Raksti

Skolās

Siguldas novadā pirmo reizi pasniegs Gada balvas izglītībā

Lai godinātu un motivētu Siguldas novada pedagogus, izglītības nozares darbiniekus un organizācijas, kā arī veicinātu izglītības kvalitāti, šogad pirmo reizi tiks pasniegtas Siguldas novada Gada balvas izglītībā. Pretendentus Gada balvai izglītībā par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā 10 nominācijās varēja pie­teikt ikviens interesents, un kopumā tika sa­ņemti gandrīz 100 ierosinājumi. Komisija tos ir izvērtējusi, un laureāti tiks sveikti svinīgā apbalvošanas ceremonijā piektdien, 29.septembrī plkst.18.00 Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”.

Gada balvai izglītībā par sasniegumiem 2016./2017.mācību gadā nominēti:

„Par mūža ieguldījumu izglītībā” – Vilnis Trupavnieks par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Siguldas novada izglītības attīstībā, vadot Siguldas Valsts ģimnāziju.

„Gada balva par izcilību” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inta Romanovska – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē un Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē; Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Vjačeslavs Amosovs – par par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, skolēnu sasniegumiem Valsts franču valodas olimpiādē; Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inese Berga – par augstiem pedagoģiskā darba rezultātiem, par izciliem skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē, Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos.

„Gada balva par darbu ar skolēniem pamatskolas pirmajā posmā (no 1.līdz 6.klasei)” – Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja Inta Ozoliņa – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un sasniegumiem Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē; Siguldas 1.pamatskolas skolotāja Lolita Šteinberga – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību procesā; Laurenču sākumskolas skolotājs Ivo Alksnis – par teicamu, mērķtiecīgu, profesionālu darbu, sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu sākumskolas skolēniem.

„Gada balva darbā ar skolēniem pamatskolas otrajā posmā un vidusskolā (no 7. līdz 12.klasei)” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Inguna Vuškāne – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, pilnveidojot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, skolēnu sasniegumiem Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos; Siguldas 1.pamatskolas skolotāja Ina Slavinska – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, skolēnu sasniegumiem Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs; Siguldas 1.pamatskolas skolotājs Māris Smons – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu, skolēnu sasniegumiem Valsts vēstures olimpiādē, Siguldas novada skolēnu radoši pētniecisko darbu lasījumos un Latvijas vēstures skolotāju biedrības konkursā „Vēsture ap mums”.

„Gada balva pirmsskolas izglītībā” – pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja Kristīne Medne – par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu un Dabas vides estētikas studijas izveidošanu izglītības iestādē „Ābelīte”; pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja Liene Ābele – par teicamu, profesionālu darbu un mērķtiecīgu speciālās izglītības programmas īstenošanu; pirmsskolas izglītības iestādes „Ieviņa” metodiķe Ilze Rence – par teicamu, profesionālu darbu un mērķtiecīgu Ekoskolu programmas īstenošanu, pilnveidojot audzēkņiem zināšanas vides izglītībā.

„Gada balva profesionālās ievirzes, interešu un neformālajā izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotājs Normunds Šulte – par teicamu un profesionālu darbu un augstiem sasniegumiem starptautiskās sacensībās pludmales volejbolā; Mores pamatskolas skolotāja Kristīne Gailīte – par radošu un aizrautīgu darbu, sagatavojot Mores pamatskolas skolēnus 5.Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālam „Toņi un pustoņi” un iegūstot 1.vietu tērpu kolekcijas finālskatē; Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas novada Jaunrades centra skolotājs Edgars Bajaruns – par radošu un aizrautīgu darbu ar jauniešiem un augstiem sasniegumiem starptautiskās robotikas sacensībās.

„Gada veiksmīgākā debija” – Mores pamatskolas direktore Tīna Blūma – par veiksmīgu debiju: radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu, vadot Mores pamatskolu; Siguldas pilsētas vidusskolas skolotāja Inga Eglīte – par veiksmīgu debiju sākumskolā, audzinot sporta klasi; Siguldas pilsētas vidusskolas skolotājs Imants Kukuļs – par radošu un aizrautīgu darbu un skolēnu sasniegumiem Valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

„Gada balva izglītības mecenātam” – SIA „VITA market”- par atbalstu izglītības nozares attīstībai Siguldas novadā.

„Gada inovācija izglītībā” – Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Līga Sausiņa – par spilgtu, inovatīvu devumu, īstenojot bioloģijas un angļu valodas integrētās bilingvālās apmācības Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.klasēs; Siguldas novada Jaunrades centra jauniešu iniciatīvu centra „Mērķis” brīvprātīgā Katrīna Leitāne – par projekta „Domā domas domē” īstenošanu; Nodibinājuma „Sokrāta tautskola” valdes priekšsēdētāja Elvita Rudzāte – par metodiskā materiāla pedagogiem „Bērnu un jauniešu tikumiskā audzināšana” sagatavošanu un popularizēšanu izglītojošā konferencē.

„Gada nozīmīgākais Siguldas novada izglītības nozares popularizētājs” – Siguldas Mākslu skolas skolotāja Iveta Bambere – par veiksmīgu metodiskā darba un pedagoģiskās darbības pieredzes popularizēšanu, izstrādājot datorgrafikas programmu Latvijas mākslas skolām;  Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns – par izglītības nozares mērķtiecīgu atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu medijos; Siguldas pilsētas vidusskolas un Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Indra Ozoliņa – par ieguldījumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanā – tautas deju lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” koncepcijas izstrādi.

Balvas ieguvējiem tiks pasniegts īpašs māks­linieces Lauras Rostokas veidots gaismas objekts, kurā stiklā atveidots Turaidas mu­zejrezervāta arheoloģiskajos izrakumos at­rasts saules pulkstenis.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *