Ziņas

Sabiedrība

Vietvaras kandidāti cits citu palaiž pa priekšu

Saraksts gatavs. “Vidzemes partijas” sarakstu, kurā ir 17 deputāta kandidāti, Amatas novada vēlēšanu komisijai iesniedz Teiksma Riekstiņa un Juris Suseklis. Foto: Marta Martinsone - Kaša

Līdz trešdienas pēcpusdienai novadu vēlēšanu komisijās valdīja miers. Deputātu kandidātu sarakstu iesniedzēji nesteidzas. “Vēl jau laiks ir, līdz pirmdienas vakaram var daudz ko izdarīt,” saka Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido un pastāsta, ka vispirms kandidātu saraksti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) lietojumprogrammu, kuras lietotājtiesības piešķir pašvaldības vēlēšanu komisija. Saraksta iesniedzējiem jāreģistrējas Centrālās vēlēšanu komisijas sistēmā un dokumenti jāiesniedz elektroniski, tad jānāk uz vēlēšanu komisiju, kas elektronisko versiju salīdzina ar rakst­veidā iesniegto. Kad viss kārtībā, deputātu kandidātu liste, priekšvēlēšanu programma ir katram izlasāma CVK mājaslapā.

Otrdien pirmos deputātu kandidātu sarakstus pieņēma Jaun­piebalgas un Vecpiebalgas novadu vēlēšanu komisijas. Jaunpie­balgas novadā sarakstu iesniegusi vēlētāju apvienība “Mūsu novads – mūsu mājas – mūsu atbildība”, kuras līderis ir ilggadējais pašvaldības vadītājs Laimis Šāvējs, sarakstā otrā ir izpilddirektores vietas izpildītāja Lolita Zariņa.

Jaunpiebalgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Valdis Gansons pastāstīja, ka pagaidām vēl neviena cita partija vai vēlētāju apvienība nav interesējusies par sarakstu iesniegšanu, tiesa, cilvēki runājot, ka novadā varētu būt vēl divi saraksti.

Vecpiebalgas novadā domubiedri izveidojuši apvienību “PAR jaunajiem!” un piesaka sevi pašvaldību vēlēšanās. Ar pirmo numuru sarakstā startē Edžus Ķauķulis, SIA “Skogssallskapet” Vidzemes iecirkņa vadītāja vietnieks, pazīstams arī kā grupas “Transleiteris” dalībnieks, otrā ir Lelde Burdaja – projektu vadītāja Amatas novada pašvaldībā. Šo var nosaukt par jauniešu sarakstu, jo vecākie kandidāti dzimuši 80.gadu vidū. Vēlēšanu apvienības “Novada attīstībai” saraksta līderi ir pašreizējie novada vadītāji – Ella Frīdvalde – Andersone un Valdis Cīrulis.

Raunas novadā vēlēšanās varētu būt trīs saraksti. Vismaz tik pieprasījuši piekļuvi reģistrācijai. “Nesteidzas, lai gan vajag diezgan daudz laika, lai visu izdarītu bez kļūdām,” saka Raunas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Linda Zūdiņa – Sivko un atgādina, ka iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās novadā bija divas kandidātu listes.

Pārgaujas novadā viena vēlētāju apvienība interesējusies par deputātu kandidātu saraksta iesniegšanu, Priekuļu novadā interesējušās četras partijas. “Tik kluss deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas laiks pirms iepriekšējām vēlēšanām gan nebija,” atzīst Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Ikauniece. Līgatnes novadā CVK sistēmā reģistrēti trīs kandidātu saraksti, bet neviens vēl nav iesniegts novada vēlēšanu komisijai. “Domāju, viss notiks piektdien. Ja kas nebūs, kā nākas, brīvdienās varēs visu sakārtot un pirmdien iesniegt no jauna. Ja kāds gribēs iesniegt sarakstu brīvdienās, varam vienoties par laiku,” stāsta Līgatnes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Līvija Andersone un mierina: “Būs gan saraksti, gan deputāti, ko ievēlēt. Lieldienu brīvdienas arī nemudināja steigties.”

Arī Cēsu novadā vēl nedēļas vidū priekšvēlēšanu gaisotnē valdīja bezvējš. “Citus gadus sarakstu iesniedzēji interesējās, konsultējās ar komisijas datorspeciālistu, šogad pilnīgs miers. Trīs partijas ir lūgušas pieeju CVK sistēmai, bet papīra versija vēl nav atnesta.  Tā jau tikai šķiet, ka viss ir ļoti vienkārši. Ja visu kārto pirmo reizi, jārēķinās ar vairākām stundām, lai savadītu nepieciešamo informāciju. Ceru, ka kāds nepārrēķināsies, atlikdams saraksta iesniegšanu uz pēdējo dienu,” vērtē Cēsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Līga Dzemido un atzīst, ka patlaban izskatās – partija cita citu pieklājīgi palaiž pa priekšu. Vēlā pēcpusdienā komisijai kā pirmie deputātu kandidātu sarakstu iesniedza partija “TB/LNNK”.

Amatas novada vēlēšanu ko­misija pieņēmusi “Vidzemes partijas” deputātu kandidātu sarakstu. To iesniedza partijas pārstāvis Juris Suseklis un deputāta kandidāte ar otro numuru Teiks­ma Riekstiņa, pašvaldības darbiniece. Juris pats nav kandidātu sarakstā, jo nevar apvienot nodaļas vadītāja un deputāta amatu paš­valdībā. “Šajā sasaukumā ir trīs “Vidzemes partijas” biedri, ceru, ka šoreiz būs vairāk. Man patīk cilvēkus vienot. Katrā pašvaldībā ir būtiski jautājumi, un tos pārrunāt, izteikt ierosinājumus, risinājumus saucu kopā biedrus un atbalstītājus, tad dodam deputātiem mandātu, kā balsot. Pašvaldībā po­zīcija un opozīcija ir līdz amatu sadalīšanai, pēc tam visi kopā strādā. Pašreizējā novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte cenšas, lai visi lēmumi tiktu pieņemti vienbalsīgi. Ja kāds deputāts apšauba, tiek uzklausīts, meklēts visiem pieņemamais. Pašvaldība šos četrus gadus nav strādājusi slikti. Domāts par katru pagastu. Nav tā, ka katrs velk tikai uz savu pusi,” pārdomās dalās Juris Su­seklis un atklāj, ka sarakstā ir sko­lotāji, mediķi, zemnieki, pensionāri, uzņēmēji, jaunieši no visiem pagastiem, mazāk no Drabešiem. Programmā prioritātes – izglītība, uzņēmējdarbība, drošība.

“Eiropā pie varas nāk populisti. Var vien brīnīties, kā viņos prātīgi cilvēki ieklausās,” bilst Juris Suseklis, atzīstot, ka nebūt nebijis viegli sastādīt kandidātu sarakstu. “Cilvēku resursi samazinās. Ir tādi, kuri gribētu, bet partija nepiekrīt, ir tādi, kurus ar prieku redzētu savā sarakstā, bet viņi uzreiz pasaka nē,” pastāsta “Vidze­mes partijas” biedrs. Sarakstā bijis arī ugunsdzēsējs, kurš strādā Siguldā. Viņam priekšniecība skaid­ri pateikusi, ka, ja ievēlēs, būs jāizvēlas – deputāta pienākumi vai darbs dienestā. Listes līdere ir Valda Veisenhofa, pašvaldības darbiniece.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Rutkovska paslavēja partijas iesniegtos dokumentus un piebilda, ka tiks pārbaudīta arī gramatika, bet Juris Suseklis pastāstīja, ka starp kandidātiem ir arī latviešu valodas skolotāja un saraksta iesniedzēji ciena komisiju, tāpēc nenāk ar nesagatavotiem dokumentiem.

Vēlēšanu komisijas sekretāre Maija Žīgure atzīst, ka tie, kuri sarakstu iesniegšanu atliek uz pēdējo dienu, rada stresu gan sev, jo var taču gadīties kāda neprecizitāte, gan komisijai, kurai nāksies uzklausīt, kāpēc kļūda radusies. “Var jau atnākt ar sarakstu arī piecas minūtes pirms sešiem vakarā. Nokavēts nebūs, bet vai vērts riskēt,” saka Amatas vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Rut­kovs­ka.

Pašvaldību vēlēšanām kandidātu sarakstus var iesniegt partijas, partiju apvienības, kā arī vairākas partijas kopīgi, apvienību nereģistrējot. 40 novados, kur iedzīvotāju skaits vēlēšanu izsludināšanas dienā bija mazāks par 5000, kandidātu sarakstus var iesniegt arī vēlētāju apvienības. Par katru sarakstu jāiemaksā arī drošības nauda. Atbilstoši iedzīvotāju skai­tam pašvaldībā drošības naudas apmērs var būt no 120 līdz 210 ei­ro, bet Rīgas Domes vēlēšanās – 850 eiro. Drošības nauda tiek at­maksāta, ja kandidātu saraksts vēlēšanās iegūst vismaz vienu deputāta vietu. Pārējo sarakstu drošības naudu ieskaita pašvaldības budžetā.

Aktuālākā informācija par iesniegtajiem kandidātu sarakstiem skatāma te.