Raksti

Skolās

Gaidāmā dzīve skolās šajā septembrī

Ne vienu vien skolēnu apzinīgākā vecumā, kā arī mazāko censoņu mammas un tētus arvien tuvāk vasaras noslēgumam nodarbina jautājums, kāda būs skolas
ikdiena jaunajā mācību gadā.

Vienu vēstījumu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) preses konferencē pauda jau pirms pāris nedēļām: plāns “A” paredz visu vecumu skolēniem mācības klātienē, tomēr katrā izglītības iestādē nosakāmi savi individuāli pasākumi jeb kustības un komunikācijas ierobežojumi, lai pēc iespējas samazinātu koronavīrusa iekļūšanu skolēnu vidē. Tātad katras izglītības iestādes direktors pieņem izšķirošo lēmumu, kā audzēkņiem nodrošināt klātienes mācības, lai vienlaikus tiktu ievērotas visas Ministru kabineta (MK) noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai” izvirzītās prasības. No 1.augusta dokumentā tika ieviesti papildinājumi tieši par izglītības iestāžu darbu. Patlaban ministrija no skolu administrācijām prasa vien statistiku ziņu iesniegšanu par to, cik liels ir audzēkņu un personāla sastāvs, un galvenās līnijas, kā mācības tiks organizētas. Šo informāciju ministrija “esošās sistēmas monitorēšanai” visā valstī pieprasīja pagājušajā nedēļā un gaida vēl līdz šodienai, 25.augustam. Savukārt paš­valdību izglītības pārvaldes paš­reiz palikušas koordinatoru lomā, sniedzot atbalstu skolu direktoriem tehniska rakstura jautājumos un līdzot ministrijas saziņā ar šo aicinājumu vēl nesa­sniegušajām izglītības iestādēm.

Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina “Druvai” pastāstīja, ka ministrijas sagatavotā tiešsaistes anketa bijusi pieejama nedēļas beigās un pirmdien vairums iestāžu vadītāju vēl steidza šo informāciju sagatavot. Viņa gan pieļāva, ka anketās minētais par noteiktiem plāniem skolas dzīves organizēšanā varētu tikt arī labots, jo ar katru dienu tikai top skaidrāks, kāds katrai skolai būs piemērotākais risinājums. Līdzīgu situāciju iezīmēja arī Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska.

“Druva” uzrunāja vairākas Cēsu pilsētas izglītības iestādes par to izvēlēm un vēl pēdējās dienās apdomātajiem risinājumiem audzēkņu plūsmas plānošanā. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā iecerēts, ka atpūtas un ēdienreizes starpbrīži klasēm būs dažādā laikā, lai skolēni pēc iespējas mazāk kontaktētos. Ja līdz šim ēdnīcā teorētiski maksimālais iespējamais bērnu skaits bija 150, tad šo mācību gadu uzsākot, tajā vienlaikus atradīsies ne vairāk par 50 skolēniem jeb divas klases ar pietiekamu attālumu starp abu klašu audzēkņiem, skaidro iestādes direktore Ravita Blaževica. “Iespēju robežās centīsimies nepieļaut klašu sajaukšanos,” teic Pastariņa skolas vadītāja, piemetinot, ka gaiteņos iecerētas norādes, nodrošinot vienvirziena pārvietošanos vienā virzienā. Specializētie mācību kabineti, kuros vienas klases audzēkņus nomaina nākamie, tiks vēdināti un dezinficēti.

Pirmo trīs klašu audzēkņi ierasti gandrīz visas stundas pavada vienā telpā. Kā vairums skolu, arī Pastariņa skola lēmusi, ka bērnu vecāki mācību iestādi varēs apmeklēt, tikai lai tiktos ar pedagogiem vai administrāciju, un iepriekš būs jāpierakstās, rīta drūzmēšanās pie bērnu garderobes vairs nebūs. Šajā skolā tiks ieviests arī bezkontakta termometrs, bērni ar paaugstinātu temperatūru vai jel kādām elp­ceļu saslimšanas pazīmēm tiks novirzīti atsevišķā telpā, vecākiem lūgs pēc iespējas ātrāk ierasties pēc bērna.

Arī Cēsu 1.pamatskolā audzēkņu vecāki no savām atvasēm atvadīsies pie durvīm, kur pēc stundu beigām ar dežurantes atbalstu mazākos varēs arī pasaukt. Iestādes direktore Antra Avena pastāstīja, ka stundu saraksts būs tāds, lai nodarbību sākums un beigas 1.-4.klasēm un 5.-9.klasēm atšķirtos. Tātad zvana uz stundu vairs nebūs, nodarbību sākums būs jāuzmana pašiem pedagogiem, bet mazajiem audzēkņiem, iespējams, būs motivācija ātrāk apgūt pulksteni. Stundas tiks plānotas pa blokiem, un nodarbību grafiks – veidots katrām divām nedēļām. A.Avena skaidro, ka tādējādi iecerēts samazināt kontakta biežumu, ja skolotājs vienas nedēļas nodarbības vietā ar klasi strādā divas stundas, turklāt arī vienas dienas ietvaros vienu klasi satiek mazāks skolotāju skaits. Mācību process arī tiks organizēts pa klasēm, uz katru speci­alizēto kabinetu dosies skolotāji, nevis bērni. Izņemot, protams, datorklasi un sporta stundas, kur aprīkojums pieejams tikai attiecīgajā telpā. Taujāta par vecāku mulsumu saistībā ar pārmaiņām, A.Avena teic, ka pagaidām sūdzību nav bijis, turklāt “visi tiešām ļoti vēlas mācīšanos klātienē”.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *