Raksti

Skolās

Mācību iestādes dabas vidū

Mācību gada sākumā. Rāmuļu pamatskolas audzēkņus pirmajā skolas dienā sveica Pilsētas pele, kuras lomā iejutās pedagoģe   Dace Zaļaiskalne ( no labās) un Lauku pele Vita Knāķe, pasniedzot 1.  klases bērniem  piepildītu skolas somu - tādu pašu kā visiem Cēsu novada skolu pirmklasniekiem.
Foto: no albuma

Vaives pagastā darbojas divas mācību iestādes: Rāmuļu pamatskola ar divām pirmsskolas izglītības grupām un Līvu pirmsskolas izglītības iestāde.

Mazai skolai sava aura un priekšrocības

Iepriekšējā pašvaldību reformā Cēsu rajons tika sadalīts sīkās administratīvās teritorijās. Cēsu pilsēta tika apvienota ar Vaives pagastu, izveidojot Cēsu novadu. Nelielajā pagastā tobrīd bija un joprojām darbojas divas mācību iestādes.

Brīdī, kad Izglītības un zinātnes ministrija rosināja samazināt mācību iestāžu skaitu un, apvienojot tuvākās, veidot lielākas skolas, Cēsu pašvaldība negāja šo ceļu. Tas tika apliecināts arī Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem, aicinot toreizējo izglītības ministri Mārīti Seili pārliecināties, ka Rāmuļu skola divdesmit kilometru attālumā no pilsētas ar iespēju mācīties nelielā klasē ir nepieciešama.

Rāmuļu pamatskola veidojusi savu īpašo piedāvājumu. Direk­tore Inga Andersone teic, ka mācību iestāde organizē stundas līdzīgi kā privātās skolās, klasē audzēkņu skaits ir neliels. “Varu ieteikt vecākiem, kuri domā, ka viņu bērnam labāk būtu mācīties mazākā klasē, jau tagad izvēlēties Rāmuļu pamatskolu, kur skolotājs visu laiku var paturēt bērnu acīs. Klasēs ar 28 bērniem 40 minūšu laikā skolotājs katram nevar pieiet klāt un uzrunāt,” stāsta I.An­dersone.

Ir mācību priekšmeti, kuros audzēkņi var darboties kopā. Tā notiek arī sporta stundās, kuras, cik vien iespējams, rīko skolas zaļajā apkārtnē un turpat blakus – stadionā. “Mēs varam uzņemt vairāk bērnu, nekā šobrīd iestājušies,” teic direktore. Ceļš uz skolu saremontēts, ātrāk un vieglāk izbraucams, audzēkņi, kuri dzīvo attālākās vietās, bet vēlas mācīties tieši Rāmuļos, var izmantot internātu.

Inga Andersone uzsver, ka aizvien mainās arī skolas aura, turpinot iedzīvināt izpratni par zaļo dzīvesveidu, par iespējām, kādas dod zināšanas par dabu, īstenojot ekoskolas statusu. Tās ir ne tikai zināšanas, bet arī praktiska darbošanās. Piemēram, šogad mācību iestāde saņēma atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma pateicību par piedalīšanos makulatūras un izlietotu PET pudeļu vākšanā, bet audzēkņi tiek iesaistīti dažādos pasākumos, kas veicina izpratni, rūpes par vidi.

Cēsu pašvaldība gādā par skolas autobusu. Tas ir regulārs reiss. Tāpat ir regulāri finansiāli ieguldījumi, lai mācību procesi notiktu vienlīdz kvalitatīvi gan novada pilsētas, gan lauku izglītības iestādēs.

Reorganizācija neizjauca tradīcijas

Vaives pagasta vēsturiskā Līvu pamatskola, kas atrodas Krīvos, nu ir pirmsskolas izglītības iestāde. “Druva” jau rakstījusi, ka, darbojoties pašā Cēsu pievārtē, skola aizvien vairāk zaudēja audzēkņus, tajā pašā laikā rinda pēc vietām bērnudārzos novadā pagarinājās. Tad tika pieņemts lēmums Līvu skolu reorganizēt, pārvei­dojot par mācību iestādi pirms­skolas vecuma bērniem. Taču tradīcijas saglabājušās.

Turpinās Līvu skolas savulaik veidotā sadarbība ar Norvēģijas sabiedrisko organizāciju “Kiwanis Club Fredrikstad”. Tolaik, kad Latvija nesen bija atjaunota kā valsts, Vaives pagastā strādājošiem pedagogiem ļoti noderēja Norvēģijas sadarbības partneru atbalsts. Tas bija gan morāls, stiprinot pedagogos pašapziņu, gan praktisks, proti, finansiāls. “Druva” jau rakstījusi, ka, ieklausoties latviešu idejās, tika veidota programma, kas dod atbalstu ģimenēm, kuru atvasei jāsāk pirmais skolas gads, tādēļ tapa biedrība “Kiwanis Cēsis”. Pe­dagoģes Antras Gabranovas un Norvēģijas puses pārstāvja Mal­vina Kalhagena vadībā tapa iniciatīva, kas tiek īstenota no gada gadā. Cēsu novada skolu pirmklasnieku ģimenes jau laikus tiek informētas, ka tiek gatavota dāvana – pirmklasnieka skolas soma. Biedrība skolas somu sagatavošanu jau vairākus gadus uzticējusi uzņēmuma “Zvaigzne ABC” grāmatnīcai Cēsīs. Ar šādu somu uz skolu 1. klasē nāk kā pilsētas, tā Vaives pagasta skolēni, nav svarīgi, kuru mācību iestādi ģimene izraudzījusies.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *