Raksti

Skolās

Vecāku mēnesis

Kā ārstēt lācīti? Līvu pirmsskolas grupas “Lācīši” bērni kopā ar skolotāju Zani iejutušies jauno mediķu lomās. Mazie cītīgi klausās un ārstē saslimušo lāci pēc Karlīnas mammas ieteikuma.
Foto: no albuma

Līvu pirmsskolas bērnu vecāki visu janvāri varēja vērot nodarbības,
līdzdarboties ar pedagogiem un izprast sava mazuļa vajadzības.

“Vecāku mēnesis ir kļuvis par mūsu pirmsskolas izglītības iestādes tradīciju. Jau pērn janvāri pasludinājām par vecāku mēnesi, lai pilnveidotu pedagogiem sadarbības un komunikācijas prasmes ar audzēkņu vecākiem, radītu viņiem iespēju ieskatīties pedagogu ikdienas darbā. Tā vecākiem ir arī lieliska iespēja novērtēt sava bērna prasmes un sadarbību gan ar pedagogiem, gan vienaudžiem,” pastāsta Līvu pirmsskolas vadītājas vietniece izglītības jomā Ieva Malkava.

Bērnu vecāki visu mēnesi varēja piedalīties nodarbībās un citās pedagogu saplānotās aktivitātēs, tā redzot bērna izaugsmi vai, tieši pretēji, jomas, kurās jāsniedz atbalsts. “Arī bērni ir ieguvēji. Viņi ir gandarīti par savu vecāku līdzdalību grupas ikdienas procesos, bērni iegūst pozitīvas emocijas, pavadot iestādē laiku kopā ar kādu no saviem ģimenes locekļiem – tā ir vērtīga pieredze,” turpina I.Malkava. “Vecāki ne tikai piedalās nodarbībās un ikdienas norisēs bērnudārzā, bet arī līdzdarbojas, iepazīstina bērnus ar savu profesiju. Lielākoties visas aktivitātes saistītas arī ar radošo darbošanos, kurās bērni apgūst ko jaunu. Prieks, ka vecāki vienmēr nāk sagatavojušies – ar izstrādātām prezentācijām, uzskates materiāliem, kāda audzēkņa vecmāmiņa bija paņēmusi līdzi šujmašīnu, lai iepazīstinātu ar šuvējas profesiju. Bērni varēja iepazīt, kā strādā šujmašīna, ko ar to var izdarīt.” Svarīgs pirmsskolas dzīvē ir arī ekoskolas statuss, tāpēc īpašs prieks bijis uzņemt bērnu vecākus, kuru darbs saistās ar vides tēmu, kāda no māmiņām nodarbību par savu profesiju noturējusi ārā, svaigā gaisā.

“Tā kā viens no mūsu pirms­skolas šī gada uzdevumiem ir lasītprasmes attīstīšana, arī par to vecāki ir padomājuši – stāstīja pasakas, kopā ar bērniem minēja mīklas, iepazīstināja ar sev mīļām dzejas grāmatām. Tāpat vecāki mudināja bērnus diskutēt. Ciemos pie bērniem bija arī režisore, kas pastāstīja un deva iespēju lasīt par lugām, kuras viņa iestudējusi, teātra izrādēm, tā veicinot lasītprasmi,” tā I.Malkava.

Janvārī vecāki varēja piedalīties arī bērna nodarbībā pie logopēda. “Darbojoties kopā, vecākiem veidojas izpratne par lasītprasmes nozīmīgumu, viņi arī mājās var strādāt ar savu bērnu pie vajadzīgajām prasmēm.”

Lai jaunāko bērnu vecākiem varētu parādīt, kāda ir viņu mazuļu ikdiena iestādē, pedagogi veido materiālu video formātā. Mazos bērniņus pārmaiņas rutīnā satrauc, mammas, tēta vai cita tuvinieka apciemojums izjauc ierasto ritmu, tāpēc labāk mazuļu darbošanos var parādīt video ierakstā. “Vecāki to var noskatīties sapulcē, tomēr arī šo bērnu vecākiem pēc tam ir iespēja radoši kopā darboties ar bērniem grupiņās, klātienē, novērtējot gan savu bērnu emocionālo stāvokli, gan dažādas prasmes, ko viņi ir apguvuši pirmsskolā pavadītajā laikā,” saka I.Malkava.

Vecāku mēnesī Līvu pirmsskolā neatņemama sastāvdaļa ir arī audzēkņu vecāku un pedagogu individuālas pārrunas. “Pēc individuālajām sarunām pedagogi ir vienisprātis, ka vecāku līdzdalība un iesaiste ir jūtama visās jomās. Šobrīd sevišķi aktuāla ir lasītprasmes attīstīšana. Šajā tēmā bijām noorganizējuši tikšanos ar humānās pedagoģijas lektori, Valsts izglītības satura centra eksperti Valentīnu Voicišu, kas sniedza padomus, kā risināt sarežģītākas situācijas, ar ko nāca klajā vecāki,” tā I.Malkava.

Profesiju prezentācijās vecāku mēnesī piedalījās gan policists, gan mediķis, gan logopēds, dārzniece, sakarnieks un citi, bet kāds vectētiņš parādījis, kā spēlē akordeonu. “Bērni patiešām uzzināja ļoti daudz jauna, kas varbūt citādi nemaz nebūtu iespējams,” teic I.Malkava un piebilst, ka pēc “Vecāku mēneša” ar pedagogiem tiek pārrunāts, kādi ieguvumi no šādas akcijas ir tieši viņu darbā.

Savukārt vecāki, kas viesojušies bērnudārzā, priecājušies par atklātajām, jaukajām sarunām ar pedagogiem, daži atzinuši, ka ir skaidrs – pedagoga darbs nenozīmē tikai rotaļāšanos ar bērniem visas dienas garumā, citiem liels gandarījums par pedagogu ieguldīto darbu nodarbību sagatavošanā. “Daži vecāki pat teica, ka vēlētos, lai šāda veida aktivitātes, kurās tiek iesaistīti vecāki, notiktu biežāk nekā reizi gadā,” piebilst I.Malkava.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *