus, un nevaru aizmirst to pavasari, kad nabaga tirgotāji bedrēs, kas pēc lietus bija pilnas ar ūdeni, meta kartona gabalus, lai pircēji var pieiet pie viņiem. Pircējam šajā tirgus placī jāskatās, kur liek kāju, nevis ko kurš tirdzinieks piedāvā. Uz šādiem tirgiem brauc arī […]

  Runā pilnīgus melus

  21:00
  16.05.2024
  22
  Seniore raksta:

  “Kad klausies, ko saka dažu prokrievisko partiju politiķi, ir ne tikai dusmas, bet arī ļoti bēdīgi. Cilvēki bauda visus labumus, ko dod Latvijas valsts un sabiedrība un tajā pašā reizē tā nomelno notiekošo. Kā var teikt, ka skolēniem skolā nedod ēst, ja līdz ceturtajai klasei visiem bērniem pusdienas apmaksā valsts! Tad kā tu vari vispār […]

  Jābūt modriem

  10:21
  13.05.2024
  25
  "Druva" lasītājs raksta:

  “Raksta, ka “Balticom” ka­nālos Maskavas 9.maija parādi varēja redzēt kiberuzbrukuma rezultātā. Es gan domāju, ka vajag kārtīgi pārbaudīt arī pašu televīzijas pakalpojumu sniedzēju, cilvēkus, kas tajā brīdī bija atbildīgi. Lai nu ko kurš saka, aizdomu ēna tomēr paliek, ka viss var nebūt tik vienkārši,” pārdomās dalījās lasītājs.

  Svinēsim svētkus kopā

  10:21
  13.05.2024
  24
  Seniore Z. raksta:

  “Priecājos par 4.maija svētkiem Cēsīs. Bija ļoti sirsnīgs un patriotisks pasākums. Protams, palīdzēja arī tas, ka bija skaists laiks. Ir jauki, ka svētkos varam sanākt kopā, kopā priecāties un svinēt. Tādus pasākumus vajadzētu rīkot biežāk. Piemēram, arī Jāņu vakarā pilsētniekiem varētu būt skaista kopā sanākšana. Nav jau visiem lauku, kur aizbraukt. Tad Zāļu vakarā varētu […]

  Krūmi aizsedz krustojumus

  12:21
  05.05.2024
  53
  Autovadītāja raksta:

  “Viss sazaļojis, saplaukuši arī krūmi. Tāpēc gribētos lūgt dažos Cēsu ielu krustojumos tos pavērtēt, vai nevajag apcirpt, lai netraucē autovadītājiem pārskatīt ceļu. Nezinu, kuram dienestam vajadzētu apsekot pilsētu, bet gan jau tāds ir. Īpaši jau bažas par to, ka no krustojuma pa ietvi var izbraukt velosipēdists vai skrejriteņa vadītājs. Tie pārvietojas ātrāk nekā gājēji, un […]

  Sludinājumi