Ziņas

Sabiedrība

Vienmēr ar prieku un sirdi kalpojusi Cēsīm

Pelnīti. Cēsu pilsētas svētkos tika pasniegta balva "Cēsnieks 2018", ko šogad saņēma ilggadējā Cēsu 1.pamatskolas direktore Anna Būre. Ar ziediem viņu sveic Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Foto: Indars Krieviņš

Cēsu pilsētas svētku neatņemama sastāvdaļa ir balvas “Cēsnieks” pasniegšana. To šogad saņēma ilggadējā Cēsu 1.pamatskolas direktore Anna Būre.

Pils parkā, kur notika balvas pasniegšana, Annai Būrei uzgavilēja tūkstošiem cilvēku, gan svētku gājiena dalībnieki, kas ienāca parkā, gan citi pasākuma apmeklētāji. Var pat teikt, ka balvas pasniegšana un tai sekojošais salūts ir pilsētas svētku kulminācija.

Sveicot “Cēsnieka” ieguvēju, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs norādīja, ka ikviens no četriem komisijas izvirzītajiem balvas pretendentiem pelnījis šo titulu: “Visi darījuši daudz, taču man patiess prieks, ka cēsnieki šogad titulu piešķīra Annai Būrei. Viņa daudzās paaudzēs skolēniem iemācījusi mīlestību pret mūziku, mīlestību pret mācībām, zināšanām. Viņa kopā ar kolēģiem neatlaidīgi būvējusi mūzikas “gaismas pili” Cēsīs, ko pazīstam kā Cēsu 1.pamatskolu. Viņa ir lieliska mamma trim bērniem un daudziem mazbērniem. Anna Būre vienmēr smaida, vienmēr ir atsaucīga, uz sadarbību vērsta, un tās ir iezīmes, ko mūsdienās īpaši novērtējam.”

Pēc apbalvojuma saņemšanas A. Būre atzina, ka vienmēr sekojusi līdzi balvas “Cēsnieks” pasniegšanai un priecājusies par cilvēkiem, kuri to saņēmuši: “Taču man neienāca prātā doma, ka arī es te varētu kādreiz stāvēt. Būšu patiesa un teikšu, ka esmu priecīga un laimīga, jo šī ir sabiedrības balva, tas ir jūsu, cēsnieku, balsojums. Apzinos, ka tas ir mana darba novērtējums, tie ir 45 gadi vienā vienīgajā darbavietā, Cēsu 1.pamatskolā. Skolā, kur mēs, viss kolektīvs, no paaudzes uz paaudzi ieaudzinām bērnos mūzikas mīlestību, kultūras, mākslas izpratni. Manuprāt, tā ir liela vērtība visai pilsētai. Esmu patiesi atbildīga par savu pilsētu un vienmēr ar prieku un sirdi esmu kalpojusi Cēsīm!”

Balvu “Cēsnieks” šogad pasniedza divdesmito reizi, šo tradīciju iedibināja akciju sabiedrība “Cēsu alus”, lai godinātu cilvēkus, kuri izcili un no sirds veikuši savu darbu un kuru veikums pozitīvi ietekmējis pilsētas tēlu. Balvu saņēmēju vidū bijuši dažādu jomu pārstāvji – kultūras, zinātnes, vēstures, sporta, sociālās sfēras, arī uzņēmēji.

Sākotnēji balvas ieguvējus noteica īpaša žūrija, bet pirms dažiem gadiem apbalvojuma piešķiršanas kārtība tika mainīta. Kandidātus izraugās komisija, izvērtējot iepriekšējā gada nozīmīgākos notikumus Cēsu dzīvē. Tiek izraudzīti četri pretendenti, pēc tam ikviens cēsnieks un arī citi Latvijas iedzīvotāji balsojot nosaka balvas ieguvēju. Šogad kandidāti bija Cēsu novada jaunatnes lietu speciāliste, mākslas terapeite, sociālā pedagoģe Iveta Jermolājeva, kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms, uzņēmējs Gundars Skudriņš un ilggadējā Cēsu 1.pamatskolas direktore Anna Būre. Apbalvošanas ceremonijā tika norādīts, ka A. Būre iedzīvotāju balsojumā guvusi vērā ņemamu pārsvaru. Balva ir kā atzinība par neatsveramu ieguldījumu izglītības jomas attīstībā. A. Būres devumu novērtējuši skolēni, viņu vecāki, kolēģi. Savukārt pati gaviļniece sveica pārējos trīs apbalvojuma pretendentus un teica: “Viņi visi trīs ir pelnījuši novērtējumu, bet viņi ir jauni, vēl viss priekšā.”

Pēc balvas pasniegšanas ceremonijas netrūka sveicēju, kuri sniedza A. Būrei ziedus un teica laba vēlējumus. Sveicēju vidū bija arī I. Jermolajeva, kura atzina: “Manuprāt, Anna Būre patiešām pelnījusi šo balvu, es ļoti priecājos par šādu cēsnieku izvēli. Viņa ir gan bērnu, gan kolēģu mīlēta direktore. Viņa visu darba mūžu nostrādājusi 1. pamatskolā, tur ir viņas sirds. Mīlestību uz mūziku viņa pratusi iedot ļoti daudziem. Man bija sajūta, ka es šogad savu apbalvojumu jau esmu saņēmusi un balvu “Cēsnieks” pelnījis kāds cits.” (Atgādināsim, ka šogad I. Jermolajeva saņēma apbalvojumu “Laiks Ziedonim 2018” – aut.)
Pērn titulu “Cēsnieks” saņēma uzņēmējs Juris Kozlovskis, kurš šogad tika uzaicināts komisijā, kas izvēlējās pretendentus titulam. J. Kozlovskis atzīst, ka ir gandarīts par šādu iznākumu, jo A. Būre bijusi arī viņa skolotāja. Viņš mācījies 1.pamatskolā, kad A.Būre sākusi strādā par skolotāju, pasniegusi solfedžo stundas.

“Tas ir ļoti labi, ka balva “Cēsnieks” nonāk pie dažādu nozaru pārstāvjiem. Vēl lielāks prieks, ka konkurence uz titulu ir tik spēcīga. Cēsīs nav jādomā, kur atrast cilvēkus, kuri varētu pretendēt uz balvu. Tieši pretēji – ir žēl, ka visiem nevar iedot, ka tik daudzi spēcīgi kandidāti paliek aiz šī četrinieka. Šī balva ir bez robežām, proti, tā var tikt ikvienam, kurš sniedz ieguldījumu pilsētas attīstībā, neatkarīgi no ieņemamā amata.”