Ziņas

Sabiedrība

Virpuļviesulis Austrumvidzemes mežos izgāzis kokus 4600 hektāru platībā

Virpuļviesulis, kas pagājušajā svētdienā, 3.jūlijā, piemeklēja Austrumvidzemi, nesis līdzi tik stipru vēju un krusu, ka mežos izgāzti koki apmēram 4600 hektāru platībā, aģentūra LETA uzzināja AS “Latvijas Valsts meži” (LVM).

Apsekojot Austrumvidzemes reģiona mežu teritoriju, lielākie vētras postījumi konstatēti meža masīvos Gaujas upes kreisajā krastā no Lipšiem Valkas novadā līdz Mālmuižai Gulbenes novadā, kur lauzti, gāzti un liekti koki dažādos virzienos apmēram 4600 hektāru platībā.

Bojāti koki konstatēti visu vecumu mežaudzēs – gan saimnieciskos, gan aizsargājamos mežos, un to kopējais apjoms sasniedz 70 000 kubikmetru.

Sākotnējā operatīvā informācija par bojāto koku apjomu tika apzināta gar ceļiem, kurus pirmos atbrīvoja no pārgāzušajiem un pārkritušajiem kokiem vai to daļām. LVM darbinieki notikuma vietā organizēja darbus ceļu atbrīvošanai, lai iebrauktu meža masīvā, kā arī tika atbrīvotas elektrolīnijas un citi infrastruktūras objekti.

Patlaban vētras skartajās platībās tiek sagatavotas sanitārās cirtes, kā arī tiek plānoti steidzami mežizstrādes darbi, lai iespējami ātrāk savāktu kokmateriālus, nezaudējot to kvalitāti, un lai kritušie koki neveicinātu meža kaitēkļu savairošanos.

Kā ziņots, LVM pieder 1,63 miljoni hektāru apsaimniekotas valsts mežu zemes, tajā skaitā 1,60 miljoni hektāru meža zemes, no kuras 1,41 miljons hektāru ir mežs. Kā dabas aizsardzības teritorijas tiek apsaimniekoti 0,32 miljoni hektāru jeb 20% no LVM valdījumā esošās zemes kopplatības. Galvenais uzņēmuma produkts ir kokmateriāli, katru gadu piedāvājot tirgū aptuveni piecus līdz septiņus miljonus kubikmetru koksnes. 100% uzņēmuma akciju pieder valstij, un to turētāja ir Zemkopības ministrija.