Raksti

Viedokļi

Skaidrojums un atbilde par pusdienu nodrošināšanu novada skolēniem

Ivo Rode.

Šī gada 17. janvārī laikrakstā “Druva” publicēts domes deputātu grupas viedoklis par brīvpusdienu nodrošināšanu visiem novada skolēniem (7. līdz 9.klašu grupā – red.). Kā Izglītības, kultūras un sporta norišu komitejas priekšsēdētājs vēlos sniegt savu skaidrojumu.

Pēc novadu reformas kā jaunais Cēsu novads lēmām, ka mums ir nepieciešama vienota pieeja skolēnu ēdināšanas jautājumā, jo vēsturiskajos novados situācijas bija visdažādākās. Lai nonāktu pie vislabākā varianta bērnam un ģimenei, pērn vasarā veicām apjomīgu pētījumu un aptauju, kurā lūdzām viedokli vecākiem, skolu vadītājiem, ēdinātājiem, lai saprastu ēšanas paradumus un veidotu visiem saprotamu un ērtu sistēmu.

Vecāku aptaujas rezultāti parādīja, ka vecāki būtu gatavi maksāt vecāko klašu skolēniem 50% no ēdināšanas maksas, attiecīgi otra puse tiktu segta no pašvaldības līdzekļiem. Arī skolu vadītāji šādu sistēmu atbalstīja, jo tā rosina atbildīgu izturēšanos pret ēdienu. Vienlaikus aptaujas dati parādīja, ka daļa vecāko klašu skolēnu skolas pusdienas neēd, ņemot līdzi mājās gatavotu ēdienu vai apmeklējot veikalu.

Bieži pagatavotais ēdiens netiek apēsts un veidojas nepieļaujama situācija, ka ēdiens ir “jāmet ārā”. Būtiski, ka šāda situ­ācija veidojas tad, kad pusdienas ir “par brīvu”. Savukārt, ja par pusdienām jāveic līdzmaksājums, ģimenes un skolēni ir atbildīgāki pret sniegto pakalpojumu.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, tika pieņemts domes lēmums 100% apmērā finansēt pusdienas visiem skolēniem līdz 6. klasei ieskaitot, 100% apmērā finansēt pusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem un bērniem, kuru ģimenēm ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss visos vecumposmos (sākot no pirmsskolas līdz pat divpadsmitajai klasei), tādējādi 7.-9.klašu skolēnu ģimenēm nodrošinot paš­valdības atbalstu 50% apmērā no pusdienu maksas.

Par pārsteigumu, pēc vairākiem mēnešiem saņēmām atsevišķu deputātu iesniegumu un lēmumprojektu pieņemto domes lēmumu mainīt. Lai mainītu kādu domes lēmumu, ir nepieciešams pamatojums, izvērtējums un aprēķini. Diemžēl tādus nesaņēmām. Minētās komitejas sēdē priekšlikuma iesniedzēji izteica it kā vispārzināmu faktu, ka esošā situācija nav apmierinoša, valstī augsta inflācija un ir energoresursu sadārdzinājums. Tā kā izvērtējumu, aprēķinu un aptaujas vai kādu citu situācijas analīzi deputātu grupa, kas iesniedza priekšlikumu, netika veikusi, uzdevām Izglītības pārvaldei aptaujāt izglītības iestādes, un iestāžu vadītāji atzina, ka pieņemtā kārtība ir laba un darbojas veiksmīgi. Komitejas deputāti iesniegto lēmumprojektu ar vairākumu noraidīja, jo mēs kā pašvaldība, kas pieņēmusi kādu lēmumu, to izvērtējot ar atzītām pētniecības metodēm un analīzi, nevaram lēmumu mainīt, balstoties vien uz atsevišķu deputātu viedokli.

Nobeigumā – Cēsu novada paš­valdība, sākoties Krievijas izraisītajam karam Ukrainā un tai sekojošai energoresursu cenu krīzei, ir pieņēmusi virkni iedzīvotājus atbalstošu lēmumu un ieviesusi atbalsta mehānismus, lai mazinātu cenu sadārdzinājuma ietekmi, par tiem regulāri ziņojot novada izdevumā “Cēsu Vēstis” un citos plašsaziņas kanālos. Ar pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties novada oficiālajā mājaslapā www.cesunovads.lv. Tāpat aicinām ģimenes, kuras ir nonākušas grūtībās, vērsties Cēsu novada Sociālajā dienestā, kurš vienmēr cenšas uzklausīt un palīdzēt katram iedzīvotājam.

Ivo Rode

Cēsu domes deputāts, Izglītības,
kultūras un sporta norišu komitejas priekšsēdētājs

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *