Ziņas

Sabiedrība

“Vinda” gatava darbam Jāņmuižā

Skolas direktors vērsās pie Cēsu domes, un pašvaldība šo iespēju pārrunāja ar uzņēmumu “Vinda”. Priekuļu pagasta padome pieņēma lēmumu, ka neiebilst pret to, ka šīs funkcijas pārņem “Vinda”. Tagad tas akceptēts ar Ministru kabineta rīkojumu.

Kā skaidro uzņēmuma “Vinda” direktors V. Ādamsons, veikts tehniskais apsekojums un sāksies pārņemšanas process.

“Priekuļu pagastam esam aizsūtījuši “Ūdensvada un kanalizācijas lietošanas noteikumus”, lai darbība abās pašvaldībās, kur strādājam, notiktu pēc vienādiem standartiem. Ar sabiedrisko pakalpojumu regulatoru esam pārrunājuši licences darbības zonas paplašināšanu.

Vispirms ar skolu noslēgsim apkalpošanas līgumu, kas būtu spēkā līdz brīdim, kad tiks parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Līdz tam nepieciešams atrunāt visas nianses, kas saistās ar pārņemšanu,” saka V. Ādamsons.

Uzņēmuma vadītājs atzīst, ka esošās sistēmas un iekārtas nav pārāk labā stāvoklī, bet “Vinda” gatava sākt to apsaimniekošanu, jau zināmi veicamie darbi sistēmas sakārtošanai. Problēmu rada sliktie ceļi, kas apgrūtina piekļūšanu pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

“Jādomā par iespējām piesaistīt finansējumu, pašu spēkiem būs grūti īstenot. Jāgaida, kad radīsies iespēja pieteikties uz kādiem Eiropas fondiem, ko centīsimies izmantot, jo pieredze šajā jomā mums ir,” saka V. Ādamsons.

Iedzīvotājus šādos gadījumos, kad notiek kādas pārmaiņas, visvairāk interesē pakalpojuma cena. “Vindas” direktors informē, ka līdz brīdim, kamēr regulators apstiprinās jauno cenu, tā nemainīsies. Pašlaik jāņmuižnieki maksā 27 santīmus par kubikmetru ūdens. Taču arī nākotnē tā netiks pielīdzināta cenai Cēsīs, jo tā ir pavisam cita ūdens saimniecība.