Ziņas

Sabiedrība

Zinātniski lietišķs dāvinājums

Augstskolas auditorijā. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes "Mežmaliņa" skolotājas Ilze Kizāne (no kreisās) un Inese Iesmiņa sarunā ar Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Lieni Kazaku, gaidot pedagogu zinātniski lietišķās konferences sākumu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiālē.Foto: Māris Buholcs

“Tā ir augstskolas dāvana pirmsskolas pedagogiem,” par Vidzemes mēroga konferenci, kas piektdien notika Cēsīs, sacīja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa. Ar bezmaksas lekcijām par jaunākajām atziņām pedagoģijā un psiholoģijā akadēmija apdāvināja tās pirmsskolas izglītības iestādes, kurās Cēsu filiāles studenti laipni uzņemti un atbalstīti prakses laikā.

Pirmsskolas skolotāji, kuri bērnudārzu mazuļos veido pamatzināšanas – iemāca lasīt un rēķināt -, zinātniski lietišķajā konferencē “Skolotājs un bērns izglītības sistēmā” klausījās RPIVA mācībspēkus.

Latvijā mācības bērniem sākas ātrāk par septiņu gadu vecumu, kad oficiāli sākas skolas gaitas. Valsts noteikusi, ka pirmsskolas nodrošina obligātās izglītības sākumu. Ar mazuļiem no piecu gadu vecuma strādā skolotāji, lai, 1. klasē iestājoties, bērni ne tikai pazītu burtus, bet prastu tos saskaitīt un lasītu. Nākot uz 1. klasi, bērniem jau jāmāk arī rēķināt desmita apjomā. Tas veido pamatu sekmīgām mācībām 1. klasē.

Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe Dzintra Kozaka pēc augstskolas lūguma apkopoja un rudenī iesniedza svarīgākās tēmas, kas interesētu pieredzējušus pedagogus. Lektores sagatavojās par tām runāt. Interese par gaidāmo konferenci Vidzemē izrādījās tik liela, ka Cēsu filiālei daudziem šoreiz nācās atteikt dalību. Lielākā auditorija, kas ir augstskolas namā Cēsīs, reizē var uzņemt 90 klausītājus.

Kā strādāt ar bērnu grupu, ja viens vai vairāki bērni tajā ir ar uzvedības problēmām, kā bērnos veidot matemātisko priekšstatu, kā vizuālā māksla var palīdzēt netiešā bērnu lasīt un rakstīt mācīšanā – tā ir daļa no lekciju tēmām, kurās RPIVA docenti un pedagoģijas maģistri izklāstīja jaunāko nozarē.

Ramona Oļehnoviča no Cēsu bērnudārza “Pīlādzītis”, Ilze Kizāne un Inese Iesmiņa no Priekuļu bērnudārza “Mežmaliņa”, Iveta Liepiņa no Veselavas bērnudārza “Druvai” pastāstīja, ka darba gados jau guvušas lielu pieredzi, bet tas nemazinot interesi arī par visu jaunāko, ko augstskola radījusi pedagoģijas zinātnē. Vidzemes pirmsskolas skolotāju izrādīto lielo interesi par lietišķo konferenci pedagoģes pamatoja ar to, ka līdzīgs piedāvājums Cēsīs ilgi nav bijis.

Konferencē plaši bija pārstāvētas arī bērnudārzu vadītājas. Viņu vadītās izglītības iestādes nodrošinājušas prakses vietas RPIVA Cēsu filiāles nepilna laika studentēm. Nereti pēc veiksmīgi aizvadītas prakses vadītājas pieņēmušas jaunās speciālistes darbā, kad viņas vēl turpina studijas. Gadās, ka bērnudārzos dažādu apstākļu sakritības dēļ (slimošana, bērnu kopšanas atvaļinājumi) arī steidzami vajadzīgi skolotāji. Mēdz būt, ka darbā uz laiku tad tiek pieņemtas studentes jau pēc 1. kursa, bet pieredzējušie kolēģi uzņemas papildu slodzi un sniedz atbalstu jaunpienācējai. Lai gan ārpus Rīgas pirmsskolas skolotāju tik ļoti netrūkst kā galvaspilsētā, arī Cēsu filiāles studentēm nevienai šobrīd nedraud bezdarbs. Jau mācoties pēdējā kursā, studentes strādā Vidzemes bērnudārzos. Pēc augstskolas beigšanas nereti jaunās speciālistes vēlas strādāt Rīgā.

RPIVA docente, Pedagoģijas fakultātes dekāne Inga Stangaine, kura konferenci Cēsīs beidza ar lekciju par skolotāja un bērna sadarbības iespējām mācību procesā, kopā ar citām kolēģiem no Rīgas bija gatavas arī diskusijām ar praktiķēm. Viņu vidū netrūka RPIVA Cēsu filiāles absolventes, kuras arī pēc augstskolas absolvēšanas un uzkrātās pieredzes darba gaitās gatavas saņemt arvien jaunas zināšanas.

“Tas bija pats kvalitatīvākais piedāvājums, ko pēdējā laikā pedagogu tālākmācību kursos esmu dzirdējusi,” pēc konferences sacīja Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Liepiņa: “Mēs, pedagogi, arī tie, kuriem darbā ir 20 gadu pieredze, pavadījām ļoti lietderīgu dienu. Savulaik esmu beigusi RPIVA, zinu tās labo līmeni, tāpēc priecājos, ka uz Cēsīm atbrauca akadēmijas lektori, tajā skaitā vienmēr pedagoģijas zinātnē progresīvā Antra Randoha, pie kuras arī esmu aizstāvējusi diplomdarbu. Paldies Dzintrai Kozakai, kura bija izanalizējusi un sagatavojusi tēmas, kas audzinātājām bērnudārzos patlaban ir visaktuālākās. Mana problēma tagad ir dzirdēto apkopot, lai par to pastāstītu kolēģēm, kuras no Veselavas nevarēja tikt uz šo konferenci. Lekcijas bija tik vērtīgas, ka Cēsu filiāles vadītājai Mārītei Raudziņai pateicos par idejas īstenošanu, kā arī aicināju Cēsīs lekcijas rīkot vēl, lai tajās varētu piedalīties arī citi pirmsskolas skolotāji.”