Ziņas

Sabiedrība

Zināmi NVO sociālo jomu projektu konkursa rezultāti

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Sociālais dienests) šā gada jūnijā izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām (NVO) līdzfinansējuma saņemšanai sociālajā jomā. Projektu konkursa mērķis bija iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, kā arī sekmēt un dažādot atbalstu sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām. Projektus plānots īstenot līdz šā gada decembrim.

Kopā saņemti 7 projektu pieteikumi – Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības projekts „Īpašā senioru veselības grupa”, Latvijas Neredzīgo biedrības Cēsu teritoriālā organizācijas projekts „Mana pasaule bez šķēršļiem”, Multiplās sklerozes slimnieku biedrības MS-s Cēsis projekts “Multiplās sklerozes MS) slimnieku un cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācijas veicināšanai – brauciens uz koncertu Dzintaru koncertzālē un MS slimnieku aprūpe”, biedrības “Ģimenes centra Mūsu nākotne” projekts “Esi sveicināta skola”, Cēsu politiski represēto biedrības projekts „Caur Sirdsapziņas ugunskuru ar mazām dzirkstelēm paaudžu tuvināšanās”, biedrības “Gādība.LV” projekts “Kopā būšanas prieks”  un biedrības „Brīnummāja” projekts „Brīnumu laiks”.

Līdzfinansējuma atbalsts tika piešķirts visiem projektiem, kopumā piešķirot 3 500 euro līdzfinansējumu. Šī gada NVO projektu konkursā bija novērojama liela aktivitāte, pārsteidzot ar lielo ieinteresētību sociālo jomu projektu realizēšanā. Kopā tika pieprasīti 4 355.85 euro. Projekta pieteikumiem, kuri saņēma augstākos divus vidējos vērtējumus atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, vērtēšanas komisija piešķīra līdzfinansējumu pilnā apmērā. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu ir 700 EUR.