Otrdiena, 23. aprīlis
Vārda dienas: Jurģis, Juris, Georgs, Jurgita

Saglabāt un turpināt iekļaujošu vidi

Anna Kola
12:46
14.09.2023
53
Berzaines Skola Copy 1

Skola Cēsīs, Bērzainē, šo mācību gadu sāk jaunā statusā.

“Nepieciešamība pēc mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības ieviešanas aug ļoti strauji. Arī Cēsu Bērzaines pamatskola šodien ir jaunu izaicinājumu priekšā. No 1. septembra esam vispārizglītojoša pamatizglītības iestāde, piedāvājot skolēniem mācīties iekļaujošā vidē, nodrošinot katra izglītojamā spēju attīstību un nepieciešamā atbalsta saņemšanu gan no profesionāliem pedagogiem, gan atbalsta personāla,” tā saka skolas direktors Zigmunds Ozols.

“Druva” jau rakstīja, ka Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs no šī mācību gada maina statusu. Izglītības iestāde licencējusi vispārizglītojošo pamatizglītības programmu jau 2020.gadā, bet vienlaikus turpinās realizēt izglītības programmas, kas paredzētas bērniem ar somatiskām saslimšanām, valodas un mācību traucējumiem (kodi 21015411, 21015511, 21015611), kā arī nodrošina iespēju turpināt mācības skolēniem, kuri līdz šim mācījušies mūsu skolā. Turpinās darboties internāts 1. līdz 9.klases audzēkņiem.

Bērzaines pamatskolu par savu izglītības iestādi tagad sauc 317 izglītojamie, no tiem 175 skolēni un 142 pirmsskolēni. “Priecājamies, ka vairāk nekā 50 skolēnu vispārizglītojošā programmā ar prieku mācās iekļaujošā vidē, uzrādot veiksmīgus mācību sasniegumus. Pārveidojot speciālās izglītības iestādi par vispārizglītojošu pamatizglītības iestādi, tā kļūst par iekļaujošu skolu, kas ļauj ne tikai nodrošināt kvalitatīvu sociālo vidi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, bet arī dod iespēju ikvienam skolēnam mācīties personalizētā vidē ar individuālu mācību plānu klasēs ar mazāku audzēkņu skaitu,” stāsta Z.Ozols. “Skola iegulda mērķtiecīgu darbu, lai turpinātu veidot iekļaujošu, emocionāli drošu mācību vidi un sistēmas, kurā katrs izglītojamais jūtas novērtēts, respektējot bērna un jaunieša dažādību. Skolas unikalitāte balstās uz mācību nodrošināšanu vidē, kura ir reāla un nav samākslota, kas ļauj skolēniem iepazīt sabiedrību, kā arī dažādus uzvedības modeļus, veidojieties cilvēcīgai empātijai un attīstoties sociālai atbildībai, ilgtermiņā izaugot par sociāli atbildīgiem līderiem.”

Kas tad ir iekļaujoša izglītība? Valsts ir definējusi, ka ar “iekļaujoša izglītība” saprotam – nodrošināt skolu visiem un ikvienam, ievērojot katra likumiskās tiesības. Gan Latvijas likumi, gan starptautiski pieņemtie dokumenti noteic, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, reliģiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un sociālā stāvokļa. Šāda pieeja skolā tiek īstenota otro gadu, un katru gadu iestādi par savu mācību vietu izvēlas arvien lielāks skaits izglītojamo arī bez speciālām vajadzībām. “Cēsu Bērzaines pamatskola jau gadiem ilgi uztur vērtīgus resursus – gan ar pieredzi bagātus profesionāļus, gan atbalsta personālu, gan augstvērtīgu un piemērotu aprīkojumu ikviena izglītojamā vajadzību nodrošināšanai. Mūsu skola ir nodrošināta ar plašu atbalsta komandu, kur ciešā sadarbībā strādā logopēdi, soci­ālais pedagogs, psihologs, sensorās istabas speciālists, ārsts, medicīnas māsas, karjeras konsultants, pedagogu palīgi, klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji,” teic Z.Ozols. “Šāda komponenšu mijiedarbība ir ļoti svarīga izglītojamajiem ar dažādiem attīstības izaicinājumiem. Skolēniem mūsu skolā ir iespēja saņemt papildu atbalstu, jo klasē vienlaicīgi strādā skolotājs un pedagoga palīgs. Mūsdienās mācību process maina savu lomu. Galvenā loma ir skolēnam – viņa personības izaugsmei, spējai apzināties sevi, efektīvi izvērtēt, pētīt un argumentēt. Šī brīža skolotāja uzdevums ir virzīt un īstenot ikviena skolēna spēju izaugsmi, vēršot individuālu uzmanību katram,” tā Z.Ozols. “Par būtiski svarīgu uzskatām skolas atvērtību audzēkņu vecākiem, kuri ir neatsverams balsts darbā ar izglītojamajiem. Skolā darbojas iestādes padome, notiek Vecāku skoliņas nodarbības, kurās reizi mēnesī vecāki tiek aicināti praktiski darboties kopā ar saviem bērniem. Tiek organizētas lekcijas par vecākiem aktuālām tēmām.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

CVĢ fiziķu komanda iegūst 3.vietu valsts mērogā

05:12
19.04.2024
56

“Pats komandu olimpiādē piedalījos jau trešo reizi, bet šajā gadā veicās vislabāk. Bija ļoti interesanti, sadalījām uzdevumus starp mums pieciem,” par dalību Latvijas Fizikas komandu olimpiādē pastāsta Cēsu Valsts ģimnāzijas (CVĢ) 12.a klases skolnieks Kārlis Driba. “Šoreiz bija daudz komandu, vairāk nekā abās iepriekšējās olimpiādēs, tāpēc tas bija arī zināms izaicinājums. Bija patīkami redzēt starp […]

"Tuk, tuk, taisīsim strazdulēniem būri!”

05:18
18.04.2024
53

Straupes pamatskolas pirmsskolas trīsgadnieku grupiņas “Taurenīši” bērni mēneša tēmas ietvaros rosīgi darbojās – kopā ar mazā Vestarda tēti gatavoja putnu būrīšus lidojošajiem draugiem dārzos. Bērni ne vien vēroja, kā dēlīšu sagataves pārtop par putnu būrīti, bet drosmīgākie arī iemēģināja roku mājiņas gatavošanā. “Ar šiem bērniņiem strādāju, kad viņi tikko atnāca uz bērnudārzu. Esmu studente, un […]

Bērni lasa un vērtē grāmatas

09:59
08.04.2024
63

Gada garumā bērni un vecāki lasīja grāmatas un izvēlējās tīkamākās, piedaloties Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023”. Programmas dalībnieki, kuri tajā iesaistījās Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā, pulcējās lasīšanas svētkos. Cēsniece Anastasija Alekse­jeva ir grāmatu mīļotāja, meitene izlasīja ne tikai savam vecumam paredzētos, bet visus programmā iekļautos darbus. […]

Lai mācītu skolēnus, mācās arī skolotāji

12:25
27.03.2024
83

Cēsu Bērzaines pamatskolā aizvien pilnveido iekļaujošās izglītības metodes Statusa maiņa no speciālās skolas uz pamatskolu, kura īsteno iekļaujošo izglītību, ir liels solis un process, kas prasa īpašu pieeju un virzību uz mērķtiecīgu attīstību. Cēsu Bērzaines pamatskolai šis ir pirmais mācību gads jaunajā statusā. Skola nemitīgi pilnveidojas, lai mācību process skolā nodrošinātu nepieciešamo katram skolēnam. “Iekļaujoša […]

Topošās mūziķes un viņu pedagoģes iepazīst Somijas pieredzi

18:03
21.03.2024
79

Astoņas Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēknes divas februāra nedēļas praktizējās un “ēnoja” Somijas kolēģus Kuopio konservatorijā, Kuopio pilsētā Somijā. “Gan audzēknēm, gan pedagoģēm bija iespēja piedalīties konservatorijas individuālajās specialitāšu stundās un lekcijās, iepazīties ar augstākās izglītības iespējām un izglītības sistēmu Somijā, kā arī kopā ar Somijas skolas audzēkņiem un pedagogiem piedalīties ar sagatavotu koncertprogrammu […]

Iepazīstināt jauniešus ar fiziku

10:25
12.03.2024
104
1

“Skolā strādāju sesto gadu, pirmos četrus Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā. Esmu arī šīs skolas absolvents,” stāstu, kā dzīves ceļš aizvedis līdz pedagoga profesijai, iesāk Mārcis Greiselis. Viņš ir 30 gadus vecs un nu jau divus gadus strādā Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ) par fizikas, astronomijas un arī inženierzinību skolotāju. “Kad maģistra studijas tuvojās nobeigumam, aizgāju aprunāties ar […]

Tautas balss

Dīvainie valodas nepratēji

13:26
16.04.2024
33
5
Druva raksta:

“Pagājušajā nedēļā klausījos televīzijas “Rīta Panorāmu”, kur “Stabilitātes” līderis Rosļikovs stāstīja, ka nav taču jāprasa pusmūža cilvēkiem ar Krievijas pilsonību latviešu valoda. Jaunajiem jā, bet vecāka gadagājuma nē. Sabiedrība Latvijā esot ļoti iekļaujoša, visi tiekot galā. Te nu jāatgādina, ka tiem, kam 75 un vairāk gadu, latviešu valodas eksāmens nav vajadzīgs, var palikt Latvijā arī, […]

Zinām tikai par vienu

12:23
14.04.2024
17
Druva raksta:

“Tagad, kad uzzinām, ka valsts augstās amatpersonas lidojumiem izvēlas arī individuālus pakalpojumus, gribētos zināt, kā rīkojušies premjeri, kas strādāja pirms Kariņa, un arī Valsts prezidenti. Ar kādiem reisiem, publiskiem vai individuāliem, viņi ar savu komandu lidoja? To žurnālisti varētu pastāstīt, varbūt vēl kādam atklātos pārkāpumi,” sprieda seniore.

Rudenī uzbūvē, pavasarī uzrok

12:22
13.04.2024
35
Druva raksta:

“Brīnījos, ka šopavasar Cēsīs, Bērzaines un Satekles ielas krustojumā, atkal raka. Pērn tur izveidoja drošības saliņu, nu visu jauca laukā un pārbūvēja. Jācer, ka tas nesadārdzinās ielas remontu, kas jau tāpat izmaksā daudz. Tādi gadījumi vienmēr raisa izbrīnu. Vai tiešām grūti saplānot, kas kurā vietā jādara, lai nenāktos atkārtoti tērēt naudu,” pārdomās dalījās apkaimes iedzīvotāja.

Neiecietīgais šoferis

12:20
12.04.2024
29
Druva raksta:

“Izlasīju “Hallo, “Druva”” par laipno autobusa šoferi un nodomāju, cik jauki, ja tādi būtu visi. Diemžēl esmu novērojusi, ka ir arī ļoti nelaipni autobusu vadītāji. Tā vienudien autobusā kāpa sieviete ar atbalsta nūjām, ko viņai bija grūti noturēt rokās, tās krita, šoferis tās vairākkārt pacēla, līdz neizturēja un teica – vai visu dienu tā būs […]

Stingrāk jāsoda

08:20
09.04.2024
43
Druva raksta:

“Mēs apsūdzam Balt­krieviju migrantu plūsmā uz Latviju. Taču vai tāda būtu iespējama, ja mūsu pusē nebūtu cilvēku, kas palīdz? Manuprāt, tos, kas atbalsta migrantu ievešanu Latvijā, būtu ļoti stingri jāsoda, jo nekas cits šos cilvēkus neatturēs,” domās dalījās J.

Sludinājumi