Ziņas

Sabiedrība

Viena drošība visiem!

Ierindā. Bijušie Cēsu pašvaldības policijas priekšnieki Valdis Sviķis (no labās), Pēteris Andreicēns, Dainis Leimanis un tagadējais priekšnieks Guntars Norbuts pie pašvaldības policijas jaunā karoga.Foto: Jānis Gabrāns

Ar savu karogu, īpašām krūšu nozīmēm un devīzi “Viena taisnība visiem!” savu jubileju svinēja pašvaldības policija.

Par pašvaldības policijas dzimšanas dienu tiek uzskatīts 30.janvāris, kad 1992.gadā Cēsu pilsētas valdes sēdē tika pieņemts lēmums par formējuma veidošanu. Pandēmijas ierobežojumi neļāva svētkus atzīmēt janvārī, tagad beidzot pašvaldības policijas darbinieki un viesi pulcējās svinīgajā pasākumā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka paš­valdības policija    30 gadu laikā ir fundamentāli mainījusies, bet galvenais nosacījums ir nemainīgs- nodrošināt kārtību novadā, kas tagad kļuvis krietni lielāks. Mainījušies uzdevumi, pienākumi, formas, darbinieku skaits, transporta nodrošinājums, klāt nākušas jaunas funkcijas, un šis process, visticamāk, neapstāsies, atzīmēja J. Rozenbergs, īpaši uzsverot pašvaldības policijas priekšnieka Guntara Norbuta paveikto pēdējā gadā, kad administratīvi teritoriālā reforma lika mainīties arī pašvaldības policijai, lai tā spētu darboties visā novadā.

Pats G. Norbuts atzina, ka būt šajā amatā ir gods un izaicinājums. Pirms trīsarpus gadiem, no militārās jomas atnākot uz paš­valdības policiju, viņš    sapratis, ka šī ir pavisam cita pasaule, viņa dzīve mainījusies par 180 grādiem. “Bet jaunajā novadā klāt nākuši jauni izaicinājumi, kurus esam gatavi uzņemties un pildīt,” teica G. Norbuts, pirmo reizi plašākam cilvēku lokam atklājot pašvaldības policijas karogu, kas gan vēl esot tapšanas stadijā. Radītas arī krūšu nozīmes, kas pasākuma gaitā tika piešķirtas bijušajiem priekšniekiem, ilggadējiem un labākajiem darbiniekiem.

Svinīgajā pasākumā klāt bija kādreizējie pašvaldības policijas priekšnieki. 1992.gada, kad tika izveidota šī vienība, ko toreiz sau­ca par komunālpoliciju, par tās priekšnieku iecēla Zemessar­dzes Cēsu 27.bataljona Operatī­vās daļas priekšnieku Pēteri An­drei­cēnu. Lēmums par komunālpolicijas izveidi pieņemts, lai nepieļautu tālāku kriminālās situ­ācijas pasliktināšanos. P. Andrei­cēns atcerējās, ka viņam talkā nākuši Speciālo uzdevumu vienības zemessargi, darba nav trūcis. Nā­cies cīnīties ar kādu vietējo bandu, kas aplaupījusi cilvēkus uz Raunas ielas, ar reketu tirgū, bijis regulāri daudz izsaukumu uz kautiņiem, kas regulāri notikuši vakaros kafejnīcās, restorānos.

“Toreiz cilvēki policijai nezvanīja, zvanīja Zemessardzei. Man pie gultas stāvēja rācija, tiklīdz bija izsaukums, lēcu mašīnā, pa ceļam paķēru puišus un braucām ieviest kārtību. Bija saspringts laiks, bet baiļu nebija. Tie, kuri baidījās, sēdēja mājās un nekur laukā negāja,” atcerējās P. Andreicēns.

Kā pirmais un kādu laiku vienīgais komunālpolicijas darbinieks bija Dainis Leimanis, kurš drīz kļuva par policijas priekšnieku un kādu laiku bija gan priekšnieks, gan padotais. Sa­protot, ka viens nav karotājs, paš­valdībā panācis, ka tiek veidots lielāks štats. Kā nākamais darbā pieņemts Jānis Pokkers, tad Bruno Leimanis, Mareks Ku­durs. Policija attīstījās, veidojās, un    2001.gadā, D. Leima­nim atstājot amatu, pašvaldības policijā strādājuši septiņi darbinieki.

Pēc viņa policijas vadību pārņēma Valdis Sviķis, kura stāžs amatā ir visilgākais – 15 gadi. Viņa laikā izveidojies modelis, kādā arī tagad strādā pašvaldības policija: ar dežūrām 24/7 režīmā, ar regulārām patruļām, sākās videokameru izvietošana pilsētā. Tad uz neilgu brīdi pašvaldības policiju vadīja Mārtiņš Jēgers, kura laikā mainījās patruļdienesta darba laiks, nebija dežūru diennakts režīmā. Viņu nomainīja tagadējais priekšnieks G. Norbuts, kurš atjaunoja dežūras 24/7 režīmā, panāca, ka pašvaldība policijai piešķir telpas Cēsīs, Bērzaines ielā 5, bet galvenais, ka viņam nācās veikt reorganizāciju, lai no šī gada 1.janvāra pašvaldības policija darbotos visā Cēsu novadā. Šobrīd Cēsu novada pašvaldības policijā strādā 33 darbinieki.

Jubilejā pašvaldības policiju ieradās sveikt vairāki sadarbības partneri, visi atzinīgi vērtēja paš­valdības policijas ieguldījumu sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā. Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece Valda Cīrule atzina, ka visiem svarīgi, lai iedzīvotāji plašajā novadā justos droši: “Pašvaldības policija ir viens no vairākiem spēlētājiem kopējās drošības nodrošināšanā, svarīga ir katra spēlētāja atbildīga un mērķtiecīga rīcība, lai ar visu pušu iesaistīto darbu nodrošinātu sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību. Esam katru dienu un nakti plecu pie pleca un ceram, ka    sadarbība tikpat veiksmīgi turpināsies.”

Zemessardzes 27.kājnieku bataljona komandieris Normunds Zaviļeiskis, sveicot jubilārus, uzteica veiksmīgu sadarbību visu 30 gadu garumā. Ar sveicienu bija ieradušies arī pārstāvji no divu blakus novadu – Smiltenes un Siguldas – pašvaldību policijas, apliecinot, ka sadarbība turpināsies arī starp novadiem.

Pašvaldības policiju jubilejā sveica arī “Cēsu klīnika”, Pro­bācijas dienests un pašvaldības Sociālais dienests.