Ziņas

Sabiedrība

Zobārstniecības poliklīnikai jubileja

“Savu darbību sākām ar tehniski novecojušu un nolietotu aparatūru, desmit gados esam kļuvuši par modernu

poliklīniku,” teica A. Priedīte. Jubilejas

dienās zobārsti saņēma jaunu rentgena aparatūru un resertifikātu nākamajiem pieciem darbības gadiem.