Raksti

Viedokļi

Zīmols “Priekuļu tehnikums”

Aleksandrs Lingarts, pensionēts Priekuļu tehnikuma pasniedzējs, skolas muzeja veidotājs

“Druva” 16.janvāra numurā lasītājus pārsteidza ar ziņu par kārtējo profesionālo mācību iestāžu apvienošanu. Ar 15.janvāra Ministru kabineta rīkojumu Priekuļu tehnikumam tiek pievienota Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, mainot apvienotās mācību iestādes nosaukumu uz “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”.

2011. gadā Priekuļu tehnikumam tika pievienota Jāņmui­žas Profesionālā vidusskola, apvienotajai mācību iestādei dodot nosaukumu “Priekuļu un Jāņmui­žas Valsts tehnikums”. Jāizsaka atzinība tā laika ministrijas ierēdņiem, kuri saprata nosaukuma spēku, jo kā viena tā otra mācību iestāde bija valstī ļoti atpazīstama. 2015.gadā tehnikumam pievienoja arī Ērgļu Profesionālo vidusskolu, atstājot pēc apvienošanas iepriekšējo tehnikuma nosaukumu.

Ko Latvijas iedzīvotājiem izteic Priekuļu tehnikuma nosaukums?

Tas jau vairāk nekā simts gadus ir lauksaimniecības izglītības centrs Vidzemes reģionā.
Nevienam nav morālu tiesību no skolas nosaukuma izņemt vārdu “Priekuļi”, jo Priekuļu lauksaimniecības skola uzcelta par visas tautas ziedoto naudu, no skolas celtniecības izmaksu summas 127 956 zelta rubļiem 51 209 rubļi tika saziedoti. Kopš 1913.gada mainīgus nosaukumus pārdzīvojušo skolu beiguši ap piecpa­dsmit tūkstošiem absolventu.
Skola spējusi pārciest divus pasaules karus, pastāvēt dažādu varu uzspiestos laikos un spējusi dot izglītību jaunajai lauksaimnieku paaudzei, sekojot līdzi nepieciešamajām izmaiņām mācību saturā visām tām izglītības programmām, kurās notiek mācības atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām.

Visu tehnikuma izglītības programmu absolvējušie speciālisti atrod darbu ne tikai lauksaimniecībā, bet arī citās tautsaimniecības sfērās.

Vēlos uzsvērt, ka jaunās paaudzes profesionālajā izglītošanā noteicoša loma ir ģimenei, savai atvasei palīdzot izvēlēties profesionālo mācību iestādi.

Neizpratni rada tas, ka Priekuļu tehnikuma nosaukumu paredz mainīt uz Cēsu skolai nesen iedoto nosaukumu. Cēsu pašvaldība patstāvīgi uzturēt šo skolu diemžēl nebija spējīga. Var piekrist, ka abu iestāžu apvienošana nodrošinās optimālu profesionālās izglītības iestāžu skaitu reģionā, kā teikusi ministrijas pārstāve I.Bēr­ziņa, bet nosaukumā abi ietvertie vārdi – tehnoloģijas un dizaina ir vistīrākā tukšvārdība. Pārgudrs skolas nosaukums jau nav noteicošs faktors profesionālās izglītības izcilības veicināšanā. Skolas prestižu nosaka apmācāmo skaits, kas Priekuļu tehnikumā ir gandrīz 500, bet Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai tikai zem 200, neskatoties uz nesen iedoto izsmalcināto skolas nosaukumu.

Profesionālās izglītības mācību iestāžu nosaukumu mainīšana liecina, ka netiek novērtēts tās līdzšinējais profesionālais veikums. Sava pozitīvā vēsture neapšaubāmi bija gan Jāņmuižas, gan Ērgļu un arī Cēsu Profesionālajai vidusskolai. Ar Cēsu skolas nosaukuma maiņu no 2018.gada 1.janvāra diemžēl nepalielinājās skolas patstāvīga dzīvotspēja apmācāmo trūkuma dēļ.

Neatkarīgas Latvijas Republikas gandrīz 30 pastāvēšanas gados valdības realizētā politika ir novedusi pie iedzīvotāju jaunās paaudzes masveida došanās uz ārzemēm labākas dzīves meklējumos. Tā rezultātā Latvijā sāk trūkt skolēnu visām esošajām profesionālajām skolām, bet situāciju neuzlabos skolu nosaukumu pārgudra modernizēšana .
Neizprotami ir arī, ka par gatavošanos šo divu skolu apvienošanai Izglītības un zinātnes ministrija neinformēja ne Priekuļu tehnikuma administrāciju, ne arī Prie­kuļu novada domi, kuras teritorijā atrodas tehnikums. Esmu pārliecināts, ka nāksies uzzināt vēl kādas jaunas varbūt savtīgu interešu nianses, kas izrietēs no abu mācību iestāžu apvienošanas procesa.
Lai arī kāds būtu zemteksts šādam pusslepenam darījumam, to rādīs laiks, jo abu mācību iestāžu apvienošana jau ir izlemts jautājums.

Vēlētos dzirdēt Priekuļu tehnikuma absolventu viedokli, vai ir pamatots iemesls no tehnikuma turpmākā nosaukuma izmest vārdu “Priekuļi”, to aizvietojot ar vārdu “Vidzeme”.
___________________________

Redakcijas piebilde. Iepazīties ar skolas izaugsmi un darbību laika gaitā, kā arī gūt informāciju par pasniedzēju un absolventu dzīvi un darbību iespējams skolas muzejā, kura veidošanu 1990.gadā sabiedriskā kārtā pēc savas iniciatīvas uzņēmās skolotājs Aleksandrs Lingarts. Novērtējot šo iniciatīvu, pēc Cēsu rajona Tautsaim­nieku kluba un Cēsu rajona Agronomu biedrības ierosinājuma 1996.gadā skolas muzeja izveidotāju apbalvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Muzejā iesākts veidot arī priekuliešu dzimtu sarakstu, tajā iekļauti absolventi, kurus saista radnieciskas attiecības. Sarakstā iekļauto dzimtu skaits jau pārsniedz tūkstoti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *