Svētdiena, 23. jūnijs
Vārda dienas: Līga

Labu, darbīgu, radošu, īpašu cilvēku netrūkst”

Druva
00:00
12.12.2006
2
Gadacilv

Decembris ir “Druvas” aptaujas “Gada cilvēks” ražas laiks. Tad lasām un pārlasām vēstules un priecājamies, cik daudz rajonā aktīvu, uzņēmīgu, darbīgu un radošu cilvēku. Lasītāji stāsta un arī priecājas.

“Patīkami, ka “Druva” rīko šādu aptauju. Var izteikt savu viedokli, izvērtēt, ieteikt labākos darba darītājus pagastā,” tā vēstulē raksta mārsnēniete Vita Butēvica.

Vēstuļu kaudze un tūkstošos skaitāmi paraksti, burtnīca ar telefonu zvanu pierakstiem. Tāda šīgada raža. Ieskatīsimies tajā.

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras Cēsu nodaļas vadītājs Kārlis Tomsons pārliecināts, ka uzņēmējdarbība ir mūsu pašu un valsts ekonomiskās dzīves un labklājības pamats. Un ikviens tās veicināšanas un stimulēšanas pasākums ir atbalstāms un apsveicams. “Tāpēc patīkami, ka “Druva” atkal veic gadskārtējo lasītāju aptauju rajona aktīvāko un darbīgāko cilvēku izvirzīšanai. Arī uzņēmējdarbības jomā. Sevišķi nozīmīgi tas ir mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un individuālajiem komersantiem.” LTRK nodaļas vadītājs lasītāju aptaujai iesaka trīs kandidātus. SIA “VAR C” rīkotājdirektoru Gintu Vārtiņu par mērķtiecīgu darbu metālapstrādes nozares attīstībā, par ieguldījumu uzņēmuma izveidošanā un ražošanas attīstībā. Par uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Priekuļu pagastā, par stabilu jaunu darba vietu radīšanu, par prasmīgu ES līdzekļu izmantošanu firmas bāzes attīstībā – SIA “Hotel Tigra” direktoru Sergeju Gorovenko. Kā arī SIA “Beātus” īpašnieku Uldi Kvantu – par ieguldījumu maizes, konditorejas un kulinārijas ražošanas attīstībā Cēsīs, par nesavtīgu atbalstu, dodot ieguldījumu sabiedrībai. Par Uldi Kvantu cēsniece Ella Petrova saka: “Viņš pelnījis par cilvēcību un strādīgumu. Ja ko vajag – izdara pats.” Arī Pastariņa pamatskolas pedagogi savas balsis nodod par Uldi Kvantu, “kurš ar mērķtiecību un gribasspēku radījis plašu tirdzniecības centru pilsētā. Vairāk nekā pusotra simta cēsnieku saka paldies par iespēju strādāt. Bieži, lasot pasākumu sponsoru sarakstus, atrodams “Solo” vārds. Domājam, ka daļa šīsvasaras pilsētas svētku spožuma pieder uzņēmējiem, tai skaitā Uldim Kvantam.” Vēstuli parakstījuši 14 pedagogi. Raita Randare LKLSSB Cēsu nodaļas valdes un kolektīva vārdā raksta: “NVO darbiniekiem Uldis Kvants ir īpašs uzņēmējs. Viņš vienmēr atbalsta dažādu pasākumu organizēšanu, iespēju robežās atbalsta ikvienu lūgumu. Mēs sakām paldies, ka Cēsīs ir šāds dzirdīgs uzņēmējs, kurš atbalsta mazturīgo sabiedrības daļu.”

Savukārt biedrības “Cēsu pensionāri” biedri aptaujai ieteikuši zemnieku saimniecības “Kliģeni” īpašnieku Aleksandru Raubiško. “Mēs viņu raksturojam kā ļoti gudru un zinošu savas nozares speciālistu, iejūtīgu, atsaucīgu un izpalīdzīgu pret ikvienu līdzcilvēku. Viņa vadītais uzņēmums atbalstījis visus mūsu pasākumus.”

“Ikdienā bieži neiznāk pateikt paldies” – tā vēstuli par SIA “Stalbes Agro” valdes priekšsēdētāju Aiju Balodi sāk 14 firmas strādnieki un speciālisti. Viņi raksta: “Viņa ar savu uzņēmību un gribasspēku panākusi sabiedrības attīstību. Saimniecībā pagājuši tie laiki, kad pamatā strādājām ar vecu tehniku. Izmantojot Eiropas naudu un kredītus, atjaunots tehnikas parks un modernizēta 200 slaucamo govju novietne “Birzgaļi”. Mūsu priekšniece ir prasīga, tādēļ panākts liels saražotās produkcijas kāpums. Brīžam ikdienā liekas, ka viņa piekasās, bet, kad redzams rezultāts, saprotam – tā vajadzēja, un skarbākais vārds tiek aizmirsts.

Aija Balode atrod arī laiku darboties dažādās lauksaimniecības organizācijās gan valstī, gan rajonā. Viņa kā vadītāja domā par mūsu sadzīves un darba apstākļu uzlabošanu, kopā pavadām brīvo laiku, svinam svētkus, braucam ekskursijās, uz teātru izrādēm. Darba steigā vadītāja nekad neaizmirst darbiniekus dzimšanas dienās.” Par Aiju Balodi vēl Normunds Ruķis piebilst, ka viņa domā ne tikai par savu saimniecību, bet arī Strasbūrā aizstāvējusi visu intereses.

Par raunēnieti Uldi Rudzīti Dzintra Herbsta, Inga Bridāga, Sarmīte Gūta, kuras sevi dēvē par vides veselības fanēm, uzsver, ka viņš ir ne vien veiksmīgs uzņēmējs, kurš izveidojis veselības saimniecību, bet arī vada mācības citiem.

Dzintars Tauriņš “Druvas” aptaujā ieteica rozuliešus Tatjanu un Imantu Rjazanovus. “Rozulā, kas bija galīgi panīkusi, viņi atvēra veikalu. Nu vismaz kaut kas ir. Laipni un atsaucīgi cilvēki.”

“Man gribas ieteikt vēl gados jaunu, enerģisku, strādīgu un drosmīgu pasākumu īstenotāju Jāni Plūmi Raiskuma pagastā,” tā vēstulē raksta E.Zuzāne. Viņa atzīst, ka Jānis un sieva Egita ir ne tikai veiksmīgi zemnieki un uzņēmēji, bet ik gadu sarīko vērienīgus sporta svētkus – vienīgo kultūras pasākumu Kūdumā. “Šī vieta jau kļuvusi par nostūri, arī pasta nodaļa tiek likvidēta. Tāpēc jo īpašs prieks par tādiem cilvēkiem kā Plūmes, kuri kaut nedaudz te uztur dzīvības pulsu. Jānis ir vienkārši labs cilvēks. Kaut mēs būtu bagātāki ar tādiem.”

“Druvas” lasītāji gan zvanīja, gan rakstīja vēstules, lai aptaujā ieteiktu pašvaldību vadītājus un darbiniekus. “Ir cilvēki sapņotāji un cilvēki darītāji. Dzīvē vajadzīgi kā vieni, tā otri. Bet sevišķi nozīmīgi ir tie, kuros apvienots sapņotājs un darītājs,” tā vēstuli redakcijai sāk vecpiebaldziete Erna Krišjāne stāstu par Vecpiebalgas pagasta padomes priekšsēdētāju Voldemāru Cīruli. “Viņš saskata pagasta dzīvē būtiskās problēmas, veiksmīgi prot sarindot tās pēc nozīmības un svarīguma, kā prioritātes izvirzīdams pagasta cilvēku garīgās, materiālās un sadzīves vajadzības, sava novada vēsturisko vērtību saglabāšanu un godā turēšanu, jaunās paaudzes izglītošanu un audzināšanu, kā arī Piebalgas novadam raksturīgo dabas ainavu un dzīves tradīciju izkopšanu un saglabāšanu.” Erna Krišjāne raksta par Vecpiebalgā paveikto, par to, kā ikdienas dzīve kļūst gaišāka, par pašvaldības iesaistīšanos projektos, starptautisko sadarbību, vērienīgu pasākumu rīkošanu un vēl daudz ko citu. “Es nedomāju, ka vairākos gados uzslieta kāda, kaut vai sabiedrībai noderīga, sporta zāle ir lielāks nopelns kā tas, kas dažos gados paveikts pagastā, rūpējoties par vecpiebaldzēniem. Nav lielāka, svētāka un atbildīgāka uzdevuma cilvēka mūžā kā rūpēties par savas valsts, pagasta līdzcilvēku labklājību un pastāvēšanu.” Par savu Voldemāru Cīruli vēstuli uzrakstījuši vēl 28 vecpiebaldzēni. “Cilvēki sajūt to, ka priekšsēdētājs prot saskatīt tās iespējas, kas dotas šodienas laukiem un palīdz tās īstenot. Voldemārs Cīrulis ir godavīrs, kurš godīgi tur cilvēkiem doto vārdu un tukšu nesola, domas un lēmumus nemaina, ja tie radušies kopā ar domubiedriem, pamatīgi izsverot.”

Rajona padomes sociālā dienesta vadītāju Ģertrūdi Šulmeisteri biedrības “Glābiet bērnus” Liepas nodaļas valde “Druvas” aptaujai iesaka, jo viņa ir zinoša, daudz strādā, apveltīta labām organizatoriskām spējām, sniedz būtisku atbalstu rajona NVO, vienmēr ir klāt rajona lielākajos notikumos, mīļa, labestīga, sirsnīga, jebkurš cilvēks var viņai uzticēties. Ģertrūde Šulmeistere ir sociālā darba etalons.” Savukārt vēstulē, kuru parakstījuši 12 cēsnieki, par viņu teikts: ” Ģertrūdes kundze spēj ieklausīties un iedvesmot gados vecos cilvēkus. Darbojamies vairākās NVO un esam gandarītas, ka vecļaužu pasākumos neiztrūkstoši piedalās Šulmeisteres kundze.”

Vairāki cēsnieki aptaujā ieteikuši Cēsu ainavu arhitektu Jāni Sirlaku. Edīte Bagutska viņa veikumu raksturo īsi:” Par ieguldījumu Cēsu apzaļumošanā un sakārtošanā jubilejai.”

To, ka Amatas novada ļaudis godā un augstu vērtē savas pašvaldības vadītāju Elitu Eglīti, apliecina vēstule, kuru parakstījis vairāk nekā pustūkstotis cilvēku. Līdztekus daudzajiem paveiktajiem darbiem uzsvērts arī, ka Elita ikdienas aizņemtībā atrod laiku teātra spēlēšanai.

Gan kolēģi, gan skolēni un viņu vecāki aptaujai ieteikuši pedagogus Inesi Lāci, Ausekli Ķibildu, Egonu Bušu, Arni Ratiņu, Daci Bicāni, Mirdzu Lībieti, Innu Semjonovu.

Par pagājušā gada aptaujas laureāti Inesi Lāci arī šogad skolēni saka labus vārdus. Citu vidū uzsver arī to, ka ļoti interesanti un saprotami māca latviešu valodu. Regīna un Roberts Musti par Egonu Bušu saka: “Cilvēcīgs pret bērniem, daudzus paglābis no klaiņošanas. Pedagogs, kurš prot runāt ar bērniem.” Paulis Java par Innu Semjonovu saka: “Par to gaisotni, kāda valda skolā un Cēsu sabiedrībā starp krieviem un latviešiem, viņas loma nav novērtēta. Ja visās Latvijas krievu skolās būtu tādi direktori, mums nebūtu problēmu, kuras ir sabiedrībā.” “Viņa ir kā zeltspārīte bitīte. Spēks, dāsnums kūsā pāri. Līdzjūtību velta arī vientuļajām kaimiņienēm,” tā par Mirdzu Lībieti saka Alise Putene. “Skolotājs Auseklis Ķibilds bija mana dēla klases audzinātājs un mācīja fiziku. Cienu viņu, viņa paveikto, tāpēc esmu pārliecināta, ka viņš ir “Gada cilvēks,” tā Grieta Grosberga Stalbē.

Aptaujā pieteikti kultūras darbinieki – muzejnieks Tālis Pumpuriņš, tekstilmāksliniece Dagnija Kupče, bibliotekāre Lauma Zaļaiskalna, Dzidra Kuzmane – Ķencis, mūziķis Visvaldis Grāvītis, “Harmonijas” vadītāja Dzidra Olengoviča, vēsturnieks Viljars Tooms, gids Roberts Osītis.

Par Viljaru Toomu Margareta Skrastiņa saka īsi: “Man patīk, kā viņš raksta.” Savukārt vecpiebaldziete Vija Tetere raksta: “Personīgi Jolantu Borīti nepazīstu, bet, izlasot par viņas uzņēmību, atbildību, organizētību, par neizmērojamām darba spējām, sadarbību, sapratu, ka šim cilvēkam jākļūst par “Gada cilvēku”. Cilvēku, kuri spēj piepildīt savus sapņus, nav daudz. Spēj tik tādi, kas apveltīti ar īpašām spējām un raksturā ir cieti, nelokāmi, zina, uz kurieni iet.” Par Mārsnēnu pagasta bibliotekāri vēstuli uzrakstījusi Vita Butēvica un to parakstījuši 67 pagasta iedzīvotāji. “Viņa līdztekus savam darbam prot risināt arī dzīvē sasāpējušas problēmas, ir gluži kā psiholoģe. Ne tikai izskaidro, bet palīdz. Viņu vērtējam kā vienu no izpalīdzīgākajiem, zinošākajiem, darbīgākajiem cilvēkiem pagastā,” teikts vēstulē.

Alda Alberte no Tirzas balso par Ķenci: “Patiesībā rakstu daudzu tirzmaliešu un apkārtējo pagastu iedzīvotāju ieteikumā. Mūsu izvirzāmais cilvēks uz pjedestāla ir kāds īstens Latvijas patriots no Piebalgas puses – Ķencis jeb Dzidra Kuzmane.”

“Visvaldis Grāvītis ir godam pelnījis saukties par “gada cilvēku” – to apliecināja arī viņa 75 gadu jubilejas svinībās tautas balss – Vika ir Cēsu simbols”, tā rakstīts vēstulē, kuru parakstījuši daudzi pašdarbnieki un viņu vadītāji.

“Druvas” aptaujai ieteikts kristīgās draudzes “Sadraudzība” mācītāji – Jānis Mucenieks un sv. Jāņa baznīcas draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs. “Viņš spēj vispārcilvēcisko savienot ar kristīgo,” tā G. Ulmane par Jāni Mucenieku. “Vasarā kādā sestdienā, kad kāzinieki tikko bija aizbraukuši, gadījās būt sv. Jāņa baznīcā. Dievnams bija tukšs, izpušķots. Pa paklāja celiņu uz altāri lēnām gāja divi cilvēki – mācītājs un palīdze. Gāja lūgt Dievu. Varbūt viņi lūdza par jauno ģimeni, varbūt par sevi, varbūt par Cēsīm. Bet man atliek lūgt Dievu, lai arī mūsu pilsētā novērtē Didža Kreicberga devumu,” raksta Māra Klāva.

Cēsu pilsētas sporta skolas darbinieces aptaujā ieteica savu direktoru Mārtiņu Niklasu. Ieteikums īss: “Mūsu direktors to sen jau ir pelnījis.” Bet Kristīne Sekace vēstulē par Aigaru Miklāvu raksta: “Viņš ir cilvēks ar lielo burtu, jo ne katrs varētu to, ko viņš. Cilvēks ratiņkrēslā spēj vairāk nekā citi.” Lasītāji labus vārdus teikuši arī par sporta entuziastu Andri Siksni un šaha veterānu kopā aicinātāju Ernestu Anžanu.

“Druvas” aptaujā stāstīts par mediķiem Voldemāru Vaitovski, Andu Skrastiņu un Irēnu Dubulti. Gurtiņu ģimene par Irēnu Dubulti: “Cilvēciska un laipna.” Biruta Ruņģe par Voldemāru Vaitovski: “Izpalīdzīgs.”

Vēl aptaujā pieteikta “Solo” konditore Linda Afanasjeva, jo ir labs cilvēks. Rita un Verners Broki par šīgada vislabāko cilvēku nosauc Viktoru Jemeļjanovu. Arkādijs Suškins 30 Cēsu uzņēmēju kluba biedru vārdā ieteica Ievu Jansoni par to, ka 12 gadus ziedojusi, lai klubs strādātu.

“Druvai” prieks arī par to, ka ieteikto vidū ir mūsējie – Andra Gaņģe un Valda Rozenberga.

Rīt uzzināsim, kuri šogad tiks pie “Gada cilvēka” tituliem.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Saistītie raksti

Svētīgus Jāņus!

00:00
23.06.2024
22

Es sasēju lielu sieru,Jāņu dienas gaidīdama;Jāņu dienu izdalījuPa maziemi gabaliem. Nākat šurpu, Jāņa bērni,Nākat lieli, nākat mazi;Lieliem došu alu dzerti,Maziem siera gabaliņu. Nelīst lietus, nelīst lietus,Šodien lietus nevajaga,Salīs manas Jāņu zāles,Salīs paši Jāņu bērni. Brauc, Jānīti, nu uz Rīgu,Nu mēs tevi pavadām;Nāc atkal citu gadu,Tad mēs tevi gaidīsim.

Saules un ēnas saspēle dzīves norisēs un svētkos

00:00
22.06.2024
40

Mārsnēnos Priekuļu apvienības svētkos “MārsnĒNAS – GaismĒNAS” zumēja kā bišu stropā – dienā centrā uzstājās mākslinieciskie kolektīvi, notika radošās darbnīcas, apvienības pagastu amatierteātru izrādes. Svētkus šogad rotāja moto: “Ja ir ēna, tad kaut kur ir arī Saule.” Saule ir arī Priekuļu apvienības logo zīme, tā simbolizē gaismu un siltumu, bet ēna veldzē un atvēsina, un […]

Pieejamība kā iespēja

00:00
21.06.2024
47

Pietrūkst kopīga redzējuma, kā jāveido dabas takas un dabas objekti, lai tie būtu pieejami ikvienam – ne tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet arī māmiņām ar bērniem ratiņos vai vecāka gadagājuma ļaudīm,kuriem pastaigai nepieciešams līdzenāks ceļš un vairāk soliņu, kur piesēst, lai pastaigas laikā atpūstos. Tā, izpētot vides pieejamību kultūras mantojuma objektu, dabas taku, ēdināšanas […]

Jāatgādina, lai neatkārtotos

00:00
20.06.2024
55

14.jūnijs šogad bija lietains. Saule slēpās aiz asaru pielietiem mākoņiem, kad daudzviet Latvijā pieminēja 1941.gada represijās svešumā izvestos. Jaunraunā komunistiskā terora upuru piemiņas vietā priekulieši atcerējās uz Sibīriju aizvestos jaunrauniešus, tos, kuri neatgriezās. “Lasot atmiņas par to nakti, kad pārtrūka daudzu Latvijas iedzīvotāju dzīve, nevar palikt vienaldzīgs. Un nekur nepazūd jautājumi – par ko, kāpēc. Šodien […]

Aizvadītajā diennaktī vairākas sadursmes

14:33
19.06.2024
60

Aizvadītajā diennaktī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojamā teritorijā saņemta informācija par 94 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, kur vienā gadījumā viena cietusi persona. Ceļu satiksmes jomā pieņemti 93 administratīvā pārkāpuma lēmumi, tajā skaitā 34 par ātruma pārsniegšanu, kā arī divos gadījumos […]

Ugunsdzēsējiem glābējiem Vidzemē septiņi izsaukumi

14:30
19.06.2024
32

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 18. jūnija plkst. 6.30 līdz 19. jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvalde saņēma septiņus izsaukumus – divus uz ugunsgrēku dzēšanu, četrus uz glābšanas darbiem un viens izsaukums bija maldinājums. Vakar īsi pēc pusdienām ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Smiltenes novada Smiltenes pagastu, kur pēc ceļu satiksmes negadījuma bija […]

Tautas balss

Zināšanas, kas vajadzīgas katram

17:05
18.06.2024
17
Lasītāja G raksta:

“Pagājušajā nedēļā Valmierā ikviens varēja uzzināt un arī praktiski pamācīties, kas tieši darāms krīzes situācijās. Aizsardzības ministrija rīkoja dienu “Bruņojies ar zināšanām”, kur speciālisti tikās ar iedzīvotājiem. Tāds pasākums bija pavisam 14 pilsētās Latvijā, bet mūsu valstī taču ir daudz vairāk pilsētu un visās dzīvo cilvēki, visur vajadzīgas šādas zināšanas, īpaši jau šajā situācijā, kurā […]

Svētkus sarīko pati kopiena

23:01
13.06.2024
22
Svētku apmeklētāja raksta:

“Skujenē bija ļoti skaisti pašu pagasta iedzīvotāju rīkoti svētki. Tur varēja baudīt gan koncertus, gan pamieloties ar vietējo gatavotiem gardumiem, gan redzēt daudz ko citu. Lieliski, ka ir uzņēmīgi, rosīgi cilvēki, kas darbojas savā un citu labā,” ar gandarījumu sacīja svētku apmeklētāja.

Prieks par atjaunoto ielu

23:00
13.06.2024
31
Bērzaines iedzīvotāja raksta:

“Braucu Cēsīs pa jauno Bērzaines ielu un priecājos, cik tā skaista! Tiešām gandarījums, ka atrasta nauda un veikta tik vērienīga pārbūve. Tagad sakārtos Emīla Dārziņa ielu, tad vēl vajadzētu sakārtot to Bērzaines ielas atlikušo daļu, kas ved līdz Gaujas ielai, tad šī apkaime būtu vienkārši fantastiska. Bet laikam jau jāsaprot, ka visu tūlīt nevar gribēt,” […]

Kas par maksu, kas bez maksas

22:59
13.06.2024
25
Lasītājs J. raksta:

“Lasu un domāju, kā tā, uz Cēsu kauju jubilejas koncertu, kur uzstājas vietējie dejotāji, jāpērk biļete, bet Igaunijas mūziķu koncertu varēs klausīties bez maksas. Vai tā ir mūsu paš­valdības godīga attieksme pret iedzīvotājiem,” neapmierinātību pauda lasītājs J.

Senioriem grūti izstaigāt lielus attālumus

22:58
13.06.2024
40
Cēsniece raksta:

“Cēsīs, Palasta un Gaujas iekas krustojumā pie muzeja krātuves, bija soliņš, kur bija ērti mirkli atpūsties, sakārtot pirkumus pēc iznākšanas no “Maxima” veikala un doties kājām mājās. Tagad soliņa vairs nav. Žēl, ka tas noņemts, nepadomājot par vecajiem cilvēkiem, kuriem grūti izstaigāt lielus attālumus, turklāt ar pirkumu maisiņiem rokās. Kopumā pilsētā ir pārāk maz soliņu. […]

Sludinājumi