Ziņas

Redzeslokā

Zalkša maltīte

Foto: Andra Gaņģe

Zalktis mitoloģijā un lielākoties arī cilvēku uztverē saistās ar kaut ko patīkamu, labu, pat ja zinām, ka zalktis barību norij dzīvu. Taču, kad ieraugi to reto skatu, kā čūska rij vardi, rodas citas sajūtas. Gribas zalkti izbaidīt un ļaut vardītei aizmukt. Taču aptur doma, ka arī čūskai kas jāēd.
Portāls latvijasdaba.lv informē, ka zalkšiem barības norīšana var ritēt no dažām minūtēm līdz pat vairākām stundām, tas atkarīgs no upura izmēra. Šī čūska var ilgi badoties, bet, tiekot pie barības, esot īpaši rijīga. Zalkši pārsvarā pārtiek no vardēm, zivīm, kurkuļiem, retāk – sīkiem zīdītājiem, putniem un lielākiem bezmugurkaulniekiem.