Ziņas

Sabiedrība

Vieno Gaujas parks

Sešu Vidzemes pašvaldību tūrisma jomas speciālisti krietni kopā pastrādājuši, radot koncepciju, kā pašvaldības ciešāk var vienot apstāklis, ka tās atrodas Gaujas Nacionālā parka (Gaujas NP) teritorijā. Koncepcija kalpojusi par pamatu tam, lai Siguldas, Līgatnes, Amatas, Cēsu, Pārgaujas un Valmieras pašvaldību vadītāji parakstītu vienošanos par pašvaldību partnerību tūrisma attīstības projektā ” Gaujas Nacionālais parks no A līdz Z”, tādējādi veicinot tūristu pieplūdumu, kā arī nepārtrauktību dažādos gadalaikos. Pašvaldības ir

uzņēmušās finansiālas saistības kopīgu tūrisma atbalsta pasākumu veicināšanā. Viens no pirmajiem uzdevumiem tūristu piesaistē ir veikts – ir astoņās valodās izdota tūrisma iespēju karte. Pirmā – somu valodā – tika izplatīta Somijas tūrisma gadatirgū.

„Kas ir Sigulda, Cēsis vai Valmiera, somi nezināja, bet to, ka Latvijā ir Gaujas Nacionālais parks, zināja un gadatirgū ar interesi uzklausīja mūsu priekšlikumus apmeklēt parku Latvijas apciemojuma laikā, iepazīt dabas objektus, kultūrvēsturi, amatniecību, apmeklēt brīvdabas koncertus un svētkus pilsētās, iesaistīties aktīvās atpūtas pasākumos. Pats galvenais, mums bija iespēja pārliecināt par parka iespaidīgo lielumu un daudzveidību, uzsverot, ka parkā var aizvadīt vairākas ļoti interesantas dienas,” stāsta Cēsu Tūrisma informācijas centra vadītāja Andra Magone, kura ar kolēģi Lauru Konstanti no Siguldas ir idejas autores parka lomas palielināšanā tūristu piesaistē. „Līdz šim ikdienā mēdzām sastapties ar tūristiem, kuri, atbraukuši uz Cēsīm vai Siguldu, domā, ka vienas dienas laikā ar kājām izstaigās parku un visu būs redzējuši. Mūsu uzdevums ir tūristus aizkavēt šeit uz vairākām dienām.” Vienošanās par sadarbību tūrismā starp sešām pašvaldībām un Dabas aizsardzības pārvaldi, kura ir atbildīga par dabas bagātību saglabāšanu, noslēgta uz pieciem gadiem. Vienošanās neierakstīta, bet visu atbalstītāju vēlēšanās ir šo gadu laikā panākt tik lielu interesi par Gaujas parks, lai apmeklētāju skaits krietni palielinātos un tas būtu trešā apmeklētākā vieta Latvijā aiz Rīgas un Jūrmalas. Mairita Kaņepe