Viedokļi


Kauns blakus baznīcai

Cēsis vērienīgi sapoš, tādēļ ļoti vēlamies zināt, kāpēc ilgstoši šī ēka bojā pilsētas kopējo ainu. Vai paredzēts līdz pilsētas 800… Vairāk

0

Cik nožēlojami!

Kādi nezinīši ir vairāki mūsu Cēsu deputāti, cik nožēlojami, ka atļāvuši tādu ārprātu. Ko dara juristi Cēsu domē? Un Lolitai… Vairāk

0

Priekšniek, tev žogi krīt!

Mūsu vajadzības ignorē, kamēr nenotiek slepkavības vai bēgšanas. Te nekas nav citādi kā citās ieslodzījuma vietās. Sēž zēni, kuri noslepkavojuši… Vairāk

0

Tētis – humānpedagoģijas akadēmijā

Pasaulē pazīstamā pedagoga Šalvas Amonašvili humānās pedagoģijas idejas ir skats uz skolēnu kā aktīvā pašattīstībā esošu personību. Skolotāja un skolas… Vairāk

0


Situācija Latvijā nav vienkārša

Par izmaiņām valsts budžetā. Otrajam pusgadam veikta naudas pārdale par labu reģioniem. Papildu nauda piešķirta konkrētiem projektiem. Naudas sadale starp… Vairāk

0

Apsvērt un tikai tad lemt

Cēsīs Piebalgas ielas 47. nams ir manu vecāku mājas, kur aizvien dzīvo mana māte. Šeit es esmu uzaudzis un joprojām… Vairāk

0


Informācijas trūkums kavē attīstību

Zemnieku saimniecības “Liepas” saimnieks uzskata, ka ES esam iestājušies dažus gadus par ātru: “Pēdējā brīdī atjēdzāmies un gatavošanās notika pārāk… Vairāk

0

Uz risinājumu cerot

Protams, ir apbraucamais ceļš pāris kilometru garumā, bet bez ietvēm tas nav piemērots gājējiem. Pāreju nav iespējams ierīkot pārmiju vietā,… Vairāk

0

14. jūnijs – tautas sēru diena

Lasot 1942. gada vācu laikā izdotā žurnāla “Mana māja” jūnija numuru, atrodu materiālu par Baigo gadu. Kas tad rakstīts gadu… Vairāk

0