Ziņas

Sabiedrība

Ziemeļvidzemē sākusies divu skatu torņu būvniecība

Izmantojot Kohēzijas fonda finansējumu, Ziemeļvidzemē sākusies divu skatu torņu būvniecība, aģentūra LETA uzzināja Dabas aizsardzības pārvaldē.

Abi metāla skatu torņi būs 27 metrus augsti. Viens no tiem atradīsies Veclaicenes pagastā, Kornetos, dabas liegumā “Korneti-Peļļi”. No torņa varēs vērot Alūksnes augstienes un Igaunijas dabasskatus. Otrs tornis tiks celts Valkas novada Zvārtavas pagastā, aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja”. No šī torņa būs redzami Gaujas līči, pļavas un meži. Blakus šim tornim tiks izbūvēts arī stāvlaukums.

Apgūstot Kohēzijas fondu, līdz 2015.gada 30.decembrim ir plānots izbūvēt un atjanot dabas tūrisma infrastruktūru Dienvidkurzemē, Latgalē, Dienvidvidzemē un Ziemeļvidzemē un autoceļu Ķemeru Nacionālajā parkā. Līdzekļi tiks ieguldīti 17 tūrisma infrastruktūras objektos 30 pašvaldību teritorijās.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,52 miljoni eiro.

LETA