Vidzemes TV

Četras Salacas upes baseina pašvaldības noslēdz sadarbības līgumu