Raksti

Skolās

Māca bērniem, kā veidota pasaule

Apgūt matemātikas pamatelementus, izprast mehānismu darbību, izzināt cēloņsakarības – to bērniem jau no trīs gadu vecuma māca bērnu centrs “KĀ MĀJĀS”.

Lai veicinātu interesi par eksaktajām zinātnēm jau no mazotnes, uzņēmums sagatavojis un piedāvā bērniem vecumā no trīs līdz četriem gadiem nodarbības LEGO robotikas grupā “Mazais tehnoprātnieks”, bet bērniem vecumā no pieciem līdz deviņiem gadiem grupā “Tehnoprātnieks”. Cēsniekiem un apkaimes ģimenēm tās pieejamas gan bērnu centra “KĀ MĀJĀS” telpās, gan tās notiek vairākās Cēsu novada izglītības iestādēs.

“Mazais tehnoprātnieks” ir īpaši izstrādāta programma pašiem mazākajiem. “Tā aizraujošā veidā māca matemātikas pamatelementus, māca izprast dažādu mehānismu darbību, izmantojot gaismas galdus, tiek trenēta sīkā motorika, bērni apgūst krāsas, formas, iepazīstas ar dabas elementiem, dzīvniekiem un citām lietām. Savukārt “Tehnoprāt­nieks” lielāku uzsvaru liek uz konstruēšanu un programmēšanu, mācot bērniem algoritmus un spēju izprast cēloņsakarības. Abās programmās tiek apgūtas konstruēšanas iemaņas, veicināta izpratne par mehānismu darbību, to ietekmējošiem faktoriem, apgūti programmēšanas pamati, uzlabotas sadarbības, komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā arī attīstītas un pilnveidotas vēl daudzas citas iemaņas,” skaidroja bērnu centra “KĀ MĀJĀS” vadītāja Anda Briede.
LEGO robotikas nodarbības veicina arī jauno kompetenču izglītības pieeju, jo apvieno vairākus mācību priekšmetus vienā nodarbībā. “Šī ir iespēja bērniem aizraujošā veidā sniegt zināšanas par cēloņsakarībām, mācīt matemātikas, fizikas, programmēšanas un arī mākslas elementus. Kamēr bērns, reizēm arī vecāki domā, ka viņi tikai spēlējas, mūsu pedagogi māca visu uzskaitīto un reizēm pat vēl vairāk,” paskaidroja bērnu centra vadītāja.

Katram “Tehnoprātniekam” tiek iedota LEGO konstruktoru kaste, bet planšetdators diviem viens, lai veicinātu sadarbības iemaņas. Bērni arī mācās no savām kļūdām. “Jā, mūsu pedagogi ļauj bērnam kļūdīties! Nodarbību vada pasniedzējs ar pedagoģisko izglītību, kurš ir apmācīts darbā ar LEGO metodiku. Strādājam, izmantojot STEAM pieeju – Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematic (latv. -zinātne, tehnoloģijas, inženierija, māksla un matemātika. Red.) Vecāki reizēm pārprot spēlēšanās nozīmi, tomēr jāatzīst, ka bez šī elementa nodarbībās neiztiekam, jo tam ir pozitīva ietekme uz mācību apguvi. Papildus pedagoga dotajam uzdevumam ļaujam bērniem arī caur rotaļām izpētīt konkrētā robotiņa iespējas. Organizējam sacensības, robotu diskotēkas, “ķerenes” un citas spēles,” pastāstīja bērnu centra vadītāja.

Par nodarbību atdevi A.Briede sacīja: “Savā darbībā esam pārliecinājušies, ka zināšanas, kuras bērns apgūst, reizēm ir ļoti grūti izmērīt. Dažreiz, jautājot bērnam, ko iemācījies, detalizēta atbilde neseko, taču brīdī, kad bērns skolā apgūst tēmu, kura mūsu nodarbībās mācīta, bērnam jau ir zināšanas un izpratne, kas “iesēdusies” atmiņā. Tomēr galvenokārt šīs nodarbības uzlabo bērnu spriestspēju un attīsta loģisko domāšanu.”

Centrs “KĀ MĀJĀS” radies Siguldā, kur sākotnēji tika izveidota bērnu pieskatīšanas istaba, nu jau gadu tas nodrošina izglītojošas nodarbības arī Cēsu un tuvākās apkārtnes ģimenēm. “Lai noskaidrotu cēsnieku interesi par šīm nodarbībām, pagājušā gada pavasarī tās uzsākām divās Cēsu pirmsskolas izglītības iestādēs, bijām patīkami pārsteigti par lielo atsaucību un izlēmām, ka Cēsīs nepieciešams gan bērnu centrs “KĀ MĀJĀS”, gan daudzveidīgs interešu izglītības pakalpojumu piedāvājums. Pagājušā gada rudenī nodarbības nodrošinājām jau četrās Cēsu izglītības iestādēs un bērnu centra telpās. Arī šogad, lai atvieglotu vecākiem loģistiku, kas saistīta ar bērnu vešanu uz pulciņiem, nodarbības vadām bērnudārzos un skolās, ar kurām mums ir ļoti laba sadarbība,” pauda “KĀ MĀJĀS” vadītāja Anda Briede.

Bērnu centrs piedāvā arī citus pakalpojumus –bērnu no gada vecuma pieskatīšanu, izzinošas un praktiskas nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem, bērnu emocionālās audzināšanas kursu un daudz ko citu. “Šeit nodrošinām arī īslaicīgu bērnu pieskatīšanas vietu un rotaļu istabu pirmsskolas vecuma bērniem, lai mammu “palaistu brīvsolī” uz dažām stundām,” paskaidroja “KĀ MĀJĀS” vadītāja.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *