Ziņas

Sabiedrība

Zosis mielojas ziemāju laukos

Pusdienas galdā. Zosu bars barojas ziemāju laukā Jaunraunā.Foto: Sarmīte Feldmane

Braucot no Stalbes uz Valmieras pusi vai caur Jaunraunu, uzmanību piesaista skaistie ziemāju lauki. Un… lieli zosu bari. Pa gabalu zaļumu vairs redzēt nevar, tikai kustīgs paklājs laukā. Zosis ir ceļā uz ziemeļiem, piestājušas baroties. Kad tās dodas tālāk, paliek melns, nobradāts ziemāju lauks. SIA “Stalbes Agro” valdes priekšsēdētāja Aija Balode vērtē, ka šogad pavasaris vēls un vismaz pupu sējumus zosis neiznīcina, kā bijis pērn un aizpērn. “Pagājušajā pavasarī mums jau bija pieredze, ka lauki, kuros tikko sadīgušas pupas, jāsargā, jo iepriekšējā pavasarī zosis pupu tīrumus izēda. Divas nedēļas cilvēks sēdēja pie liela lauka un baidīja zosis. Citas iespējas nebija. Nosargāja. Tāpat vien padzenāt nav jēgas, tās tikai palaižas gabaliņu uz priekšu un atgriežas,” pastāsta Aija Balode un piebilst, ka laikapstākļi šopavasar nav ļāvuši agri iesēt pupas, tā nu zosīm veselīgā barība šoreiz netiek. “Pagaidām zosis tritikāles tīrumā nav redzētas. Jācer, ka aizlidos garām,” bilst lauksaimniece.

Stalbes pagasta zemnieku saimniecības “Zaķi” saimnieks Jānis Bērziņš par zosu postījumiem īpaši nebēdā. “Kad nosēžas lielāks bars, protams, ir postījumi. Taču dabai arī vajag savu daļu,” saka zemnieks un pastāsta, ka ziemāju lauki šopavasar nav sasēti lielās platībās. “Kādreiz mežacūkas sējumus izpostīja daudz vairāk, nekā to izdara zosis,” atzīst Jānis Bērziņš.

Ziemāji pārziemojuši labi, par zaļajiem sējumiem var tikai priecāties. “Ja putni nopostījuši sē­ju­mus, zemnieki var prasīt kompensācijas,” atgādina Aija Balo­de, viņa ir arī Lauk­saimniecības organizāciju sadarbības padomes locekle. Pagājušogad par gājputnu nodarītiem postījumiem lauksaimnieki saņēmuši gandrīz 190 tūkstošus eiro lielas kompensācijas. 2015. gadā tas bija par nepilniem 8 000 eiro mazāk. Kom­pen­sācijas regulē Ministru kabineta noteikumi “Kār­tība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās nepieciešamo aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai”.