Ziņas

Sabiedrība

Zosis noēd rudens ražu

Iztraucēti. Šosejas malā Jaunraunā zosis steidza ieturēt sātīgu zelmeņa maltīti. Pieejot tuvu, putni pacēlās spārnos un nolaidās turpat netālu, lai pusdienošanu turpinātu.Foto: Marta Martinsone

Pavasaris zemniekiem saistās ar cerībām, ka rudenī varēs novākt kārtīgu ražu. Taču lauksaimniekiem vienmēr jārēķinās, ka arī daba diktē savus noteikumus. Jau daudzkārt izskanējis, ka migrējošie putni posta sējumus. Tie, ceļā atgūstot spēkus, ne tikai noēd sadīgušos graudaugu asnus, bet tos arī izmīņā. Arī mūspusē vairākās vietās, kur lielāki tīrumi un var labi nolaisties, kā arī ir pietiekami ēdamā, redzami lieli zosu bari. Tajos vairāki simti putnu. Ieraugot cilvēku, tie nesteidzas aizlidot, bet, kad pabaida, bars paceļas spārnos un nolaižas nedaudz tālāk.

SIA “Gaižēni” laukus Priekuļu novada Jaunraunā zosis novērtējušas par labām ganībām. “Bari dzīvo pa laukiem, ēd nost graudaugu sējumus. Pupas iesētas dziļi, bet, ja kāda atrod, tad arī pārējās meklē. Nav vērts baidīt, jo putnu bars palido gabaliņu nost, atkal nolaižas un turpina baroties,” stāsta SIA “Gaižēni” lauku īpašumu apsaimniekotājs Sandis Ivanovs un atzīst, ka neviena saimniecība nav pasargāta no putniem, ar tiem jārēķinās. “Agronoms novērtēs sējumus, aprēķinās zaudējumus, kārtosim kompensāciju,” bilst Sandis Ivanovs.

Mārsnēnu pagasta “Siliņu” saimniece Indra Pimenova atzīst, ka satraukumam par putniem vismaz pagaidām nav pamata. “Mums nav sējumu, zālājos zosis barojas, bet tādus postījumus kā sējumiem nenodara. Kādu baru esam pabaidījuši. Putni aizlido uz kaimiņu laukiem,” domās dalās zemniece un pastāsta, ka kaimiņu novadā gan zosis atradušas kāda zemnieka pupu lauku. Pēc putnu vizītes to vairs pazīt nevar.


Pērn Latvijas Vides aizsardzības fonds izmaksāja vairāk nekā 72 000 eiro lielas kompensācijas par nemedījamo migrējošo putnu nodarītajiem postījumiem augkopībai un zivju dīķiem. Vislielākās platības, kuras skāruši gājputnu – gulbju un zosu – postījumi, 2015. gadā bija apsētas ar lauka pupām – 153,75 hektāri, par ko izmaksātā kompensācija ir 24 976 eiro, kā arī lopbarības pupām – 118,54 hektāri un 40 263 eiro. Savukārt par izpostītiem rudzu sējumiem 105,85 hektāru platībā izmaksātas kompensācijas 7277 eiro apmērā. Pērn pavisam kompensācijas izmaksātas 86 gadījumos.