Ziņas

Sabiedrība

Zosēnu pagasta seniori aicināja uz dzīves svinēšanu

Debija. Zosēniešu dzīves svinēšanas pasākumā debitēja jauns duets - Anita Mišiņa un Aleksejs Sidoraks.Foto: no albuma

Zosēnu pagasta seniori sestdien saaicināja tuvus un tālus draugus uz dzīves svinēšanu pavasarī.

Pagasta kultūras un sabiedriskajā centrā sanākušajiem ar kuplu kultūras programmu uzstājās vietējie: dāmu deju kopa “Vēlais pīlādzis” Ingūnas Kal­niņas vadībā, senioru kopienas aktīvisti ar Zinaīdas Šoldres un Ilzes Cīrules izveidoto repertuāru un nelieliem skečiem, kā arī debitēja skanīgs Anitas Mišiņas un Alekseja Sidoraka duets. Par sirsnīgu un muzikālu noformējumu ar lustēm un sadziedāšanos visa vakara garumā rūpējās Balvu dāmas no plēšu (akordeonu) ansambļa “Ama”.

Pasākums izvērtās iespaidīgs, jaudīgs un reizē jautrs, atzīst Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskā centra vadītāja Dzidra Prūse. “Satikāmies pēc ilgā kovida laika un lustējāmies līdz pat vēlam vakaram. No aicinātajiem draugiem uz dzīves svinēšanu ieradās draugi no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Taurenes un, protams, šoreiz plašākā pulkā paši zosēnieši. Pasākumā lielu artavu deva jaunās senioru grupas – kopienas aktīvisti Zinaīda Šoldre, Ilze Cīrule, Ināra Slavēna un Ieva Dulberga kopā ar līdzšinējo senioru aktīvisti Ainu Lauku,” par pagasta iedzīvotāju darbīgumu pastāsta Dz.Prūse. Pasākuma laikā Aina Lauka, kas daudzus gadus gādājusi par pagasta vecākās paaudzes dzīves dažādošanu, svinīgi nodeva pilnvaras jaunajai grupiņai, lai tā rūpētos par vietējo senioru labklājību un atpūtu.

Zinaīda Šoldre pastāsta, ka visiem pasākums ļoti patika, tas bijis jūtams nepāprotami. “Visi bija priecīgi, visi iesaistījās un labprāt svinēja dzīvi jau no vieniem dienā līdz pat septiņiem vakarā. Ne viens vien, braucot mājās, atzina, ka nekas labāks par šādu pasākumu būt nevarot,” piedzīvotajā dalās zosēniete. Stāstot par turpmākajām iecerēm, Z.Šoldre teic, ka plāno rīkot tematiskas vakara saiešanas, rosinot seniorus iziet no mājas, izkustēties, kā arī ieplānot kādu ekskursiju – sākumā tuvāk un tad jau ar laiku skatītos, kur varētu aizbraukt tālāk. “Cilvē­kiem ļoti patīk uzzināt, redzēt ko jaunu, patīk ekskursijas, tāpēc arī par tām domāsim. Pa šiem pandēmijas gadiem daudzi iesēdējušies mājās, grūti izkustēties, bet mēģināsim palīdzēt to darīt. Un arī šis pasākums parādīja, ka visi jutās labi, bija priecīgi cits citu satikt, pabūt kopā.”

Ciemos bija atbraukuši arī seniori no informatīvi izglītojošā un izklaidējošā klubiņa “Randiņš” Taurenē. Tā vadītāja Sarmīte Lielā sacīja: “Pasākums bija brīnišķīgi noorganizēts. Bija skaisti    un sirsnīgi redzēt, kā līdzšinējā senioru kopā aicinātāja nodod stafeti jaunajam aktīvistu pulciņam, sakot, ka neliegs savus padomus. Fantastiski, ka vietējie bija sarūpējuši kārtīgu svētku programmu – paši dziedāja, dejoja, izrādīja skečus. Svinējām dzīvi godam. Mums ļoti patika, tāpēc nolēmām, ka zosēniešus aicināsim pie sevis Jāņos, lai kopīgi svinētu svētkus Gaujmalā, jo kaimiņi vien esam. Kopā sanākšana ir ļoti vērtīga lieta, it sevišķi šajā, senioru, vecumā.”

Sarmīte Lielā pastāstīja, ka arī Taurenē vecākā paaudze aktīvi nāk kopā, neskatoties uz to, ka pēc pauzes ir grūti atsākt iepriekšējo ritumu. “Bet, kad iesāk, tad mēdz teikt – kur gan es biju agrāk, jo tikšanās tiešām dod ļoti pozitīvas sajūtas. Mēs labprāt braucam ciemos, bet vēl labprātāk uzņemam pie sevis. Jāteic, nokļūšana ciemos ir zināms izaicinājums, jo kopēja transporta nav, tad sasēžamies privātajās mašīnās, cik varam, un braucam. Paši arī katru mēnesi rīkojam kādu tematisku pasākumu, arvien kaut ko izdomājam un rosinām, lai cilvēki nāk. Piemēram, 4. maijā, Baltā galdauta svētkos, esam rīkojuši ģimeņu galdautu izstādes, tikko aprīļa sākumā izrādījām savas krūzītes. 10. maijā vienam mūsu kungam svinēsim 70 gadu jubileju. Atzīmēt kluba dalībnieku dzimšanas dienas mums ir tradīcija. Esam aktīvi – gatavojam pasākumus gan savā lokā, gan izejam tautās, kā arī aicinām ciemos pie sevis,” ar pieredzi dalījās S.Lielā, vēlreiz uzsverot, cik ļoti saistījusi Zosēnu senioru izdoma, sagatavojot priekšnesumus, par ko priecāties pašiem un iepriecināt viesus.