Ziņas

Sabiedrība

Viņķu kalnā paceļas tornis

Tornis slejas debesīs. Būvnieki strādā un apgalvo, ka darbi būs paveikti laikā.Foto: Monika Sproģe

Ja viss ritēs kā plānots, rudens pusē Viņķu kalnu Jaunpiebalgā rotās koka skatu tornis.

Protams, kā daudzās lietās, arī šajā sakarā sabiedrības domas dalās – vieni uzskata, ka skatu torni vajadzēja jau sen un ka jaunais apskates objekts vēl vairāk piesaistīs tūristus, turpretī citi šo ideju nopeļ un uzskata par dārgu, nevajadzīgu pasākumu. Tomēr Jaunpiebalgas novada pašvaldības pārstāvji uzskata, ka vieta ir vēsturiska, pelnījusi ievērību un tieši skaista, sakopta vide ir tā, kas novadu dara pievilcīgu ikviena ciemiņa acīm.

Tiesa, torņa celšanā un vietas labiekārtošanā pašvaldībai gājis kā pa celmiem. Problēmas sagādājuši iepriekšējā būvnieka solījumi, kas tā arī palikuši tukši vārdi.

Sākums meklējams pirms diviem gadiem, kad tika atbalstīts pašvaldības iesniegtais projekts Cēsu rajona lauku partnerības izsludinātajā konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Pēc projekta apstiprināšanas tika izsludināts iepirkums par skatu torņa būvniecību un vides labiekārtošanu Viņķu kalnā.

Tik tālu viss sekmējās labi, konkursā pieteicās četri pretendenti. Tiesības būvēt ieguva firma, kuras iesniegtie dokumenti pilnībā atbilda prasībām. Pēc līguma parakstīšanas firma pat bija sagatavojusi iesniegšanai darbu veikšanas projektu un nokārtojusi nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar būvvaldi. “Tomēr, ņemot vērā, ka vasara ir būvniecības karstākais laiks un firma bija apņēmusies vairāk, nekā tobrīd varēja izpildīt, tālāk par pamatu ieliešanu puiši nebija tikuši,” stāsta Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Lolita Zariņa.

Pārtraucot sadarbību ar šo būvfirmu, šā gada 7. februārī pašvaldība no jauna izsludināja iepirkumu. Šoreiz iepirkumā uzvarēja firma SIA “Warss+”. Lai pašvaldībai izdotos sasniegt izvirzītos mērķus, tā Lauku atbalsta dienestam lūgusi projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. Pro­jektu plānots realizēt septembrī. “Skatu torņa izbūve paredzēta par pašvaldības un Eiropas Savie­nības finansējumu, kas piesaistīts sadarbībā ar Cēsu rajona lauku partnerību un kuru administrē Lauku atbalsta dienests, kas arī uzrauga projekta īstenošanas gaitu. Pēc septembra vairs nekādas atlaides neviens mums nedos, līdz ar to pastāvam uz to, lai darbi būtu pabeigti noteiktajā laikā. Domāju, ka šis arguments ir lieliska motivācija nepieļaut atkāpes un cīnīties līdz galam. Taisnību sakot, SIA “Warss+” līdz šim nekādas problēmas nav sagādājis. Meistari strādā, un darbi rit, kā iecerēts,” skaidro L.Zariņa.

Pēc projekta paredzēts, ka Viņķu kalna skatu tornis būs 14 metrus augsts, tam būs ierīkota zibens aizsardzība, un uz objektu vedīs grantēts piebraucamais ceļš. Tāpat paredzēts izbūvēt arī koka informācijas stendu un tualeti. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem par projekta “Skatu torņa būvniecība Viņķu kalnā” realizāciju, kopējās pirmās kārtas izmaksas ir aptuveni 80 000 eiro, tai skaitā publiskais finansējums 22 500 eiro.