Raksti

Viedokļi

Rosina nākotnei

Jānis Gabrāns

Gada sākumā Ekonomikasministrija ziņoja, ka valstī trūkst ap 10 000 eksakto zinātņu speciālistu un tuvākajā nākotnē šis skaitlis varētu sasniegt gandrīz 50 000. Prob­lēmas pamatā ir fakts, ka šajā nozarē studējošo skaits gadu no gada īpaši nepaaugstinās.

Lai arī Izglītības un zinātnes ministrija piedāvāja risinājumus, palielinot budžeta vietu skaitu eksaktajās zinātnēs, ieviešot obligātos vidusskolas eksāmenus ķīmijā un fizikā, plānotais rezultāts netiek sasniegts.

Arī uzņēmēji norāda, ka, nemācot eksaktās zinātnes un nepievēršot tām vajadzīgo uzmanību jau skolās, ir risks, ka nākotnē Latvijas iedzīvotāji darba tirgū kļūs konkurēt nespējīgi, jo tieši eksaktās zināšanas ir nepieciešamas jomās, kuras šobrīd attīstītas visstraujāk un ātrāk.

Tātad jādomā, kā bērnus un jauniešus aizraut ar eksaktajām zinātnēm, kā rosināt viņu interesi. Viens no šādiem interesi rosinošiem pasākumiem ir tikko aizvadītā “Zinātnieku nakts”.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Cēsu filiāles, kas aktīvi iesaistās “Zinātnieku nakts” rīkošanā, direktors ALVIS SOKOLOVS norāda, ka šādi pasākumi nepārprotami palīdz radīt interesi par zinātni: “Apmeklētājiem, to­starp jauniešiem, ir iespēja vienuviet apskatīt daudz dažādu zinātnes izpausmju, un katrā ir kaut kas par dabas zinātnēm, eksaktajām zinātnēm kopumā. Protams, grūti pateikt, cik jauniešu šādi pasākumi ietekmē izvēlēties studēt eksaktās zinātnes. Nezinām, vai kādam tieši “Zinātnieku nakts” apmeklējums bijis kā starta šāviens šai izvēlei. Varbūt tas noticis kādos citos pulciņos, kursos, bet patiesībā jau nav svarīgi, kas bijis tas cēlonis, svarīga ir vispārīgas intereses radīšana par zinātni. Tāpēc nevar aprobežoties ar vienu pasākumu, bet kompleksi jārunā, jāstāsta iespējami plašāka informācija par zinātni, tās arvien augošo nozīmi mūsu ikdienā.”

Šķiet, tieši šie ir tie atslēgas vārdi – arvien augošā nozīme ikdienā. Redzam, ka mūsu ikdienā arvien noteicošāka loma ir viedajām tehnoloģijām, zinātnes atklājumiem, bet, ja nebūs speciālistu šajās jomās, nebūsim konkurētspējīgi. Tāpēc pēdējos gados par to tiek runāts skaļāk, plašāk, taču A. Sokolovs norāda, ka uz rezultātiem nevar cerēt tūlīt: “Vēl kādam laiciņam jāpaiet, lai tiešām varētu just atdevi. Pēdējos gados daudz esam strādājuši ar sākumskolas un pamatskolas audzēkņiem un saprotam, ka nevar to interesi radīt gadā vai divos, tas ir ilgstošs darbs. Protams, ja skolēns izlemj mācīties eksaktās zinības vidējās izglītības iestādē, tas jau ir solis šajā virzienā, bet tālāk daudz kas atkarīgs tieši no pedagogiem. Informācija, kas novadīta pamatskolas vecuma skolēniem, rezultātu sāks dot tikai pēc vairākiem gadiem, kad jaunietis pieņems izvēli, ko darīt pēc vidējās izglītības dokumenta saņemšanas. Jaunietis jau neizdara izvēli tikai pēc tā, kas viņam stāstīts, bet pēc tā, vai viņam ir radīta interese par konkrēto jomu, nozari. Interesi vieglāk radīt jaunākam bērnam, bet, kā jau teicu, tad jāgaida ilgāks laiks, līdz viņš nonāk pie mums.”

Arvien vairāk ieguldījumu šajā jomā dod uzņēmēji, pašvaldības, un Cēsu pusē ir daudz pozitīvu piemēru. Tāds ir Vides risinājumu institūts, kas iekarojis Eiropas Kosmosa aģentūras uzmanību. Šogad darbu sācis Dabas un tehnoloģiju parks “URDA”, kura iniciators ir uzņēmums “ZAAO”. Cēsīs darbojas pašvaldību dibinātais bērnu zinātkāres centrs “ZINOO”, kas ir gatavs pārtapt par vērienīgu “Kosmosa centru”. Tas viss vērsts uz to, lai cilvēkiem, jauniešiem, bērniem radītu interesi par inženiertehniskajām zinātnēm.

Arī A. Sokolvs šīs darbības vērtē ļoti atzinīgi, atkārtoti norādot, ka jābūt pacietīgiem, jo rezultāts būs: “Tā pilienu pa pilienam jau viss sakrāsies, un te labs piemērs ir RTU Cēsu filiāle. Sākām ar septiņiem studentiem, tagad viņu skaits jau ir desmitkāršojies un turpina palielināties. Informācija izplatās, rezultāts ir. Arī “URDA” piemērs ir izcils, jo parāda, ka daudz kas izdodas, ja kāds procesus ņem savās rokās un dara.”

Arī RTU Cēsu filiāle dara daudz, iespējams, lielākā daļa no tā cēsniekiem paliek apslēpta, jo viņi filiāles telpās neielūkojas, lai gan, iespējams, tur atklātos pavisam cita pasaule. Jau pavisam drīz būs īpaša iespēja, proti, nākamajā nedēļā RTU Cēsu filiālē notiks “Karjeras diena”. A. So­ko­lovs iedrošina atvērt Cēsu filiāles durvis: “Pat ja sākumā šķiet, ka tas ir kaut kas svešs un nesaistošs, tas varbūt tāpēc, ka informācija līdz šim bijusi vienpusēja. Varbūt šādā pasākumā, izdzirdot lektorus, pēkšņi viss paveras pavisam citādi, jaunietī rodas interese un viņš savu nākotni saredz kādā no inženierzinātnēm. Patiesībā jau šis ir pasākums ne tikai jauniešiem, bet arī viņu vecākiem, kuri varētu atnākt un paskatīties, kas notiek Cēsu filiālē. Mums ir daudz jaunumu, arī kāds īpašs notikums, kad drīz publiski vērsim vaļā prototipēšanas un dizaina laboratoriju, kas būs saistoši arī uzņēmējiem.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *