Ziņas

Sabiedrība

Zināms, kur jāiet balsot

Cēsīs būs jauns vēlēšanu iecirknis. Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido un vietnieks Jānis Kazainis cēsniekus informē par vēlēšanu iecirkni 2.pamatskolā. Foto: Māris Buholcs

3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. Balstiesīgie pilsoņi   ievēlēs deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputātus.

Lai gan līdz vēlēšanām vēl krietns laiks, novadu vēlēšanu komisijas jau strādā. Noteiktas vēlēšanu iecirkņu vietas, tūlīt tiks izsludināta pieteikšanās darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās.

Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājus Cēsīs, Inešos un Jāņmuižā gaida nelielas pārmaiņas.  Cēsīs būs vēl viens vēlēšanu iecirknis. Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido paskaidro, ka tas darīts, lai ievērotu Eiropas Savienības (ES) prasības. “Noteikts, ka vienā vēlēšanu iecirknī paredzēts apkalpot 1500 balsstiesīgo. Cēsīs visos vēlēšanu iecirkņos bija reģistrēti vairāk nekā trīs tūkstoši vēlēt tiesīgo. Izveidojot jaunu vēlēšanu iecirkni 2.pamatskolā, vēl nesasniedzam ES hartā paredzēto vēlētāju skaitu vienā iecirknī. Cēsīs vēl vajadzētu vismaz divas vietas, kur varētu doties nobalsot,” stāsta novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja.  Līdz ar jauna iecirkņa izveidošanu daudziem cēsniekiem mainīsies vieta, kur gadiem vēlēts. “Esam mainījuši vēlēšanu iecirkņu robežas. Daudziem, kuri līdz šim pašvaldību vēlēšanās devās uz 1.pamatskolu, tagad iecirknis būs 2.pamatskolā, bet kam bija iecirknis Cēsu Valsts ģimnāzijā, būs jāiet uz 1.pamatskolu. Par robežu noteicām dzelzceļu,” skaidro Līga Dzemido un atgādina, ka saņemto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vēstuli vajadzētu saglabāt līdz vēlēšanu dienai.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto Vēlētāju reģistru. Vēlēšanām katrs vēlētājs tiks reģistrēts noteiktā iecirknī – sākotnēji tajā pašvaldībā, kas atbildīs vēlētāja reģistrētajai dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlēšanu dienas. No 25.marta līdz 16.maijam vēlētāji varēs izmantot iespēju iecirkni mainīt uz jebkuru citu iecirkni savas pašvaldības robežās vai uz jebkuru citu iecirkni pašvaldībā, kur vēlētājam pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. No 22. līdz 24.martam  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sagatavos un vēlētājiem uz deklarēto dzīvesvietas adresi nosūtīs vēstuli ar informāciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēšanām. Līga Dzemido uzsver, ka cēsniekiem ļoti uzmanīgi jāizlasa, kurā pašvaldības iestādē ir viņu vēlēšanu iecirknis, lai vēlēšanu dienā nekļūdītos un neaizietu uz citu.

Cēsīs vēlētājiem vēl vienas pārmaiņas. Pierastais vēlēšanu iecirknis Pastariņa pamatskolā sakarā ar tās rekonstrukciju tiks pārcelts uz domes ēku Raunas ielā 4. Cēsīs vēlēšanu iecirkņi būs – 1., 2.pamatskolā,  Cēsu Valsts ģimnāzijā, pašvaldības ēkā Raunas ielā 4, firmas “CATA” ēkā un Vaives pagasta pārvaldē.

Priekuļu novadā vēlēšanu iecirkņa atrašanās vieta mainīta Jāņmuižā. Līdz šim jāņmuižnieki balsot devās uz profesionālo skolu, tagad iecirknis būs bērnudārza ēkā. “Jāņmuižniekiem tas problēmas nesagādās, jo bērnudārzs ir turpat ciemata centrā. Diemžēl ir daži pakāpieni, kas varētu traucēt iecirknī iekļūt cilvēkiem ratiņkrēslā. Vēlētājiem ir iespēja mainīt vēlēšanu iecirkni, pieteikt balsošanu mājās. Katra situācija tiek atrisināta,” stāsta Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Ikauniece. Priekuļu novadā vēlēšanu iecirkņi tiks iekārtoti Liepas pamatskolā, Mārsnēnu tautas namā, Priekuļu vidusskolā, Jāņmuižas bērnudārzā un Veselavas bibliotēkā.

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā vēlēšanu iecirknis gadu desmitiem atradies pilī – pagasta pārvaldē. Lai nodrošinātu piekļuvi vēlētājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tas pārcelts uz jauniešu centru. Tas atrodas blakus pagasta pārvaldei, vēlētājiem atrast nebūs problēmu. Vecpiebalgas novadā vēlēšanu iecirkņi būs Taurenes, Dzērbenes, Kaives pagastu pārvaldēs, novada domes ēkā Vecpiebalgā un jauniešu centrā Inešos.

Amatas novadā vēlēšanu iecirkņi Līvu bibliotēkā un novada domē Drabešu pagastā, Ģikšos Amatas pagastā, Skujenē – tautas namā, Zaubes skolā, Nītaures pagasta pārvaldē. Jaunpiebalgas novadā – kultūras namā Jaunpiebalgā un pagasta pārvaldē Zosēnos. Līgatnes novadā domes ēkās Augšlīgatnē un Līgatnē. Pārgaujas novadā Straupes, Stalbes un Raiskuma pagasta pārvaldēs. Raunas novadā  Raunas vidusskolā un Drustu tautas namā. Vēlēšanu iecirkņu komisijas izveido novada vēlēšanu komisijas vismaz 40 dienas pirms vēlēšanām. Drīzumā tiks izsludināta pieteikšanās darbam komisijās.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām notiks no 14. līdz 24.aprīlim. Savukārt pašvaldību vēlēšanās priekšvēlēšanu aģitācijas periods sākās jau  4. februārī, tas ilgs līdz 3. jūnijam.