Ziņas

Sabiedrība

Ziedu krāšņums no pašu dārziem

– Jau ceturto rudeni katrs raunēnietis tiek aicināts atnest ziedus, dabas materiālus, kompozīcijas un tās, kurām ir laiks, kārtojam izstādi. Vasarā konkursā apbraukājot pagasta sētas, jau redzēju, kāda kurā zie-du bagātība, čaklākās audzētājas uzaicināju arī citiem sagādāt prieku ar savām puķēm, – stāsta pagasta daiļdārzniece Lāsma Riekstiņa.

Šajā reizē izstādes veidotājas ar savām idejām un darbiem atbalstījušas

arī bērnu dārza piecgadīgo bērnu grupiņas audzinātājas un mammas, kā arī skolas mākslas studijas bērni, kuri Jura Bindemaņa vadībā apgleznoja akmeņus. Skolēnu apgleznotie akmeņi iekļauti kompozīcijās. Zintis Volosovs atveda siena ķīpas, kuras kopā ar rudens ziediem atdzīvina pagalmu.