Ziņas

Sabiedrība

Zosēnos bibliotēka gaišāka un plašāka

Gandarīti. Zosēnu pagasta bibliotēkas Jurģos (no labās) Uldis Ozoliņš, Irene Prīse, Ausma Lādīte un Aleksejs Sidoraks. Foto: Sarmīte Feldmane

Zosēnieši pulcējās īpašos svētkos – pagasta bibliotēka svinēja Jurģus. No kultūras un sabiedriskā centra zāles aizskatuves otrajā stāvā tā pārcēlās uz pirmo stāvu.

Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore Natālija Krama atzina, ka līdz šim arī mazais, tumšais būcenītis bija laba bibliotēka, bet, lai nokļūtu tajā, apmeklētājiem bija jāizmanto stāvas kāpnes ēkas ārpusē. “Tagad tās telpa ir mājīga un gaiša, zosēniešiem patiks te uzkavēties, gan izvēloties grāmatas, palasot presi, gan izmantojot iespēju iesniegt iesniegumu paš­valdībai,” teica N.Krama un atgādināja, ka Zosēnu pagasta bibliotēka ir arī pašvaldības pakalpojumu klientu apkalpošanas centrs.

Zosēnu bibliotēka 16 gadus atradās nepiemērotās telpās, un jau pirms gadiem toreizējai pagasta pārvaldes vadītājai Zinaidai Šoldrei bija ideja, ka grāmatu krātuvei jāpārceļas uz kultūras un sabiedriskā centra pirmo stāvu.

“Bibliotēkas vajadzībām pārbūvētas telpas, kurās atradās krāj­aizdevu sabiedrība un bija neliela telpa sarunām. Krājaizdevu sabiedrība tagad ir otrajā stāvā, kur bija pagasta pārvaldes vadītājas kabinets. Savukārt pasta kādreizējā telpā ir kabinets    kultūras un sabiedriskā centra vadītājai, kura ir atbildīga par pašvaldības ēku un arī kultūras dzīvi pagastā. Savukārt iepriekšējā bibliotēkas telpā, aizskatuvē, vieta aktieriem un māksliniekiem pirms uzstāšanās,” pastāstīja Jaunpiebalgas apvienības vadītāja Dace Valde­miere – Bišere.

Darbus paveica apvienības saim­nieciskā dienesta darbinieki Uldis Ozoliņš un Aleksejs Sido­raks. “Ja piesaistītu firmu, izdevumu tāme būtu liela. Tā arī abi uzņēmāmies. Viss bija jāizvāc, jāizlauž siena, jāmaina grīda. Elektroinstalācija jāmaina, datortīkls jāievelk. Labi, ka nebija noteikta termiņa, kad jāpabeidz. Pērn Ziemassvētkos ar visu tikām galā, atlika bibliotēkai iekārtoties,” stāstīja U.Ozoliņš.

Gan N.Krama, gan D.Valde­miere – Bišere uzsvēra, ka gaišā un mājīgā bibliotēka ir piemērs sadarbībai, tam, ka, kopā darot, var izdarīt labi. Par telpas remontu gādāja apvienības pārvalde, par jaunajiem plauktiem, bibliotēkas iekārtojumu Cēsu Centrālā bibliotēka. Vasarā darbā iesaistījās skolēni, kuri darīja sev atbilstošus darbus. Iekārtot telpas palīdzēja ikviens pašvaldības darbinieks Zosēnos, kā arī brīvprātīgie un bibliotēkas vadītājas Irenes Prīses ģimene. Zosēnu pagasta bibliotēka tagad ir plaša, te mājīgs stūrītis arī bērniem, var pie galdiem piesēst un palasīt.

Zosēniete Ausma Lādīte, vērtējot bibliotēku, atzina: “ Ko es darītu, ja    nebūtu bibliotēkas? Grā­matas ir glābiņš. Tā kā pašai vairs nav aktīvas dzīves, tad lasu par citu dzīvi, ceļojumiem. Saka, ka jaunā paaudze grāmatas nelasa, bet kā jaunie rakstnieki raksta! Prieks lasīt Mērijas Elizabetes Kalniņas grāmatas. Divdesmit­gadniece jau izdevusi divas, brīnišķīga latviešu valoda, interesants sižets. Kad izvēlos grāmatas, vispirms eju pie latviešu autoru plauktiem. Visskumīgākais brīdis ir, kad jāaizšķir grāmatas pēdējā lappuse un jāatvadās. ” Ausma arī uzsvēra, ka bibliotekāre vienmēr ir atsaucīga, ja Zo­sēnos kādas grāmatas nav, atved no citas bibliotēkas.
Bibliotēkas vadītāja Irene Prīse saņēma laba vēlējumus no zosēniešiem, un ikkatrs uzsvēra, cik liela nozīme grāmatai ir viņa dzīvē. Zosēnu pagastā deklarēti 292 iedzīvotāji, bibliotēkas apmeklētāju sarakstā ir 131. Bibliotēkā ir pieejamas 4074 grāmatas. D.Val­demiere – Bišere atgādināja, ka bibliotekāre labi zina katra lasītāja intereses un tiek domāts, lai būtu pieejami tie darbi, kurus zosēnieši lasa.

I.Prīse nezinātājiem atklāja, ka bibliotēkas ārsienā ir noslēptas durvis. Viņai ir iecere, ka pa tām varētu iziet uz vasaras terasi. To varēs izmantot ikviens iedzīvotājs, ne tikai bibliotēkas apmeklētāji. Visi ir pārliecināti, ka vasaras terase būs, jo ir jau aprēķini, jāizstrādā skiču projekts, arī apzināts, kur varētu piesaistīt finansēju-mu.

Drustu pagasta bibliotēkas vadītāja Aija Ciguze, apsveicot kaimiņus, uzsvēra, ka bibliotēkas jaunās telpas ir pierādījums, ka, ja vietējā kopiena ir ieinteresēta, sadarbojoties ar pašvaldību, var paveikt daudz.

“Ja cilvēki te jutīsies labi, Zosēni nepazudīs,” uzsvēra Zosēnu pagasta kultūras un sabiedriskā centra vadītāja Dzidra Prūse, paužot gandarījumu, ka zosēnieši ir aktīvi, viņiem ir svarīgi, kas notiek pagastā, viņi ieinteresēti pauž viedokli, ierosina. Viņa izveidojusi zosēniešu “WhatsApp” grupu, tajā iesaistījušies vairāk nekā 94 pagasta iedzīvotāji.