Ziņas

Sabiedrība

Vītola dzimtas mājas izslēdz no kultūras pieminekļu saraksta

Kultūras ministrija nolēmusi veikt grozījumu ar ministrijas rīkojumu apstiprinātajā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēgt no Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta Jāzepa Vītola dzimtas mājas Valmierā, Leona Paegles ielā 45, liecina informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tas nolemts, pamatojoties uz likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību un Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā kultūras pieminekļi iekļaujami valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un izslēdzami no valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta, kā arī izvērtējot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas iesniegto Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta grozījumu projektu.

Saskaņā ar likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa – objekti un teritorijas, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Priekšlikumus par objektu izslēgšanu no pieminekļu saraksta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija izskata, izvērtējot konkrētā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kā arī ņemot vērā attiecīgā objekta vēsturisko, zinātnisko, māksliniecisko vai citu kultūras vērtību un kultūras pieminekļu tipoloģiskās grupas izplatību Eiropā, Baltijas jūras reģionā, Latvijas valstī vai novadā. Objekta izslēgšanai no pieminekļu saraksta jākonstatē, ka tas pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā izvērtēta Vītola dzimtas māju atbilstība kultūras pieminekļa statusam un konstatēts, ka 20.gadsimta sākumā veikto pārbūvju rezultātā zudis to vēsturiskais veidols, plānojums, lielākā daļa oriģinālās substances un būtiski izmainīta kultūrvēsturiskā vide. Objekts pilnībā zaudējis kultūras pieminekļa vērtību.

Mēneša laikā lēmumu var pārsūdzēt Valmieras rajona tiesā.

LETA