Ziņas

Sabiedrība

Vingrot ar ekrānu

Atrod iespējas. Jogas trenere Ilze Palma vada attālinātās nodarbības. Dalībnieku ir daudz. Foto: Ekrānuzņēmums

Vairākās vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldībās arī “Covid-19” izplatības ierobežojumu apstākļos veiksmīgi izdodas turpināt Eiropas naudas līdzfinansētos sabiedrības veselības veicināšanas pasākumus, tostarp tiešsaistē organizējot arī profesionālu treneru vadītās vingrošanas nodarbības.

Daudzi iedzīvotāji vēsturiskā Cēsu rajona novados paspējuši labi iepazīt dažādās bezmaksas fizisko aktivitāšu nodarbības, informatīvās lekcijas un citus veselīga dzīvesveida veicinošos pasākumus, kuri nu jau vairākus gadus tiek īstenoti ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu. Jau iepriekšējos gados esam stāstījuši par paš­valdībās rīkoto pasākumu dažādību un atšķirīgi izvēlētajiem akcentiem sabiedrības veselības profilaksē, taču patlaban arī ESF projektu pasākumu īstenošanu iegrožo epidemioloģiskās drošības prasības. Lai vai cik mulsinoši ir iepriekšējie risinājumi kā treneriem, tā iedzīvotājiem, dažās paš­valdībās izdevies turpināt arī vingrošanas nodarbības – tiešsaistē.

“Druva” sazinājās ar trim mūspuses veselības veicināšanas projektu pārstāvjiem, aicinot pastāstīt par šo pieredzi un dalībnieku atsaucību. Projekta “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā” vadītāja Inga Zujeva atzina, ka iedzīvotāju liela interese ir par jogas treneres Ilzes Palmas nodarbībām, kaut attālinātā formātā. “Vidēji ir kādi 35 dalībnieki, kādu reizi vairāk, kādu – mazāk,” atklāj projekta vadītāja, gan pieļaujot, ka līdz ar tiešsaistes formātu ne visi dalībnieki ir tieši raunēnieši. “Tagad var pieslēgties no jebkuras vietas Latvijā vai pat pasaulē.” Cita veida vingrošanas nodarbības aprīlī un maijā plānotas ārā – nelielās grupās līdz 10 cilvēkiem. Šī projekta ietvaros tiešsaistē šopavasar iecerēta tikai vēl viena lekcija skolēniem. “Vasarā domāsim, kā būs tālāk,” uz jautājumu par tiešsaistes pasākumu turpināšanu atbild I.Zujeva.
Teritorijas ziņā plašajā Amatas novadā, vēl esot iespējai tikties klātienē, vingrošana tika organizēta pat septiņās vietās. Tagad pie sekmīgi apgūtās tiešsaistes risinājuma saglabājušās trīs vingrošanas grupas, tiesa, labi apmeklētas. Pašvaldības Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore Ieva Dreibante “Druvai” atklāja, ka patlaban divu fizioterapeitu vadībā tiek turpinātas vingrošanas nodarbības nosacītās trīs grupās: Nītaures, Ieriķu un Drabešu pagasta “Ausmu” grupā.

Fizioterapeite Elīna Ogliņa secina, ka”Ausmu” grupā apmeklējums izvērties pat lielāks, nekā tas bijis jelkad iepriekš vienā vingrošanas vietā klātienē. Viņa atzīst – tā vingrot var, tomēr nodarbībai caur ekrānu ir gan gaišās, gan ēnas puses. Lielāka interese par šāda formāta vingrošanu jūtama no jaunākiem cilvēkiem. Piemēram, iepriekš Ģikšos klātienē notikušās vingrošanas nodarbības nav izdevies pārnest virtuālajā vidē, jo tur dalībnieku vidū bijis lielāks vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars, kam darbošanās ar tehnoloģijām nav parocīga vai pieņemama. E.Ogliņa atzīst, ka zināmu drošības sajūtu sākt pirmās nodarbības “on-line” režīmā devusi apziņa, ka vienu mēnesi tomēr ar lielāko daļu aktīvo vingrotāju bija izdevies tikties klātienē. “Gan viņus iepazīt, gan zināt, kādi veselības sarežģījumi katram ir un ko var darīt, gan arī tas rada pārliecību, ka dalībnieki jau labāk orientējas vingrojumu pamata principos.” Kā ieguvumus attālinātai ārstnieciskās vingrošanas organizēšanai fizioterapeite min neierobežoto dalībnieku skaitu, kā arī iespēju šīs nodarbības ierakstīt un vingrojumus izpildīt vēlāk sev ērtā laikā.

E.Ogliņa vada tiešsaistes nodarbības ESF projekta ietvaros arī Cēsu novadā – tikai šeit viņas sagatavotā programma paredzēta jaunajām māmiņām. Vēl gada iesākumā bijušas tiešsaistes nodarbības grūtniecēm, tomēr zemās intereses dēļ tās vismaz pagaidām pārtrauktas. Fizioterapeite atzīst, ka šai mērķa grupai izšķirošs faktors aktivitātes noturēšanā ir klātienes nodarbības. Piemēram, arī turpinot strādāt ar jaunajām māmiņām, E.Ogliņa redz, cik sarežģīti vingrošanas brīdi ir organizēt mājas apstākļos. “Bērni aug pa nedēļām, mēnešiem, un mainās dienas ritms. Bērnam gribas uzrāpties mammai virsū vai paēst,” ar smaidu teic nodarbību vadītāja, atklājot, ka uz klātienes nodarbībām jaunajām māmiņām bijusi motivācija un iespēja organizēt bērna pieskatīšanu, apmeklējums bijis pilns abās grupās. “Tas bija arī tāds mirklis sev,” uzsver fizioterapeite, piemetinot – kaut noderētu, šķiet savādi saukt aukli, lai pavingrotu blakusistabā.

Tiešsaistes nodarbības rodamas arī Cēsu novada pašvaldības publikācijās. Arī šeit tiek piedāvātas jogas nodarbības treneres I.Palmas vadībā, bet pilates nodarbības un funkcionālos treniņus iespējams piedzīvot ar treneres Ingas Bogdanovas gādību. I.Bogdanova “Druvai” atzīst, ka vienmēr bijusi skeptiska pret video vai citādu ekrāna starpniecību trenera darbā. “Man vienmēr labāk paticis strādāt dzīvajā, kad redzu, ko cilvēks dara, un varu arī parunāties.” Tomēr jau pērn pavasarī, klientu pierunāta, spērusi pirmos soļus tiešsaistes treniņu vadīšanā “ar biezajām brillēm pie telefona mazā ekrāna, lai tikai saskatītu, vai viņi dara, kā nākas”. Nepilna gada laikā augušas gan zināšanas un prasmes, gan sagādāts labāks tehniskais aprīkojums. “Tagad jau esmu piešāvusies un pat varu pavingrot līdzi, nevis tikai parādīt un mēģināt izsekot katram ekrānam,” personīgajā izaugsmē dalās I.Bogdanova. ESF projekta ietvaros tiešsaistes nodarbības sākušās vien gada sākumā, kad trenere bijusi tam gatava. Nu viņa šo formātu izmanto, lai pārliecinātu nedrošākās dāmas uzsākt vingrošanu. “Šis ir īstais brīdis, kad sākt, jo, atskaitot mani, neviens cits tevi neredz, katrs ir aizņemts ar vingrojumu izpildīšanu savās mājās.”

Vasarā, kad “Covid-19” izplatības ierobežošanas pasākumi bija nedaudz maigāki, bijusi pārsteidzoši liela interese par āra nodarbībām grupās. “Man sāpēja sirds kādam atteikt,” atceras I.Bogda­nova, paskaidrojot – arī pašreiz tiešsaistē rīkotās nodarbības parasti domātas vasaras periodam, taču pandēmijas apstākļos saprasts, ka vajag cilvēkiem piedāvāt kaut ko jau tagad. Ar neslēptu gandarījumu par projekta rezultātiem trenere uzteic novadniekus, kurus izdevies inficēt ar fizisko aktivitāšu nepieciešamību ikdienā. “Tas jau ir tas mērķis – ievilkt to cilvēku veselīgajā dzīvesveidā tā, lai netiek pēc tam ārā.”