Ziņas

Sabiedrība

Ziedo labdarībai

Līgatnes novadā, lai palīdzētu tiem, kam visvairāk vajadzīgs, un iepriecinātu sirdis tumšajā laikā, notikuši divi labdarības pasākumi.

Pirmoreiz Līgatnē notika Labdarības vakariņas, tajās tika rīkota izsole, kurā labdarības mērķiem savāca 3700 eiro. Izsolei savus darbus bija ziedojuši Līgatnes Mākslas skolas audzēkņi, arī dažādas organizācijas un iestādes Latvijā.

“Uzņēmēja iniciatīva ir apsveicama, tāpat citu ieinteresētība, vēlēšanās palīdzēt, ziedot. Ziedojumus saņems 23 bērni, kuri aug audžuģimenēs un aizbildņu ģimenēs. Tas ģimenēm būs liels atbalsts,” pastāsta pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Iveta Viļumsone un atklāj, ka īpašā pasākumā ģimenes saņems dāvanu kartes.

Rīkot Labdarbības vakariņas rosināja uzņēmējs, atpūtas kompleksa “Zeit” saimnieks Marģers Zeitmanis. Novada vadītājs Ainārs Šteins vērtē: “Runāju par šo ieceri ar uzņēmējiem, viņi bija ieinteresēti. Daudzi atzina, ka labprāt piedalās labdarības pasākumos, kad ir saprotami, konkrēti mērķi. Ir gandarījums, cik daudz mēs kopā varam izdarīt.” A.Šteins uzsver, ka pirmās Labdarības vakariņas liecina – tās kļūs par tradīciju. “Kādam ir jānāk ar ideju, tā jāīsteno. Marģers Zeitmanis to izdarīja, un pārējie atbalstīja. Pasākums bija arī novada uzņēmēju un labas gribas cilvēku tikšanās.”

Labdarības vakariņas notika atpūtas kompleksā “Zeit”, pasākumu vadīja līgatnietis, pazīstamais TV žurnālists Uģis Joksts.

Šoruden Līgatnē noticis arī labdarības koncerts, kurā viesojās populārais bērnu ansamblis “Dzeguzīte”, Māris Pūris un viņa stepa dejotāji, kā arī Līgatnes deju kolektīvs “Zeperi”. Koncerta laikā bija iespēja ziedot. “Šis gads novadā ir īpašs – divās līgatniešu ģimenēs piedzimuši dvīņi. Saziedoto no sirds saņems abas ģimenes,” pastāsta Iveta Viļumsone.