Ziņas

Sabiedrība

Zilākalna ciemā uzstādīs āra trenažierus

Zilākalna ciemā pie sporta laukuma tiks uzstādīti divi āra koka trenažieri “Līdzsvara laipa” un “Meža taka”, kā arī divi āra kombinētie galdi ar soliem, kur būs iezīmēts dambretes/šaha galdiņš, kā arī būs iespēja citām āra galda spēlēm.

Kā aģentūru LETA informēja Kocēnu novada domes jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Upīte, trenažieri tiks uzstādīti, jo biedrības “Attīstība. Virzība. Izaugsme” projekts “Aktīvai atpūtai tev un man” guvis atbalstu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātajā mazo projektu konkursā “Brasla – 2015”, saņemot finansējumu 400 eiro apmērā.

Projekta mērķis ir uzlabot vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves vidi, dodot iespēju aktīvai atpūtai drošā vidē, tuvu dzīvesvietai, kā arī piedāvājot līdzdarboties brīvprātīgā darbā projekta realizācijā, tādējādi vairojot piederības izjūtu savam pagastam, savam novadam un partnerības “Brasla” teritorijai.

Projekta īstenošanas rezultātā Zilākalna pagasta iedzīvotājiem un viesiem būs pilnveidotas aktīvās atpūtas iespējas un labiekārtots pašreizējais sporta atpūtas komplekss.

Saskaņā ar projekta pieteikumu finanšu līdzekļi tiks izlietoti kokmateriāla, krāsu, stiprinājumu un citu nepieciešamo būvmateriālu iegādei. Darbi, kas saistīti ar kokmateriāla apstrādi un uzstādīšanu, un citas nepieciešamās darbības tiks īstenotas, aicinot talkā brīvprātīgos palīgus – vietējos iedzīvotājus.

Kā pastāstīja projekta vadītāja Inese Stepane, projekta īstenošanā tiks aicināti līdzdarboties jaunieši, bērni un citi interesenti, jo tikai kopīgā darbā var sasniegt vēlamo rezultātu – iekārtot aktīvās atpūtas stūrīti savā pagastā.

LETA