Sestdiena, 22. jūnijs
Vārda dienas: Emīls, Egita, Monvīds

Reorganizācija + optimizācija = štatu samazināšana

Druva
00:00
11.02.2009
4

Šis laiks valsts un pašvaldību iestādēs liek arvien vairāk savilkt jostas. Sākoties ekonomiskajai lejupslīdei, valdība pieņēma ekonomikas stabilizācijas plānu, kas cita starpā paredzēja par 15 procentiem samazināt valsts pārvaldē strādājošo algu fondu. Premjers tolaik aicināja izvēlēties algu samazināšanu, ne cilvēku atlaišanu. Taču reālā budžeta situācija ir tāda, ka ar šiem 15 procentiem ir par maz, un pašvaldībām nācās domāt par štatu samazināšanu. Jau rakstījām, ka domes ārkārtas sēdē tika lemts par izmaiņām domes struktūrā, kultūras centra un Cēsu centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā.

Mīnus desmit

Vislielākās izmaiņas skar tieši Cēsu domi, kur likvidēs 12 amata vienības. Darbu zaudēs desmit darbinieki, jo divas amata vienības tiks izveidotas no jauna. Ar 20.martu domē likvidētas amata vienības – apmeklētāju konsultants iedzīvotāju apkalpošanas centrā, bet komunālajā nodaļā ainavu arhitekts.

Domes izpilddirektors Jānis Rozenbergs skaidroja – par ainavu arhitekta amatu lēmums pieņemts, jo šai sfērai ir ļoti būtisks budžeta samazinājums. Pienākumus sadalīs trim komunālās nodaļas komunālinženieriem. Likvidēta viena dzimtsarakstu inspektora vieta dzimtsarakstu nodaļā, saglabājot divas – nodaļas vadītājs un dzimtsarakstu inspektors. Gada vidū, pēc novada izveidošanas, pievienosies Vaives dzimtsarakstu inspektore. Nekustamo īpašumu nodaļā likvidēta amata vienība – strādnieks, vieglās automašīnas vadītājs. “Domē paliks viens šoferis, darbiniekiem būs rūpīgāk jāplāno braucieni, jāizmanto sabiedriskais transports vai jābrauc pašiem. Domes ēkas apsaimniekošanu uzticēs esošajam nekustamā īpašuma pārvaldniekam,” informē J. Rozenbergs.

Attīstības plānošanas nodaļā likvidēs amatus: nodaļas vadītājas vietnieks, speciālists vides politikas jautājumos un projektu vadītājs, tā vietā izveidojot amatu vienību – projektu un vides speciālists. Šajā nodaļā turpmāk nebūs tehniskā sekretāra, no 15.jūnija nodaļā nestrādās arī zemes ierīkotājs un datorspeciālists, kas bija viena amata vienība. No15.aprīļa domē būs arī par vienu informācijas tehnoloģiju speciālistu mazāk. Plānots likvidēt arī sabiedrisko attiecību nodaļu, saglabājot vienu sabiedrisko attiecību speciālistu tiešā izpilddirektora pakļautībā.

Būtisku reorganizāciju piedzīvos būvvalde, kas vairs nebūs atsevišķa nodaļa. Likvidēs amata vienības – būvvaldes vadītājs, pilsētas galvenais arhitekts, bet attīstības plānošanas nodaļā izveidos amata vienību – arhitekts. Būvvaldes sekretāre strādās attīstības plānošanas nodaļā, turpinot uzturēt būvvaldes arhīvu. Būvinspektors būs atsevišķa amata vienība tiešā izpilddirektora pakļautībā.

„Būvvaldes reorganizācija nepieciešama, jo šobrīd pilsētas galvenā arhitekta un būvvaldes vadītāja pienākumus veic viena amatpersona, mēs vēlētos šos pienākumus dalīt. Turpmāk būs arhitekts attīstības plānošanas nodaļā, bet būvvaldes vadītāja pienākumus pildīs nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs. Būvvaldes komisija būs plašāka, tajā papildu pienākuma kārtā darbosies: būvvaldes vadītājs, būvvaldes vadītāja vietnieks, teritorijas galvenais plānotājs, domes priekšsēdētājs, izpilddirektors, būvinspektors, arhitekts, attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, komunālās nodaļas vadītājs,” skaidro J. Rozenbergs.

Pašvaldības policijā vairs nebūs administratīvās uzraudzības daļas priekšnieka amata. Šos pienākumus sadalīs administratīvo lietu inspektoram un pašvaldības policijas priekšniekam. Trīs administrācijas darbinieki – pašvaldības policijas priekšnieks, administratīvo lietu inspektors un saistošo noteikumu kontrolieris – tiks iesaistīti patrulēšanā pilsētā, lai piektdienās un sestdienās varētu nodrošināt divas pašvaldības policijas ekipāžas pilsētā.

Pirms šīs reorganizācijas jau tika iesaldētas koplīgumā noteiktās veselības pabalstu izmaksas un citas piemaksas. Kopumā Cēsu domes atalgojuma fonds samazināts par vairāk nekā 25 procentiem.

Kultūra savelk jostas

Izmaiņas skārušas arī Cēsu kultūras centru. No 5.marta kultūras centrā tiks likvidētas divas administratora un divas apkopēja amata vienības, viena sētnieka un sekretāres amata vienība, kā arī samazināta slodze koncertmeistaram, kormeistaram un dažiem tehniskajiem darbiniekiem. No jauna izveidota amata vienība-speciālists biroja vadības un arhīva jautājumos.

Kultūras centra direktore Ija Groza skaidro, ka administratores, kas turpmāk būs tikai divas, vairs nedežurēs naktīs un no rītiem. Darba diena sāksies ap pusdienlaiku un ilgs līdz vakaram, kamēr beidzas mēģinājumi.

„ Tiem, kuri mūsu kasē pirka biļetes gan uz mūsu pasākumiem, gan „Biļešu paradīzes” piedāvātās, jāielāgo, ka rīta pusē to vairs izdarīt nevarēs. Pieredze gan rāda, ka lielākā aktivitāte ir tieši pēcpusdienās,” stāsta I. Groza.

Cēsīs aktīvi ir pašdarbnieki, viņus visvairāk interesē, kā finansējuma samazinājums skars viņus. Jau rakstījām, ka deputāti ar balsu vairākumu nolēma vairs no pašvaldības budžeta nefinansēt četru amatierkolektīvu vadītājus: kora “Vidzeme” diriģentu, kora “Beverīna” diriģentu, tautas vērtes kopas “Dzieti” vadītāju un estrādes deju grupas “Stils” vadītāju.

„Izvērtējot kolektīvu darbību, vērā tiek ņemti daudzi aspekti – rezultāti skatēs, tostarp, Dziesmu svētku skatēs, aktivitāte kopumā un tieši pilsētā. Ja pašvaldība maksā kolektīva vadītājam, būtu tikai normāli, ja kolektīvs aktīvi iesaistītos arī pilsētas pasākumos. Vērtējam arī jaunradi un programmu piedāvājumu. Tā arī izkristalizējās, ka finansējumu pārtraucam šiem četriem kolektīviem, bet tas nenozīmē, ka tie tiek likvidēti. Telpas mēģinājumiem būs pieejams tāpat kā līdz šim, par tām jāmaksā nebūs. Kori gluži bešā nepaliek, jo mērķdotāciju no valsts saņem gan “Beverīnas”, gan “Vidzemes” diriģenti. Mērķdotācijas nav “Stilam” un “Dzietiem”, kam būs jādomā par pašfinansēšanos,” stāsta kultūras centra direktore.

Jāteic, ka kultūras centrā darbojas vairāki kolektīvi, kas nesaņem pašvaldības finansējumu – dāmu deju kopa “Pīpenes”, vīru koris, koris “Tikko”, “Raitā soļa” vidējā paaudze. Tas ir labs apliecinājums, ka arī šādi var pastāvēt un darboties.

Direktore norāda – pašdarbniekiem turpmāk būs jāpierod, ka tērpu noliktavas pārzine turpmāk vairs nebūs visu laiku uz vietas, jo samazināta arī viņas likme. Pārējiem kolektīvu vadītājiem atalgojums būs no 100 līdz 160 latiem mēnesī.

„Ievērojot taupības apstākļus, atcelts nolikums par Cēsu kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba algas noteikšanu. Tas ļāva, ņemot vērā kolektīva aktivitāti un sniegumu, vadītāja samaksu paaugstināt vai samazināt.

Kolektīviem jādomā, kur atrast finansējumu papildu izdevumiem, jo nauda būs tikai kolektīvu vadītāju algošanai. Agrāk kolektīviem bija noteikta summa, ko tērēt transportam uz koncertiem. Bija arī finansējums, lai apmaksātu nokļūšanu uz valsts noteiktajām skatēm, konkursiem. Šogad tam līdzekļu nav,” skaidro I. Groza.

Cēsīs, kā jau kultūras pilsētā, kas pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, pašdarbības kolektīvu daudz. „Tas ir mūsu prieks un arī mūsu sāpe,” atzīst direktore. „Ja sadala atvēlēto naudu pa kolektīviem, katram sanāk pa kriksim, bet, saskaitot kopā, ir ievērojama summa. Ja to atvēlētu vien nedaudziem kolektīviem, tiem būtu labs finansējums. Bet Cēsīs aktīva pašdarbība ir tradīcija.”

Cēsu kultūras centra darba atalgojuma summa šim gadam samazināta par 24 procentiem.

Izmaiņas plānotas arī Cēsu centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā. Izvērtējot iespējas sabalansēta

budžeta

veidošanai,

raudzīts, lai no tā neciestu bibliotēkas apmeklētāji. Viens centrālās bibliotēkas pienākums ir arī apkalpot pagastu bibliotēkas. Arī šis aspekts ņemts vērā. Kā norādīja bibliotēkas vadītāja Natālija Krama, izstrādāts optimālais variants, kas apmierina arī kolektīvu.

Cēsu centrālajā bibliotēkā vairākiem darbiniekiem samazināta slodze, bet ar 20.martu likvidētas trīs amata vienības – informāciju tehnoloģiju speciālists, apkopēja un galvenais speciālists. Cēsu centrālās bibliotēkas darba atalgojumam paredzētā summa tiek samazināta par 22,5 procentiem.

Sociālā palīdzība nemazinās

Pašvaldība par vienu no šī gada prioritātēm pasludinājusi sociālo sfēru, kam palielināts finansējums. Jau tagad redzams, ka cilvēki arvien vairāk meklē palīdzību sociālajā dienestā. Lai arī darba apjoms pieaug, Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un palīdzības aģentūra” arī jādomā par taupīšanu, jo samazināts algu fonds. Aģentūras direktore Iveta Sietiņsone stāsta, ka rūpīgi izvērtētas tās amata vienības, no kurām visvieglāk atteikties: „Tagad lielāka atbildība gulsies uz tiem, kuri paliks.”

Aģentūrā likvidētas sešas amata vienības: vieglās automašīnas vadītājs, apkopējs, mājas aprūpes biroja vadītājs – sociālais darbinieks, saimnieciskās nodaļas vadītājs, sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļas vadītājs, aprūpētājs dienas centrā pensijas vecuma personām, kuras dzīvo ģimenēs. Apvienojot saimnieciskās nodaļas vadītāja un vietnieka pienākumus, izveidota jauna amata vienība – saimnieks, nekustamā īpašuma apsaimniekotājs. Vairākām amata vienībām samazināta slodze.

Izskatot jautājumu par reorganizāciju, izvērtēta arī iespējamā aģentūras likvidācija, atjaunojot sociālo nodaļu pie domes.

„Par to bija plašas diskusijas, bet sapratām, ka šobrīd tam nav īstais laiks. Likums par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem nosaka, ka jāveido sociālie dienesti kā juridiski atsevišķa iestāde. Turklāt Latvijas ekonomikas stabilizācijas plāns paredz, ka jābūt sociālās aizsardzības pasākumiem, lai palīdzēto sociāli neaizsargātajiem iedzīvotājiem. Arī labklājības ministre aicinājusi šo sfēru nesamazināt,” stāsta I. Sietiņsone.

Aģentūrai jau apritējuši divi gadi, tā pilsētā sevi parādījusi kā profesionālā iestāde, kuras darbību atzinīgi novērtējusi Labklājības ministrija.

Ņemot vērā Cēsu pilsētas pašvaldības plānotā pamatbudžeta 2009. gadam ieņēmumu daļas samazinājumu pret 2008. gada budžeta izpildi, domē un tās pakļautības iestādēs samazināts atalgojuma fonds: -Cēsu domē par vairāk nekā 25 procentiem; -Cēsu centrālajā bibliotēkā par 22,5 procentiem; -Cēsu kultūras centrā par 24 procentiem; -„Sociālo pakalpojumu un palīdzības aģentūrā” par aptuveni 25 procentiem.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Saistītie raksti

Saules un ēnas saspēle dzīves norisēs un svētkos

00:00
22.06.2024
10

Mārsnēnos Priekuļu apvienības svētkos “MārsnĒNAS – GaismĒNAS” zumēja kā bišu stropā – dienā centrā uzstājās mākslinieciskie kolektīvi, notika radošās darbnīcas, apvienības pagastu amatierteātru izrādes. Svētkus šogad rotāja moto: “Ja ir ēna, tad kaut kur ir arī Saule.” Saule ir arī Priekuļu apvienības logo zīme, tā simbolizē gaismu un siltumu, bet ēna veldzē un atvēsina, un […]

Pieejamība kā iespēja

00:00
21.06.2024
36

Pietrūkst kopīga redzējuma, kā jāveido dabas takas un dabas objekti, lai tie būtu pieejami ikvienam – ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī māmiņām ar bērniem ratiņos vai vecāka gadagājuma ļaudīm,kuriem pastaigai nepieciešams līdzenāks ceļš un vairāk soliņu, kur piesēst, lai pastaigas laikā atpūstos. Tā, izpētot vides pieejamību kultūras mantojuma objektu, dabas taku, ēdināšanas […]

Jāatgādina, lai neatkārtotos

00:00
20.06.2024
51

14.jūnijs šogad bija lietains. Saule slēpās aiz asaru pielietiem mākoņiem, kad daudzviet Latvijā pieminēja 1941.gada represijās svešumā izvestos. Jaunraunā komunistiskā terora upuru piemiņas vietā priekulieši atcerējās uz Sibīriju aizvestos jaunrauniešus, tos, kuri neatgriezās. “Lasot atmiņas par to nakti, kad pārtrūka daudzu Latvijas iedzīvotāju dzīve, nevar palikt vienaldzīgs. Un nekur nepazūd jautājumi – par ko, kāpēc. Šodien […]

Aizvadītajā diennaktī vairākas sadursmes

14:33
19.06.2024
50

Aizvadītajā diennaktī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā saņemta informācija par 94 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā gadījumā viena cietusi persona. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 93 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 34 par ātruma pārsniegšanu, kā arī divos gadījumos […]

Ugunsdzēsējiem glābējiem Vidzemē septiņi izsaukumi

14:30
19.06.2024
30

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 18. jūnija plkst. 6.30 līdz 19. jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma septiņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem un viens izsaukums bija maldinājums. Vakar īsi pēc pusdienām ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Smiltenes pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma bija […]

Satiksimies pie Sīmanīša!

00:00
19.06.2024
95

Vairāki simti cēsnieku un tālumnieku piepildīja Cēsu Maija parku. Viņi pazina Haraldu Sīmani, viņiem patīk viņa dziesmas. Kāds ar viņu dzīvojis kaimiņos, cits kopā mācījies, vēl cits muzicējis vai ciemojies pie viņa kādas baznīcas tornī, varbūt, garām skrienot, tikai sasveicinājies. Ha­ralds Sīmanis ir cēsnieks. Te veidojusies viņa personība, piedzīvota mīlestība, atrasts savs ceļš dzīvē un […]

Tautas balss

Zināšanas, kas vajadzīgas katram

17:05
18.06.2024
17
Lasītāja G raksta:

“Pagājušajā nedēļā Valmierā ikviens varēja uzzināt un arī praktiski pamācīties, kas tieši darāms krīzes situācijās. Aizsardzības ministrija rīkoja dienu “Bruņojies ar zināšanām”, kur speciālisti tikās ar iedzīvotājiem. Tāds pasākums bija pavisam 14 pilsētās Latvijā, bet mūsu valstī taču ir daudz vairāk pilsētu un visās dzīvo cilvēki, visur vajadzīgas šādas zināšanas, īpaši jau šajā situācijā, kurā […]

Svētkus sarīko pati kopiena

23:01
13.06.2024
22
Svētku apmeklētāja raksta:

“Skujenē bija ļoti skaisti pašu pagasta iedzīvotāju rīkoti svētki. Tur varēja baudīt gan koncertus, gan pamieloties ar vietējo gatavotiem gardumiem, gan redzēt daudz ko citu. Lieliski, ka ir uzņēmīgi, rosīgi cilvēki, kas darbojas savā un citu labā,” ar gandarījumu sacīja svētku apmeklētāja.

Prieks par atjaunoto ielu

23:00
13.06.2024
30
Bērzaines iedzīvotāja raksta:

“Braucu Cēsīs pa jauno Bērzaines ielu un priecājos, cik tā skaista! Tiešām gandarījums, ka atrasta nauda un veikta tik vērienīga pārbūve. Tagad sakārtos Emīla Dārziņa ielu, tad vēl vajadzētu sakārtot to Bērzaines ielas atlikušo daļu, kas ved līdz Gaujas ielai, tad šī apkaime būtu vienkārši fantastiska. Bet laikam jau jāsaprot, ka visu tūlīt nevar gribēt,” […]

Kas par maksu, kas bez maksas

22:59
13.06.2024
25
Lasītājs J. raksta:

“Lasu un domāju, kā tā, uz Cēsu kauju jubilejas koncertu, kur uzstājas vietējie dejotāji, jāpērk biļete, bet Igaunijas mūziķu koncertu varēs klausīties bez maksas. Vai tā ir mūsu paš­valdības godīga attieksme pret iedzīvotājiem,” neapmierinātību pauda lasītājs J.

Senioriem grūti izstaigāt lielus attālumus

22:58
13.06.2024
39
Cēsniece raksta:

“Cēsīs, Palasta un Gaujas iekas krustojumā pie muzeja krātuves, bija soliņš, kur bija ērti mirkli atpūsties, sakārtot pirkumus pēc iznākšanas no “Maxima” veikala un doties kājām mājās. Tagad soliņa vairs nav. Žēl, ka tas noņemts, nepadomājot par vecajiem cilvēkiem, kuriem grūti izstaigāt lielus attālumus, turklāt ar pirkumu maisiņiem rokās. Kopumā pilsētā ir pārāk maz soliņu. […]

Sludinājumi