Ziņas

Sabiedrība

Visu nevar īstenot attālināti

Mācību process turpinās attālināti, bet ir iemaņas, ko šādā veidā nav iespējams apgūt. Proti, praktiskās apmācības profesionālajās skolās un tehnikumos.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma (VTDT) direktors Artūrs Sņegovičs atzīst, ka tā ir liela problēma, ko pilnībā atrisināt nav iespējams: “Tehnikumā uz vietas mācību process notikt nevar, tāpēc skolotājiem jāstrādā ļoti radoši. Teoriju pasniegt attālināti nav problēmu, bet praktiskās nodarbības tā nevar nodrošināt. Tāpēc nākas mainīt mācību grafikus, šīs nodarbības nāksies organizēt, kad tas būs iespējams. Pasniedzēji meklē risinājumus, kā tomēr audzēkņiem kaut ko iedot, ir datorprogrammas par automašīnu uzbūvi, kurās var darboties, taču šis mācību process nav tāds, kādu to varētu nodrošināt uz vietas. Arī uzņēmēji    nāk talkā, piedāvājot    datorprogrammas profesionālajai apmācībai. Protams, tas nevar atsvērt iespēju    darboties automašīnu stendā vai galdniecības darbnīcās, bet situācija jāpieņem. Šobrīd gaidām norādes no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas profesionālajās izglītības iestādes notiks ar šo mācību gadu.”

Jaunā situācija ietekmē arī audzēkņu prakses uzņēmumos. Pēdējā kursā audzēkņiem šajā laikā notiek kvalifikācijas prakses. Tehnikuma direktors stāsta, ka šajā jomā situācija ir dažāda, atkarīga no vairākiem apstākļiem. Ja uzņēmums strādā, uzņēmējs piekrīt turpināt praksi un jaunietis gatavs to darīt, prakse netiek pārtraukta. Taču ir uzņēmumi, kuri apturējuši darbību, dažkārt arī jaunietis kopā ar ģimeni izlēmis drošības apsvērumu dēļ pārtraukt praksi, tad prakses vadītājs    cenšas nodrošināt mācību procesu attālināti.

“Šis skolai ir ļoti saspringts laiks, par katru jaunieti cenšamies turēt rūpes, katram meklējam individuālu pieeju,” norāda direktors.

Vispārizglītojošajās skolās vēl nav zināms, kā notiks eksāmeni,    tehnikumos neziņa, kā risināsies kvalifikācijas eksāmeni pēdējo kursu audzēkņiem. Direktors norāda, ka vispirms jāsagaida ministrijas norādījumi: “Iespējams, būs atvieglojumi saistībā ar kvalifikācijas eksāmenu, bet vēl pāragri spriest. Ceram, ka jaunieši, kuri ir pēdējā kursā, tehnikumu šogad varēs absolvēt.”

Taču, pārvarot šī brīža izaicinājumus, tiek domāts arī par nākamo mācību gadu. Tehnikums jau izsludinājis agrīno pieteikšanos, šī ideja bijusi vēl pirms ierobežojumu ieviešanas. Pamat­skolas pēdējās klases audzēkņi    var iepazīt VTDT    piedāvājumu, ja    jaunietis plāno mācības turpināt tehnikumā, jau tagad var aizpildīt arī pieteikšanās anketu. Aprīļa beigās vai maija sākumā ieplānots rīkot Atvērto durvju dienas, kas notiks attālināti.

“Šis laiks liek pielāgoties, meklēt jaunu risinājumus, skolas kolektīvs tiek ar to galā. Do­mājam par nākamo mācību gadu, par mācību procesa uzlabošanu, un sperts nozīmīgs solis – sākusies jaunā diagnostikas centra būvniecība. Turpinās arī dienesta viesnīcas būvniecība Cēsīs, pagaidām tās uzcelšanas termiņi netiek mainīti. Ceram, ka ēku nodos ekspluatācijā pirms jaunā mācību gada, kā bija plānots,” saka A. Sņegovičs.

Jautāts par 4.jūlijā paredzēto Priekuļu tehnikuma audzēkņu 110.jubilejas salidojumu, direktors atzīst, ka pagaidām nav zināms, kādi valstī būs noteikumi attiecībā uz masu pasākumiem. Iespējams, salidojumu nāksies pārcelt uz nākamo vasaru.