Raksti

Viedokļi

Bērnudārza audzinātājām jānodrošina pilna slodze

Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādes padome, kuras sastāvā ir divi vecāki no katras grupas, savākusi audzēkņu vecāku parakstus un aicinās pašvaldību palielināt darba likmi Cēsu novada  pirmsskolas pedagogiem no pašreiz noteiktās 0,833 līdz pilnai slodzei, kas ir 40 darba stundas nedēļā. “Bērnudārza padomei ir nopietnas bažas par izglītības kvalitāti. Grupās ir liels bērnu skaits. Tas rada pārslodzi audzinātājām, bērniem emocionālo nogurumu un traucē izglītības programmas apgūšanā, ietekmē bērnu veselību,” saka padomes pārstāve Liene Kļaviņa. “Ja pirmsskolas skolotājiem palielinātu darba slodzi līdz pilnai, tad palielinātos skolotāju skaits, kas vienlaikus strādā ar grupu. Lielāks darba stundu skaits pedagogiem ļautu grafiku izveidot tādu, lai rīta cēlienā grupā ir divi pedagogi. Tas ļautu kvalitatīvāk apgūt mācību programmu, uzlabotu emocionālo klimatu. Īpaši tas svarīgi piecus un sešus gadus veciem bērniem, kurus jāgatavo skolai, lasīt un rakstīt jāpamāca arī individuāli. Kā lai to kvalitatīvi izdara viena skolotāja ar 25 bērniem?”

Vecāku padome izpētījusi, ka Valmierā, Limbažos, Vec­pie­bal­gā, Raunā pirmsskolas skolotājiem jau nodrošināta pilna slodze, savukārt Priekuļu novada un Rī­gas bērnudārzu vadītāji, izvērtējot situāciju, var nodrošināt grupā vienlaicīgi divas audzinātājas.

Ieceri palielināt slodzi un arī atalgojumu atbalsta vairums 5. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi. “Bērni mācās caur rotaļnodarbībām. Organizēt tās skolotājai vienai vienlaikus 20 bērniem ir iespējams, taču tad lielākā daļa bērnu ir tikai rotaļas dalībnieki, bet bērnu prasības ir lielākas. Veltot vairāk laika kādam no bērniem, skolotāja gribot, negribot to atņem citiem,” saka skolotāja Olga Fiļipova, kuras grupā ir 23 bērni, viens ķīniešu tautības, kuram jāvelta lielāka uzmanība, skaidrojot uzdevumu. Sākot gatavošanos skolai – burtu un ciparu iepazīšanai, rakstīšanas prasmju trenēšanai -, Olga nedēļā strādā divas dienas, kolēģe – divas, bet piektdienās katrai jāstrādā pusi dienas. Vēl ir audzinātājas palīgs – aukle, kura palīdz tehniski, bet nereti jānāk palīgā arī bērniem uzdevumu pildīšanā. “Bieži saka, bērns ir kā plastilīns, ko izveltnēsi, to “saņemsi”. Sko­lotājām būs vairāk laika sasildīt to plastilīna gabaliņu – bērniņu, ilgāk paturēt rociņu, ciešāk apskaut.”

Vecāku padome veikusi aptuvenus aprēķinus par papildu līdzekļiem, lai nodrošinātu pilnu slodzi audzinātājām. Tas no pašvaldības budžeta prasītu 0,5%.

Izglītības iestādes padomes iniciatīvu atbalsta arī bērnudārza vadītāja Liene Kazaka: “Divas audzinātājas rīta cēlienā palielinātu izglītības kvalitāti un sekmētu individuālu pieeju katram bērnam.” Līdzīgās domās ir Cēsu 1. bērnudārza vadītāja Māra Virs­kule: “Ierosinājumu vērtēju pozitīvi, jo man ir pieredze ar dažādām slodzēm un audzinātāju skaitu grupā. Valstiskā līmenī tiek izstrādātas vadlīnijas jaunai izglītības pieejai, un tās ietver arī ciešāku skolotāju sadarbību un darba plānošanu.” M. Virskule sagatavošanas grupu ar 24 bērniem nodarbībās cenšas dalīt – puse apmeklē mūzikas vai sporta nodarbību, otra puse vingrinās rakstīšanā vai lasīšanā, kā atbalsta personu iesaistot auklīti.

Cēsu 4. bērnudārza vadītāja Līga Balode norāda, ka iestādes padomē arī ierosinājums pārrunāts. “Bērnudārzos darba organizācija var būt atšķirīga. Ceturtdienās pie mums abas audzinātājas strādā vienlaikus. To ieviest ļauj darba stundu atlikums no darba dežūrgrupā. Ņemot vērā bērnu nelielo skaitu, kas dārziņu apmeklē jau no pulksten septiņiem un uzturas līdz 19, ir tikai viena dežūrgrupa, bet pārējām īsāks darba laiks. Savukārt paralēlās nodarbības notiek, kad puse grupas bērnu brauc uz peldēšanu, otra apgūst mācību vielu.”

Cēsu 2. pamatskola ar pirms­skolu, tās direktore Ija Bram­mane atbalsta pakāpenisku pāreju līdz 40 darba stundām nedēļā, lai audzinātājas vairāk laika varētu veltīt individuālajam darbam ar bērniem. “Ikdienā skolotājas neskaita darba stundas, gatavas kopīgas lietas labā būt darbā arī savā brīvdienā. Tā notika Mārtiņ­dienā, kurā piedalījās grupas abas audzinātājas.

Cēsu 5.pirmsskolas iestādes padome savākusi vairāk nekā 170 vecāku parakstus, kas atbalsta ierosinājumu. “Iniciatīva ir izplatīta arī feisbukā. Parakstu lapas ir bērnudārzos, lai vecākiem būtu iespēja paust atbalstu,” saka Lie­ne Kļaviņa. Plānots, ka drīzumā vēstule tiks nosūtīta pašvaldības vadītājam un par izglītību atbildīgās komitejas deputātiem, lai pirms nākamā gada budžeta pieņemšanas ierosinājumu varētu izvērtēt.

Cēsu pašvaldības Izglītības nodaļā uzzinājām, ka nākamā gada budžeta projektā ir plānots palielināt pirmsskolas izglītības pedagogiem darba slodzi par vienu kontaktstundu nedēļā. Par šo iniciatīvu galavārds būs jāsaka paš­valdības deputātiem.

Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vecāki cer, ka viņu paraksti būs nopietns signāls, lai ieviestu pilnu slodzi pirmsskolas pedagogiem pašvaldības bērnudārzos.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *