Ziņas

Sabiedrība

Zilākalna sabiedriskajā ēkā uzlabos energoefektivitāti

Kocēnu novada dome saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansējuma piešķiršanu pašvaldības sagatavotajam projekta pieteikumam par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu Zilākalna pagasta kultūras namā siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Eva Eglīte, noslēdzies Kocēnu novada domes izsludinātais atklātais konkurss “Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada iestādēs”. Iepirkuma priekšmeta trešajā daļā par būvdarbu veikšanu daudzfunkcionālajā Zilākalna sabiedriskajā ēkā Kultūras ielā 1 tika saņemti četru pretendentu piedāvājumi. Kocēnu novada domes iepirkumu komisija veic saņemto pieteikumu izvērtēšanu.

Ķieģeļu mūra ēka ekspluatācijā pieņemta 1966.gadā, kopēja platība 707,8 kvadrātmetri. Tā ir celta kā bērnudārzs, bet šobrīd tai ir daudzfunkcionāla nozīme – divstāvu ēkā atrodas kultūras nams, bērnudārza filiāle, kuru apmeklē 28 bērni, pasts un bibliotēka.

Veicot energoauditu, iespējams ievērojami uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī padarīt to atbilstošu spēkā esošajiem būvnormatīviem un citām mūsdienu prasībām. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Projekta īstenošanas rezultātā Zilākalna pagasta sabiedriskā ēka iegūs arī jaunu izskatu, kas uzlabos pagasta kopējo vizuālo tēlu.

Lai samazinātu CO2 emisijas, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu un panāktu maksimālu izmaksu efektivitāti, projekta laikā tiks veikta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu un durvju nomaiņa, telpu temperatūras regulēšanas automātikas uzstādīšana un vēdināšanas sistēmas rekonstrukcija. Siltināšanas darbu rezultātā tiks sekmēts siltumenerģijas zudumu ietaupījums jeb ražotās enerģijas samazinājums 197,307 megavatstundas gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 318 721 eiro, no kuriem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums paredzēts 38,36% apmērā jeb 122 245 eiro un Kocēnu novada domes līdzfinansējums 61,64% apmērā jeb 196 476 eiro.

Projektā iekļautās aktivitātes paredzēts īstenot līdz šī gada 30.aprīlim.

LETA