Raksti

Viedokļi

Diskutēs par nākotnes redzējumu

Lai rastu iespējami objektīvāko ainu Jaunpiebalgas attīstībai, deputāti nolēma aicināt savu redzējumu par pagasta attīstību izteikt dažādu sfēru pārstāvjiem, gan jaunpiebaldzēniem, gan cilvēkiem, kuru dzīve vai darbs saistīti ar pagastu. Tika nolemts rīkot konferenci. Šāds pasākums pagastā notiek pirmo reizi. Tas zināmā mērā ir eksperiments. Prātā ir teritoriālā plānojuma un pagastu apvienošanās projekta apspriešanas negatīvā pieredze, kad iedzīvotāji izrādīja mazu interesei. Tāpēc uz diskusiju aicinām cilvēkus, kas izrādījuši interesi par pašvaldības darbu – pedagogus, kultūras darbiniekus, uzņēmējus un citus sabiedriski aktīvos, kuri vai nu dzīvo, vai savulaik dzīvojuši mūsu pagastā.

Darbu organizēsim diskusiju grupās. Atsevišķi par savām problēmām un attīstības iespējām runās lauksaimnieki, izglītības un kultūras darbinieki, tūrismā iesaistītie un citi uzņēmēji. Tiks runāts par sociālās sfēras pilnveidošanās virzieniem, komunālās infrastruktūras problēmām, kā arī apspriedīsies citu interešu grupu pārstāvji. Viens no svarīgākajiem jautājumiem, par kuru runāsim atsevišķi, bet kurš skar gandrīz visas sfēras, ir administratīvi teritoriālā reforma. Tā atkal aktualizējusies un kārtējo reizi karājas pār pašvaldību plāniem kā Damokla zobens. Tādēļ piedalīties konferencē esam aicinājuši arī kaimiņu pagastu pašvaldību vadītājus un vairāku kaimiņu pagastu uzņēmējus.

Diskusiju dalībnieki izvirzīs problēmas, izvērtēs to nozīmīgumu un iespējamos risinājumus. Darba dienas otrajā daļā tiks apkopots diskusiju grupu darbs, kuru kopā apsprie-dīs visi konferences dalībnieki. Ceram, ka šajās sarunās izkristalizēsies prioritātes un otršķirīgie jautājumi.

Uzskatu, ka Jaunpiebalgā aktuāla ir sociālā sfēra. Turpmāk īpaša vērība jāpievērš sociālo pakalpojumu uzlabošanai, veidojot dienas vai sociālās aprūpes centru. Jāmeklē jauni risinājumi kultūras darbam, jo šajā sfērā samazinājusies iedzīvotāju aktivitāte. Jākonkretizē attīstības programmas realizētā projekta – jaunās sporta halles – izmantošanas veidi, organizējot piedāvājumu ikvienai vecuma grupai. Pašvaldībai arī būtu jāsniedz atbalsts uzņēmējiem, kas nodrošina sadzīves pakalpojumu pieejamību. Pagastā nav apavu darbnīcas, nav pulksteņmeistara un nevar nodot labošanā sadzīves tehniku.

Tā kā vēl viens svarīgs pagasta attīstības programmas punkts – ceļa Jaunpiebalga – Vecpiebalga – rekonstrukcija ir sākusies, ir pamats cerēt, ka mūsu teritorijas attīstība turpmāk notiks straujāk. Domāju, ka varētu ienākt jauni uzņēmēji, ka pagastu par dzīves vietu varētu izvēlēties citu novadu ļaudis un pie mums tālākā nākotnē varētu sākties jaunu dzīvojamo māju būvniecība. Plānojot attīstību, jāņem vērā šī iespēja.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *