Raksti

Skolās

Patriotisma nedēļa Vecpiebalgā

Sagaidot valsts svētkus – Lāčplēša dienu un Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, Vecpiebalgas vidusskolā patriotisma nedēļa risinājās ļoti daudzpusīgi. Vispirms – spēka daudzcīņas sacensības novada pamatskolu zēniem un vidusskolas zēniem. Patriotisku cīņas garu rādīja Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Ērgļu, Skujenes un Inešu mazie spēkavīri. Pamatskolas grupā 1. vieta- Tomam Budrēvicam(Vecp.vsk.); 2.vieta-Renārs Pelšs (Jaunp.vsk.) 3. vieta – Mārcim Freimanim(Vecp.vsk.) Vidusskolas zēni (tikai vecpiebaldzēni) startēja spēka daudzcīņā divās svara kategorijās; vīri virs un zem 75 kilogramiem. Sacensības notika četrās disciplīnās- koka vāles mešanā, svaru stieņa spiešanā no krūtīm, svaru stumšanā ar kājām leņķī, kāju celšanā līdz taisnam leņķim. Vieglākajā svarā 1. vietu izcīnīja Guntars Piļka 11.v klase, 2. vietā Kaspars Šveide 11.v klase, 3. vietā Andris Balodis 12.e klase. Smagajā klasē izvērsās visai spraiga cīņa 1. vietu pārliecinoši izcīnīja Matīss Zemgals, bet otro un trešo vietu sīvā cīņā izcīnīja Jānis Šatrovskis, Einārs Eškins, kuri gadu iepriekš bija mainītās lomās, visi zēni mācās 12.e klasē. Turpinot patriotisko pasākumu sēriju, 10. novembrī vērojām jaunsargu ierindas mācības demonstrējumus un skolas labākie sportisti veica Lāčplēša dienas skrējienu pa Vecpiebalgas pagastu. Paldies brašajiem sportistiem – Matīsam Kaulam, Tomam Budrēvicam, Jānim Zārdiņam, Jānim Kociņam, Jānim Slavēnam, Jānim Šatrovskim, Kārlim Balodim, Intam Sarmulim, Gundaram Pogulim, Jānim Jurkānam, Selvijam Ozoliņam, jo laika apstākļu dēļ pasākumu vērta īpašāku.

10.novembra pēcpusdienā noritēja klašu komandu militarizētās stafetes četrās disciplīnās – ,,Lūša taka”, ,,Izturības taka”, ,,Stafete- esam komanda”, teorētisko,vēstures zināšanu pārbaude .Piedalījās 8 komandas, komandā startēja 4 zēni un divas meitenes. Vidusskolas grupā uzvarēja 11.v klases komanda- Dārta Vilde, Laura Prūse, Jānis Kociņš, Kaspars Šveide, Guntars Piļka, Matīss Kauls (klases audzinātāja A. Eškina) 2. vietā 12.e klase, 3. vietā 11.eh klase, pamatskolas grupā uzvarētāji – 9. klases komanda, 2. vietā- 8.klase, 3. vietā – 7. klase. Dienas beigās plkst. 18. tika dots starts nakts orientēšanās komandu sacensībām skolas apkārtnē. Neņemot vērā lietus gāzes, ar interesi startēja vairāki pāri,veiksmīgākie bija Simona Klodža un Jānis Jurkāns no 9. klases 2. vietā Zane Pogule un Jānis Šatrovskis, 3. vietā Ance Kazāka un Jolanta Jurkāne, kopumā startēja 10. komandas, visi spēja iekļauties kontrollaikā. Lai vienotos kopējā lepnumā par savu valsti, apliecinātu savu piederību vienam veselumam – latviešu tautai, Lāčplēša dienā 11. novembrī Vecpiebalgas vidusskolas skolēni godināja tos, kuriem patriotisms bija piederības un atbildības izjūta pret savu tautu, zemi, tautas kultūras mantojumu, senčiem un tautas lolotu suverēnu valsti.

Lāpu gājiens aizsākās no skolas ugunskura, lai virzītos uz Jaunajiem kapiem, kuros pieminējām Latvijas armijas karavīrus- pulkvedi Šmitu un lidotāju J. Sabuli , Lāčplēša ordeņa kavalierus – Kārli Cauni un Jāni Raibo, kultūras darbinieci Adīnu Ķirškalni. Veltījām viņiem dzeju un dāvājām mazo sveču gaismiņu siltumu. Gājiens noslēdzās pie pulkveža Šancberga piemiņas akmens ar L. Breikša dzejas rindām:,,Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai…”

Savukārt, paldies, 9. klases skolēniem Simonai Klodžai, Santai Gruelei, Atim Skudram, Jānim Slavēnam, Jānim Jurkānam, Mikum Zvirgzdiņam, Aivim Šulcam par prezentāciju „Neatkarīgas Latvijas izveidošanās”, kuru skolas zālē ar interesi skatījās un klausījās skolēni, skolotāji. 16.novembrī skola dzīvoja valsts svētku noskaņās, jo klasēs notika saruna neformālā gaisotnē ,, Ko es labu saskatu Latvijā”, skolēnu viedokļi tiks apkopoti, un visi varēs pēc svētku brīvdienām iepazīties ar skatījumu uz savu zemi, valsti. Skolēni mācījās ar konkrētiem faktiem pamatot skaisto, labo, saviļņojošo visapkārt. Pēc sarunas visi devās uz zāli, kur labākie skolēni, skolas darbinieki saņēma skolas vadības mutiskas pateicības un piemiņas apbalvojumus. Sevišķa šī diena bija tiem, kuri saņēma īpašu balvu kā pilngadīgie (šādu jau trešo gadu skola dod katram, kurš piepulcējies pieaugušo atbildībai, jo ir 18-īgs), Svētku koncertā piedalījās arī ciemiņi no Jaunpiebalgas vidusskolas – skanēja kopkoris un zēnu ansambļi no Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas, kā arī patriotiski teksti 10.klases skolēnu izpildījumā. Visskaistāk noformēto klašu kolektīvi saņēma pateicības un balvas. Šī bija skaista un bagāta nedēļa. Paldies visiem pasākumu organizatoriem- M.Kramam, A.Kramai, R.Prīsei, Ž.Otersonei u.c. par svētku noskaņas radīšanu un zināšanu iedzīvināšanu. Gunta Riža, literatūras skolotāja

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *