Piektdiena, 14. jūnijs
Vārda dienas: Zigfrīds, Ainārs, Uva

Saglabāt un turpināt iekļaujošu vidi

Anna Kola
12:46
14.09.2023
106
Berzaines Skola Copy 1

Skola Cēsīs, Bērzainē, šo mācību gadu sāk jaunā statusā.

“Nepieciešamība pēc mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieviešanas aug ļoti strauji. Arī Cēsu Bērzaines pamatskola šodien ir jaunu izaicinājumu priekšā. No 1. septembra esam vispārizglītojoša pamatizglītības iestāde, piedāvājot skolēniem mācīties iekļaujošā vidē, nodrošinot katra izglītojamā spēju attīstību un nepieciešamā atbalsta saņemšanu gan no profesionāliem pedagogiem, gan atbalsta personāla,” tā saka skolas direktors Zigmunds Ozols.

“Druva” jau rakstīja, ka Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs no šī mācību gada maina statusu. Izglītības iestāde licencējusi vispārizglītojošo pamatizglītības programmu jau 2020.gadā, bet vienlaikus turpinās realizēt izglītības programmas, kas paredzētas bērniem ar somatiskām saslimšanām, valodas un mācību traucējumiem (kodi 21015411, 21015511, 21015611), kā arī nodrošina iespēju turpināt mācības skolēniem, kuri līdz šim mācījušies mūsu skolā. Turpinās darboties internāts 1. līdz 9.klases audzēkņiem.

Bērzaines pamatskolu par savu izglītības iestādi tagad sauc 317 izglītojamie, no tiem 175 skolēni un 142 pirmsskolēni. “Priecājamies, ka vairāk nekā 50 skolēnu vispārizglītojošā programmā ar prieku mācās iekļaujošā vidē, uzrādot veiksmīgus mācību sasniegumus. Pārveidojot speciālās izglītības iestādi par vispārizglītojošu pamatizglītības iestādi, tā kļūst par iekļaujošu skolu, kas ļauj ne tikai nodrošināt kvalitatīvu sociālo vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, bet arī dod iespēju ikvienam skolēnam mācīties personalizētā vidē ar individuālu mācību plānu klasēs ar mazāku audzēkņu skaitu,” stāsta Z.Ozols. “Skola iegulda mērķtiecīgu darbu, lai turpinātu veidot iekļaujošu, emocionāli drošu mācību vidi un sistēmas, kurā katrs izglītojamais jūtas novērtēts, respektējot bērna un jaunieša dažādību. Skolas unikalitāte balstās uz mācību nodrošināšanu vidē, kura ir reāla un nav samākslota, kas ļauj skolēniem iepazīt sabiedrību, kā arī dažādus uzvedības modeļus, veidojieties cilvēcīgai empātijai un attīstoties sociālai atbildībai, ilgtermiņā izaugot par sociāli atbildīgiem līderiem.”

Kas tad ir iekļaujoša izglītība? Valsts ir definējusi, ka ar “iekļaujoša izglītība” saprotam – nodrošināt skolu visiem un ikvienam, ievērojot katra likumiskās tiesības. Gan Latvijas likumi, gan starptautiski pieņemtie dokumenti noteic, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un sociālā stāvokļa. Šāda pieeja skolā tiek īstenota otro gadu, un katru gadu iestādi par savu mācību vietu izvēlas arvien lielāks skaits izglītojamo arī bez speciālām vajadzībām. “Cēsu Bērzaines pamatskola jau gadiem ilgi uztur vērtīgus resursus – gan ar pieredzi bagātus profesionāļus, gan atbalsta personālu, gan augstvērtīgu un piemērotu aprīkojumu ikviena izglītojamā vajadzību nodrošināšanai. Mūsu skola ir nodrošināta ar plašu atbalsta komandu, kur ciešā sadarbībā strādā logopēdi, soci­ālais pedagogs, psihologs, sensorās istabas speciālists, ārsts, medicīnas māsas, karjeras konsultants, pedagogu palīgi, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji,” teic Z.Ozols. “Šāda komponenšu mijiedarbība ir ļoti svarīga izglītojamajiem ar dažādiem attīstības izaicinājumiem. Skolēniem mūsu skolā ir iespēja saņemt papildu atbalstu, jo klasē vienlaicīgi strādā skolotājs un pedagoga palīgs. Mūsdienās mācību process maina savu lomu. Galvenā loma ir skolēnam – viņa personības izaugsmei, spējai apzināties sevi, efektīvi izvērtēt, pētīt un argumentēt. Šī brīža skolotāja uzdevums ir virzīt un īstenot ikviena skolēna spēju izaugsmi, vēršot individuālu uzmanību katram,” tā Z.Ozols. “Par būtiski svarīgu uzskatām skolas atvērtību audzēkņu vecākiem, kuri ir neatsverams balsts darbā ar izglītojamajiem. Skolā darbojas iestādes padome, notiek Vecāku skoliņas nodarbības, kurās reizi mēnesī vecāki tiek aicināti praktiski darboties kopā ar saviem bērniem. Tiek organizētas lekcijas par vecākiem aktuālām tēmām.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Saistītie raksti

Novada skolēni sadejo Cēsīs. Lietus svētkiem netraucē

14:34
05.06.2024
82

Ap tūkstotim mazu un lielu dejotāju no visa plašā novada 1. jūnijā Cēsu Pils parka estrādē izdejoja Cēsu novada Skolu jaunatnes deju svētkus “Viņi to pa īstam prot”. Svētki notika pēc astoņu gadu pārtraukuma, pulcējot dalībniekus no pašvaldības iestāžu kolektīviem – skolām, kultūras namiem un centriem – Cēsīm, Priekuļiem, Liepas, Straupes, Zaubes, Nī­taures, Drabešiem, Jaunpiebalgas […]

Drosmīgi piedalās runas konkursā “Pūcīte”

06:08
03.06.2024
110

Uzdrošinoties, pilnveidojot publiskās uzstāšanās prasmes, runājot mikrofonā, parādot sevi plašākai auditorijai, pārliecinoties par savām spējām, kā arī sniedzot prieku paši sevi un skatītājiem, 27 pirmsskolas vecuma bērni no visa plašā Cēsu novada piedalījās izteiksmīgās runas konkursā “Pūcīte” Līgatnē, radošajā kvartālā “Zeit”. Konkursa dalībnieki pirms tam jau bija izturējuši atlasi savā pirmsskolas izglītības iestādē. Dalībniekus sagaidīja […]

Skolēnu komandas sacenšas informātikā un matemātikā

07:13
01.06.2024
83

Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) rīkoto Informātikas un matemātikas sacensību “KSIM Cēsis 2024” finālā piedalījās 13 komandas, kas tiesības startēt bija izcīnījušas 83 komandu konkurencē. Mājinieki Cēsu Valsts ģimnā­zijas komanda “Plūktāj­mezglu kviešienvadītāji”, kuru pārstāvēja 12.a klases audzēkņi Kārlis Driba un Rūdolfs Jāvalds un 10.a klases skolnieks Andris Jānis Rozen­bergs, saņēma atzinības rakstu. Pirmo vietu ieguva RTU […]

Jaunas ierosmes gūst abas puses

05:01
30.05.2024
43

Latviešu un dāņu skolotāji cits citu bagātināja pieredzē, tiekoties Erasmus+ sadarbības projekta“Mācīt ikvienu” vizītē Kopenhāgenā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) astoņi pedagogi iepazina Dānijas pieredzi diferencēta mācību procesa īstenošanā Lundehusskole­nas pamatskolā Kopenhāgenā. Skolā pastiprinātu uzmanību pievērš individualizēta atbalsta sniegšanai skolēniem, kuri nāk no dažādām sociālajām grupām. Lundehusskolenas direktors Kims Stenholms Paulsens pastāstījis, ka mērķtiecīgi […]

Mazie novada vokālisti satiekas “Cālī”

06:56
26.05.2024
104

Skanīgu balsu piepildīts koncertzāles “Cēsis” kamerzālē pēc vairāku gadu pārtraukuma aizvadīts mazo vokālistu konkurss “Cēsu novada Cālis 2024”. Tajā paši jaunākie vokālisti plašākai auditorijai varēja parādīt savu talantu. Konkursu rīkoja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas atbalsta biedrība sadarbībā ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu (AKCMV). Konkurss jau vairāk nekā 30 gadus notiek dažādos Latvijas novados, […]

Jaunais pianists starptautiskā konkursā iegūst absolūto pirmo vietu

05:55
23.05.2024
197

Gustavs Kalējs, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 3.klavieru klases audzēknis, ieguvis absolūto 1.vietu (99 punkti no 100) starptautiskajā pianistu konkursā “Orbetello Piano Competition” . Konkursā, kas notika Orbetello pilsētā Itālijā, Gustavs bija vienīgais Latvijas pārstāvis. Viņa pedagoģe Ilze Mazkalna pastāsta, ka jaunais pianists startēja konkursa A grupā, kurā piedalījās 31 dalībnieks no 14 valstīm. “Konkursantus […]

Tautas balss

Svētkus sarīko pati kopiena

23:01
13.06.2024
4
Svētku apmeklētāja raksta:

“Skujenē bija ļoti skaisti pašu pagasta iedzīvotāju rīkoti svētki. Tur varēja baudīt gan koncertus, gan pamieloties ar vietējo gatavotiem gardumiem, gan redzēt daudz ko citu. Lieliski, ka ir uzņēmīgi, rosīgi cilvēki, kas darbojas savā un citu labā,” ar gandarījumu sacīja svētku apmeklētāja.

Prieks par atjaunoto ielu

23:00
13.06.2024
6
Bērzaines iedzīvotāja raksta:

“Braucu Cēsīs pa jauno Bērzaines ielu un priecājos, cik tā skaista! Tiešām gandarījums, ka atrasta nauda un veikta tik vērienīga pārbūve. Tagad sakārtos Emīla Dārziņa ielu, tad vēl vajadzētu sakārtot to Bērzaines ielas atlikušo daļu, kas ved līdz Gaujas ielai, tad šī apkaime būtu vienkārši fantastiska. Bet laikam jau jāsaprot, ka visu tūlīt nevar gribēt,” […]

Kas par maksu, kas bez maksas

22:59
13.06.2024
6
Lasītājs J. raksta:

“Lasu un domāju, kā tā, uz Cēsu kauju jubilejas koncertu, kur uzstājas vietējie dejotāji, jāpērk biļete, bet Igaunijas mūziķu koncertu varēs klausīties bez maksas. Vai tā ir mūsu paš­valdības godīga attieksme pret iedzīvotājiem,” neapmierinātību pauda lasītājs J.

Senioriem grūti izstaigāt lielus attālumus

22:58
13.06.2024
5
Cēsniece raksta:

“Cēsīs, Palasta un Gaujas iekas krustojumā pie muzeja krātuves, bija soliņš, kur bija ērti mirkli atpūsties, sakārtot pirkumus pēc iznākšanas no “Maxima” veikala un doties kājām mājās. Tagad soliņa vairs nav. Žēl, ka tas noņemts, nepadomājot par vecajiem cilvēkiem, kuriem grūti izstaigāt lielus attālumus, turklāt ar pirkumu maisiņiem rokās. Kopumā pilsētā ir pārāk maz soliņu. […]

Neieklausās iedzīvotājos

13:05
07.06.2024
58
1
Cēsniece Z. raksta:

“Izlasīju otrdienas “Druvā” Annas Kolas viedokli par Cēsu Vienības laukumu. Ne jau viņa vienīgā domā, kā iekārtojums nav pievilcīgs, bet nav jēgas neko teikt. Domē domā, ka tikai viņi saprot, kā labi un pareizi. Man arī šķiet, ka mūsu senajai pilsētai nepiederas ne tie soliņi, ne daudzie karogi. Tāpat joprojām nesaprotu, kāpēc bija jānoņem soliņi, […]

Sludinājumi