Raksti

Viedokļi

Sievietei ir vieta biznesā

Sarmīte Feldmane

Biedrības “Līdere” sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Lat­vijas fakti” pētījumā “Sievietes uzņēmējdarbībā” konstatēts, ka 95 % sieviešu uzņēmēju nenožēlo savu lēmumu darboties biznesā, tomēr negatīvi vērtē biznesa vidi Lat­vijā.

Vairāk nekā puse – 62 % aptaujāto sieviešu – biznesa vidi vērtē kā nelabvēlīgu un biznesa attīstību traucējošu. Tas ir par 24 % vairāk nekā 2012. gadā veiktajā pētījumā. Galvenais iemesls kritiskajam vērtējumam – valsts īstenotā nodokļu politika.
Svarīgākie iemesli uzņēmējdarbības sākšanai ir iespēja darīt darbu, kas pašai patīk (88 %), iespēja būt neatkarīgai (85 %) un iespēja realizēt sevi (82 %). Kaut gan 75 % sieviešu uzskata, ka nav atšķirības, vai biznesu uzsāk sieviete vai vīrietis, tomēr puse (48 %) domā, ka sievietēm veidot karjeru ir grūtāk nekā vīriešiem.

Pētījumā konstatēts, ka 95 % no uzņēmējām saņem ģimenes atbalstu, kaut gan joprojām lielākā daļa ģimenes un saimniecības rūpju gulstas uz sievietēm – tā uzskata 72 % aptaujāto. Tomēr šajā jomā vērojami uzlabojumi – pirms 10 gadiem 83 % sieviešu uzskatīja, ka uz viņām gulstas lielākā daļa mājas rūpju. Tāpat šajā laikā samazinājies to sieviešu skaits, kuras uzskata, ka darbs paņem visu viņu brīvo laiku – šobrīd tā domā 49 % uzņēmēju, pirms 10 gadiem – par 20 % vairāk (69 %)!

Aptaujāto sieviešu vērtējumā pārliecinoši aktuālākā problēma ir augstie nodokļi. 82 % respondenšu to ierindo trīs nozīmīgāko problēmu vidū, kas kavējušas uzņēmuma attīstību. Vēl arī min nesakārtoto likumdošanu (49 %) un kvalificēta darbaspēka trūkumu (32 %). Aktuāla problēma ir arī kontrolējošo institūciju lielais skaits un kontroļu formālais raksturs.
“Latvija ir starp Eiropas līderiem pēc sieviešu īpatsvara uzņēmējdarbībā un biznesa vadībā. Esmu pārliecināta, ka sieviešu aktivitāte un uzdrošināšanās veidot profesionālo un biznesa karjeru ir viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmes virzītājspēkiem,” uzsver Aiva Vīksna, uzņēmēja un biedrības “Līdere” valdes priekšsēdētāja.

Cēsīs forumā “Līdere” satikās no­vada sievietes uzņēmējas un uzņēmumu vadītājas. Tās bija sarunas par dzīvi, jo daudzām uzņēmējām bizness ir viņu dzīve, bet pārējām lielākā daļa.

“Sievietes vienmēr ir nākušas kopā. Jau kopš vecmāmiņu laikiem. Tā ir nepieciešamība soci­alizēties. Vīri dara savas lietas, sievietēm vajag satikties, tas dod labsajūtu un arī pieredzi, atbalstu,” saka Aiva Vīksna un atzīst, ka sievietes savā starpā vairāk uzticas cita citai.
“Uzņēmējām ir tik daudz kopīgu problēmu un vajag pleca sajūtu. Tik bieži daudz kas mainās – nodokļu politika, jāattīsta bizness arī ārpus Latvijas, jāgādā, lai ģimenei un darbiniekiem būtu labi. Ir jābūt vidē, kur šīs problēmas saprot. Jābūt ar mugurkaulu, lai ikdienā smaidītu, kad ir grūti, kad neveicas un ir situācija, ka konts ir tukšs, jo partneris nav ieskaitījis naudu, bet darbiniekiem alga jāmaksā,” uzņēmējas ikdienu ieskicē uzņēmēja un sieviešu uzņēmēju organizācijas vadītāja.

Viņa atgādina, ka Latvijā netiek novērtēts mazais bizness, kas Latvijā ir vairāk nekās 90 procenti. Allaž tiek cildināti lielie uzņēmumi, tie saņem pateicības un apbalvojumus.

“Biedrība “Līdere” ir mikronodokļa autore. 2004. gadā doma un mērķis bija cits. Svarīgākais – lai ģimenes uzņēmumos nopelnītais paliktu ģimenē. Braucam un priecājamies Austrijā par ģimenes kafejnīcām. Tur iesaistās bērni, lai mā­cītos darbu. Kāpēc tādu nav Latvijā? Braucot pa novadiem, gri­bam celt saulītē uzņēmīgas, strā­dīgas sievietes, tās, kuras neredzam uz žurnālu vākiem, televīzijā. Bet viņas strādā, dod darbavietas.

Laukos sievietes ir ļoti aktīvas. Ārvalstnieki brīnās, kāpēc Lat­vi­jā tik daudz uzņēmēju sieviešu. Esam pirmajā vietā Eiropā. Do­māju, ka mēs ne tikai mīlam to, ko darām, bet esam ļoti atbildīgas. Stiprais plecs dažkārt aizpeld, bet mēs paliekam, mums ir bērni, vecāki, darbinieki. Ne­va­ram vienā dienā pacelt cepuri, jo atbildības sajūta, kas ieaudzināta, ir mūsos. Tāpēc esam tik spēcīgas Latvijā. Nav svarīgs uzņēmuma lielums, bet tas, ko dari un kā. Arī noadītajā zeķu pārī, izceptajā kūkā ir ielikta mīlestība. Jaunā paaudze darbojas informācijas tehnoloģiju jomā un dara to ar mīlestību.

Ja vērtējam uzņēmumus, kur vairāk ir sieviešu, tur ir demokrātiskākas attiecības un vadības stils. Vīriešiem raksturīgi – es esmu priekšnieks. Bet priekšniekam jābūt atvērtam, nedrīkst ieiet pie darbiniekiem un kliegt – strādājiet! Tas nav vadītājs, līderis. Sievietēm pārmet, ka ir pārāk maigas, mātišķas, bet darām no sirds, veidojam vidi. Un būtiski – jaunajai paaudzei rādām darba čaklumu, nododam to, ko saņēmām no vecākiem. Pašas piemērs vienmēr ir vērtīgākais.

Sievietēm pārmet emocionalitāti. Kas ir emocijas? Tas ir patiesums, sirds mīlestība. Nevaram būt aukstas klintis priekos un bēdās. Pirmajās minūtēs valda emocijas, tad sieviete nomierinās un stingri iet uz priekšu. Vīrietis ātri pieņem lēmumu par miljoniem, pazaudē – un iet tālāk. Sievietes ir tās, kuras kritiskās situācijās vienmēr atrod izeju. Nebaidās pateikt patiesību, piedāvāt, ko darīt. Nevaram ļodzīties pa labi un kreisi. Sievietei ar mugurkaulu tas ir pa spēkam,” pārdomās dalās Aiva Vīksna.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *