Ziņas

Sabiedrība

Visbiežāk apmeklētās kultūras iestādes Vidzemē ir bibliotēkas

Vidzemē bibliotēka ir visbiežāk apmeklētā kultūras iestāde – to reizi mēnesī vai biežāk apmeklējuši 25% respondentu, tiek secināts Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju veiktajā pētījumā “Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs”.

Kā aģentūru LETA informēja Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” valdes priekšsēdētāja Solveiga Boicova, pētījuma rezultāti liek secināt, ka lielākā daļa pētījuma respondentu ir apmierināti ar kultūras dzīvi savā dzīves vietā un pasākumu kvalitāti.

Vērtējot kultūras iestāžu darbu savā dzīvesvietā, lielākā respondentu daļa visvairāk ir apmierināta ar bibliotēkas (60%) un kultūras centra (40%) darbu. Taču kultūras piedāvājumā pietrūkst koncertu un teātra izrāžu, ko vidzemnieki labprāt apmeklētu. Lielākā daļa respondentu kultūras pasākumus apmeklē vienu līdz trīs reizes gadā.

Iemesli, kāpēc iedzīvotāji neapmeklē kultūras pasākumus, būtiski atšķiras atkarībā no respondentu dzīvesvietas. Valmierieši, salīdzinot ar citiem iedzīvotājiem, kā galveno kavējošo iemeslu norādīja to, ka nav naudas kultūras pasākumiem (42%), no citām pilsētām Vidzemē kā galvenais kavējošais faktors visbiežāk tika norādīts, ka nav pietiekami daudz brīvā laika (46%), arī novadu, pagastu un ciemu iedzīvotāji uzskata, ka visbiežāk tos kavē apmeklēt vai piedalīties kultūras pasākumos tieši tas, ka nav pietiekami daudz brīvā laika (43%) vai trūkst kompānijas un vienam iet negribas (31%).

No Vidzemes reģiona kultūras iestādēm visbiežāk respondenti apmeklē Valmieras Drāmas teātri, arī tā darbība tiek vērtēta ļoti pozitīvi. Savukārt Muzeju nakts ir visapmeklētākais ikgadējais kultūras pasākums.

Pētījums veikts no šī gada janvāra līdz novembrim, lai noskaidrotu, kāds ir kultūras piedāvājums Vidzemes reģionā un kāda ir iedzīvotāju loma un līdzdalība kultūras norisēs. Pētījums tika īstenots Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai” laikā. Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina, kā arī Norvēģija.

LETA